RELEVANTIT AT TECH UUTISET 

Viikon tärkeimmät ad tech -uutiset digitaalisille julkaisijoille.

Sivu päivittyy jälleen elokuussa; sillä välin voit seurata uutiskohokohtia LinkedInissämme.

 

Viikko 27


Miten digitaalinen julkaisuala on pärjännyt tähän mennessä vuonna 2024

Vuoden 2024 ensimmäiset kuusi kuukautta olivat myrskyisät mediatoimialalla. Google aluksi pyrki luopumaan kolmannen osapuolen evästeistä, mutta muutti aikatauluaan, mikä aiheutti viiveitä julkaisijoiden evästeettömien kohdentamistestien suhteen.

Forbes joutui arvostelun kohteeksi väitetystä keinotteluun perustuvasta alidomainistaan, mikä syvensi epäluottamusta ohjelmallisen kaupankäynnin markkinoilla. Useat julkaisijat, kuten News Corp ja Vox Media, tekivät tuottoisia tekoälylisenssisopimuksia, kun taas toiset, kuten The New York Times, haastoivat tekoälyyrityksiä oikeuteen.

BuzzFeed myi Complex Networks -yhtiön NTWRK velkojensa vähentämiseksi, mikä kuvastaa laajempia taloudellisia haasteita alalla. Lisäksi merkittäviä muutoksia tapahtui toimituksissa, erityisesti The Washington Postissa ja The Daily Beastissa, johtaen henkilöstön huoliin ja johtajiston vaihdoksiin.


IAB Euroopen ympäristösanasto

IAB Europe ja sen kestävän kehityksen standardikomitea ovat kehittäneet sanaston keskeisistä termeistä ja suosituksista, joiden tavoitteena on yhtenäistää kielenkäyttöä ja varmistaa johdonmukaisuus ja relevanssi keskusteluissa digitaalisen mainonnan kestävyydestä.


Instream vai Out? Miksi videoinventaarin tarkka luokittelu on niin vaikeaa

Mediatoimialalla on noussut uusi kiista videoinventaarin luokittelusta. The Trade Desk lopetti äskettäin Yahoon videoinventaarin tukemisen, väittäen sen olleen virheellisesti merkitty instreamiksi sen sijaan, että se olisi ollut outstreamia.Tämä on herättänyt laajempia huolia videoinventaarin virheellisestä merkitsemisestä avoimissa huutokaupoissa.

Instream-video, joka toistetaan äänellä ja jonka käyttäjät näkevät usein mielummin, on harvinisempaa ja se usein merkitään virheellisesti vähemmän halutuksi outstream-videoksi. Virheellinen merkitseminen jatkuu, koska outstream-video saa alhaisempia CPM-hintoja verrattuna instream-videoon, mikä kannustaa julkaisijoita merkitsemään virheellisesti. The Trade Deskin toimet korostavat tarkkojen merkintöjen tärkeyttä premium-median laadun ylläpitämiseksi, ja jotkut alan asiantuntijat ennustavat lisää kiistoja näiden standardien ympärillä tulevaisuudessa.


Ovatko evästeet ja MFA esteenä julkaisijoiden digitaalisille tuloille?

Julkaisijoiden digitaalinen maisema on monimutkainen, ja siihen liittyy jatkuvia haasteita, kuten Googlen kolmannen osapuolen evästeiden poistaminen käytöstä ja mainontaa varten luotujen sivustojen yleistyminen. Monet julkaisijat tukeutuvat yhä perinteisiin tulonlähteisiin digitaalisten rinnalla.

Digiday+ Research -kyselyn mukaan niiden julkaisijoiden määrä, jotka tuottavat suurimman osan tuloistaan digitaalisista kanavista, on noussut merkittävästi, ollen tänä vuonna 40 % verrattuna edellisten kahden vuoden 27 %:iin. Samaan aikaan perinteisiin kanaviin pääasiassa tukeutuvien osuus on laskenut 9 %:iin aiemmasta noin 18-19 %:sta.

Vaikka tämä muutos onkin tapahtunut, merkittävä osa julkaisijoista tukeutuu edelleen sekä digitaalisiin että perinteisiin kanaviin tasapuolisesti, ja pelkästään digitaalisiin kanaviin tukeutuvien määrä on hieman laskenut. Kyselyssä korostui myös julkaisijoiden usko siihen, että kolmannen osapuolen evästeet pysyvät käytössä odotettua pidempään, sekä mainontaa varten luotujen sivustojen aiheuttamien kiistojen välttäminen.


Kuukausien testaamisen jälkeen Google kohtaa kasvavaa painetta Privacy Sandboxin uudistamiseksi

Kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Google alkoi poistaa kolmannen osapuolen evästeitä Chromesta, vaihtoehdot ovat osoittautuneet taloudellisesti haitallisiksi julkaisijoille ja edullisiksi Googlen mainonnan hallitsevalle asemalle. Haasteista huolimatta mainosalan johtajat jatkavat investointeja Googlen Privacy Sandbox -teknologiaan, jota tukee Googlen lisääntynyt yhteistyö ja tiedotustoimet.

Google palkkasi mainosteknologian asiantuntijan auttamaan kumppanuuksien kehittämisessä ja viivästytti evästeiden poistamista, tarjoten enemmän mahdollisuuksia alan osallistumiselle. Criteon laajat testit paljastivat, että Sandbox voi merkittävästi vahingoittaa julkaisijoiden tuloja ja lisätä Googlen markkinaosuutta.

Huolia herättävät edelleen Sandboxin suorituskykyongelmat, kuten sivustojen hidastuminen ja mainosinventaarin virheellinen merkitseminen. Alalla ollaan kuitenkin toiveikkaita parannusten suhteen, ja ehdotuksia on esitetty suorituskyvyn, yleisön luokittelun ja hallintajärjestelmien optimoinnin parantamiseksi, jotta Sandboxista tulisi toimiva ratkaisu.


Komissio on lähettänyt alustavat havainnot Metalle sen 'Pay or Consent' -mallin osalta, joka on ristiriidassa Digital Markets Actin kanssa

Euroopan komissio on ilmoittanut Metalle, että sen 'Pay or Consent' -mainosmalli rikkoo todennäköisesti Digital Markets Actia.

Komission alustavien havaintojen mukaan Metan malli pakottaa käyttäjät joko suostumaan tietojen yhdistämiseen tai maksamaan mainoksettomasta palvelusta, tarjoamatta vastaavaa vähemmän personoitua vaihtoehtoa. Tämä malli ei täytä Digital Markets Actin artiklan 5(2) vaatimuksia, joka edellyttää portinvartijoiden tarjoavan suostumuksesta vapaan, vastaavan vaihtoehdon. Meta otti tämän mallin käyttöön vastauksena EU:n sääntelymuutoksiin marraskuussa 2023.

Komissio tekee yhteistyötä tietosuojaviranomaisten kanssa ja aikoo päättää tutkimuksensa 12 kuukauden kuluessa. Jos Meta todetaan syylliseksi lain rikkomiseen, se voi saada sakkoja, jotka ovat jopa 20 % sen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta toistuvien rikkomusten vuoksi, sekä muita toimenpiteitä järjestelmällisen noudattamatta jättämisen korjaamiseksi.

Viikko 26


Mainosteknologiayritykset kilpailevat täyttääkseen Oraclen jättämän aukon sen lopetettua toimintansa

Oraclen päätös lopettaa mainosliiketoimintansa on aiheuttanut hämmennystä mainosteknologia-alalla, mikä on saanut kilpailijat yrittämään täyttää syntyneen aukon nopeasti. Kiireellisyys kiihtyi viime viikolla, kun kävi ilmeiseksi, että Oraclen mainosyksiköt eivät jatka toimintaansa. Tämä on johtanut nopeaan reagointiin mainosteknologiayrityksiltä, kun mainostajat, julkaisijat ja teknologian toimittajat etsivät sopivia vaihtoehtoja toimintojensa ylläpitämiseksi.

Yritykset kuten Peer39 ja GumGum ovat aktiivisesti yhteydessä entisiin Oracle-asiakkaisiin tarjoten jatkuvuusratkaisuja ja houkutellen heitä parannetuilla kontekstuaalisen mainonnan ominaisuuksilla. Tämä alan muutos tapahtuu tiukassa aikataulussa, sillä Oracle suunnittelee sulkevansa kaikki mainostuotteensa syyskuun loppuun mennessä, mikä pakottaa markkinatoimijat tekemään nopeita päätöksiä.


Privacy Sandbox -testitulokset osoittavat puutteita CMA-vaatimusten täyttämisessä

Criteo uskoo, että Privacy Sandbox voisi olla kestävä vaihtoehto kolmannen osapuolen evästeille, jos Google täyttää tietyt vaatimukset, ylläpitää kurinalaista julkaisuaikataulua ja tarjoaa selkeän tiekartan. Heidän suosituksensa, jotka ovat helposti toteutettavissa ja eivät aiheuta häiriöitä, kattavat laajan valikoiman mainonnan käyttötapauksia ja pyrkivät parantamaan suorituskykyä, yleisön karsintaa, kriittisiä toimintoja ja hallintoa.

Criteon testien mukaan ilman muutoksia julkaisijoiden tulot voisivat pudota keskimäärin 60 %, jos kolmannen osapuolen evästeistä luovuttaisiin tänään. Nykyinen versio antaa myös Googlelle kilpailuetua ja lisää mainosten latausaikoja, mikä vaikuttaa käyttäjäkokemukseen ja julkaisijoiden tuloihin.

Näistä ongelmista huolimatta Criteo on investoinut merkittävästi resursseja testatakseen ja sopeuttaakseen infrastruktuurinsa Privacy Sandboxiin, mikä osoittaa sen potentiaalisen arvon. He kehottavat Googlea ja Ison-Britannian kilpailu- ja markkinaviranomaisia ottamaan huomioon heidän suosituksensa toimivan markkinan ja terveemmän julkaisijaympäristön varmistamiseksi.


IAB Tech Lab julkaisee lopullisen Privacy Sandbox Fit -analyysin

Elokuussa 2023 IAB Tech Lab perusti Privacy Sandbox -työryhmän, johon kuuluu johtavia alan asiantuntijoita 65 yrityksestä, joilla on laaja kokemus digitaalisesta mediasta. Heidän tavoitteenaan oli tunnistaa perustavanlaatuiset digitaalisen mainonnan käyttötapaukset ja arvioida Chrome Privacy Sandbox -rajapintojen toteuttamiskelpoisuutta.

Työryhmä tarkasti perusteellisesti 44 kriittistä mainonnan käyttötapausta, mikä johti 106-sivuisen raportin julkaisemiseen yleisön kommentoitavaksi helmikuussa 2024. Teollisuuden palautteen perusteella useita päivityksiä ja muutoksia tehtiin lopulliseen versioon, jotka käsittelivät teknisiä virheitä ja olemassa olevia API-harkintoja.

Lopullinen Privacy Sandbox -käyttötapausten analyysi julkaistiin, korostaen merkittäviä huolenaiheita Privacy Sandboxin nykytilasta, erityisesti sen vaikutusta pienempiin mediayrityksiin ja brändeihin. Työryhmä jatkaa työskentelyä Googlen kanssa parantaakseen Privacy Sandboxin mainonnan hyödyllisyyttä ja tukeakseen julkaisijoiden tulonhankintaa, ja priorisoidut ominaisuuspyynnöt julkaistaan Q3 2024.


IAB Europe esittelee keskeiset sitoumukset ja politiikan periaatteet vuosille 2024-2029 EU:n lainsäädäntökaudelle, jotta voidaan luoda osallistava, turvallinen ja innovatiivinen digitaalinen tulevaisuus Euroopalle

IAB Europe on julkaissut paperin nimeltä "Towards an Inclusive, Safe, and Innovative Digital Europe", jossa esitellään keskeiset sitoumukset ja politiikan periaatteet vuosille 2024-2029 EU:n lainsäädäntökaudelle. Tavoitteena on muokata kestävää ja vastuullista digitaalista mainosympäristöä korostaen vuoropuhelua päättäjien kanssa ja EU arvojen kuten inklusiivisuuden, kestävyyden ja yksityisyyden mukaisuutta.
 
IAB Europen toimitusjohtaja Townsend Feehan korosti mahdollisuutta rakentaa mainostettu eurooppalainen internet, joka vahvistaa ja suojaa kansalaisia. Paperissa sitoudutaan vastuullisiin mainoskäytäntöihin, tekijänoikeusloukkausten torjuntaan, disinformaation vastustamiseen sekä läpinäkyvyyden ja kuluttajien luottamuksen edistämiseen. IAB Europe vaatii yhteistä ja ennakoitavaa sääntelyä, innovaatioita yksityisyyden suojassa sekä yhteistyössä tehtäviä teollisuusaloitteita. Julkaisu korostaa digitaalisen mainonnan roolia Euroopan digitaalisessa taloudessa, hyödyttäen kuluttajia, yrityksiä ja yhteiskuntaa.

Viikko 25

 


Ad Net Zero julkisti globaalin kehyksen medioiden hiilipäästöjen mittaamiseen

Ad Net Zero (ANZ) on käynnistänyt Global Media Sustainability Framework -ohjelmansa, joka asettaa vapaaehtoiset standardit kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseksi digitaalisissa, televisio-, paino-, audio-, ulko- ja elokuvakanavissa. Ohjelmaa kehitettiin 12 kuukauden ajan yhteistyössä merkittävien mainostajien, mainosalan holding-yhtiöiden, mediayhtiöiden, teknologiayritysten ja alan järjestöjen kanssa. Kehyksessä on alustavat kaavat ja työkalut, jotka helpottavat päästöjen tehokasta mittausta.

Ilmastotieteilijöiden ryhmän valvonnassa pyritään standardoimaan hiilitaseiden käytäntöjä ja edistämään toimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi mediasuunnitelmissa, vastaten ANZ tavoitteita. Aluksi julkaistaan kaavat televisio-, digitaalisiin ja ulkomainontakanaviin, ja myöhemmin myös audio-, paino- ja elokuvakanaville, yhdessä yritystason tietopyyntö- ja avoimuuslomakkeiden kanssa. Seuraava vaihe sisältää tietojen siirtojärjestelmien perustamisen ja kasvihuonekaasupäästötietojen validoinnin, ja ensimmäisiä tuloksia odotetaan Q2 2025 mennessä.


Amazon julkistaa Ads Relevance -palvelun, joka ei enää ole riippuvainen yksittäisistä tunnisteista

Amazon Ads esitteli Cannes Lions Festival of Creativity -tapahtumassa tekoälyominaisuuksiaan kysyntäpuolen alustallaan. Tapahtuman toisena päivänä Amazon julkisti Ad Relevance -ominaisuuden, joka on ollut suljetussa beta-testauksessa kahden vuoden ajan. Tämä uusi ominaisuus auttaa mainostajia kohdentamaan mainoksia ilman kolmannen osapuolen evästeitä hyödyntämällä Amazonin palveluiden selaus-, ostos- ja katselukäyttäytymissignaaleja.

Amazon DSP -tuotteiden johtaja Brian Tomasette korosti, että heidän järjestelmänsä perustuu nyt koneoppimismalleihin mainostunnisteiden sijaan. Tämä lähestymistapa tarjoaa mainostajille tarkempia mainosmahdollisuuksia ja noudattaa suurten teknologiayritysten, kuten Googlen, vastaavia strategioita.


Magnite ja Spectrum Reach tekevät yhteistyötä ohjelmallisen mainonnan saatavuuden parantamiseksi

Magnite ja Spectrum Reach ovat ilmoittaneet laajentavansa yhteistyötään parantaakseen ohjelmallisen mainonnan saatavuutta Spectrumin laajassa lineaarisen ja suoratoistotelevision inventaariossa. Spectrum Reach hyödyntää Magniten teknologiaa toimittaakseen kohdennettuja, automatisoituja mainoksia yksityisyyttä painottaen Spectrum TV -sovelluksen kautta, joka on Yhdysvaltojen korkeimmin arvioitu maksutelevision suoratoistosovellus.

Tämä yhteistyö mahdollistaa reaaliaikaisen huutokaupan yksittäisistä mainosnäytöistä ja tarjoaa keskitetyn suunnittelun ja tiheyden hallinnan sekä lineaarisilla että digitaalisilla alustoilla. Yhteistyön tavoitteena on avata ohjelmallisen mainonnan koko potentiaali Spectrum Reachin asiakkaille, tarjoten räätälöityjä mainosratkaisuja ja parannettuja kampanjastrategioita yksityiskohtaisten datasignaalien ja läpinäkyvyyden avulla.


DoubleVerify haluaa opettaa alalle, mitä MFA tarkoittaa

DoubleVerify pyrkii selittämään teknologiaansa ja rooliaan alalla. Cannes Lions -tapahtumassa DV julkisti DV Transparency Centerin, joka tarjoaa artikkeleita ja webinaareja aiheista, kuten mainoksia varten luodut sivustot ja bränditurvallisuus.

DoubleVerify on saanut kritiikkiä tavastaan käsitellä MFA-sivustoja, ja yritys pyrkii tällä tavoin selventämään mainonnan varmennuskykyihinsä liittyviä väärinkäsityksiä.


Prebid.js 9 julkaistiin

Uuden version kohokohtia ovat uusi PAAPI-käyttöliittymä, joka sisältää julkaisijakomponenttien myynnin ja julkaisijan ylimmän tason myynnin. Lisäksi mukana on uusi suosittu GAM-luova, parannettu yhdenmukaisuus uusien IABTL-instream-määritysten kanssa ja useita muutoksia suostumusten käsittelyssä. Tarkempia lisätietoja löydät täältä.


IPG Magna: Britannian mainosmenot kasvoivat "odotettua voimakkaammin"

Britannia johtaa maailmanlaajuista mainoskasvua IPG Magnan ennusteen mukaan, 12,2 prosentin kasvulla, odottaen koko markkinan ylittävän 40 miljardia puntaa. Digitaaliset puhtaat toimijat kasvoivat 21 prosenttia, kun taas perinteinen media kasvoi 4 prosenttia. Vuoden loppupuolen ennusteet näyttävät digitaalisen mainonnan kasvavan 15 prosenttia (36,3 miljardia puntaa) ja perinteisen mainonnan 1 prosentin (7,5 miljardia puntaa).

Kasvua ajavat lyhyet videot, suoramyynnin brändit ja eurooppalainen verkkokauppa. Autoteollisuus, juomat, rahoitus, telekommunikaatio ja vedonlyönti osoittavat kaksinumeroista kasvua.


Privacy Sandbox Buyer -raportti: DSP tilannekatsaus

Paul Bannister jakoi näkemyksiään LinkedInissä ja Twitterissä Googlen Protected Audience API:n (PAAPI) käytöstä DSP:issä. Suurin osa DSP:istä kokeilee varovaisesti PAAPIa, käyttäen siihen noin 1 % mainosbudjetistaan. Amazon aloitti PAAPI
käytön maaliskuussa, mikä viittaa nopeaan siirtymiseen. AdRoll ja Audigent erottuvat joukosta, sillä he ovat omaksuneet PAAPI:n täysin.

Audigentin Component Buyer -teknologia asemoikin heidät avainpelaajiksi, vaikka he eivät pyöritäkään omaa DSP:tä. Googlen DV360 on jäänyt AdWordsin jälkeen PAAPI-käytännöissä, mikä korostaa suurten mainostajien siirtymisen haasteita.

PAAPI:n tavoitteena on tasapainottaa mainonnan kohdenstamista ja yksityisyydensuojaa suorittamalla huutokauppoja laitteessa, selaimen sijaan. Julkaisijoiden on sopeuduttava uuteen ekosysteemiin päivittämällä Prebid.js ja hallitsemalla muuttuvaa työnkulkua.


Adtech-toimittajat yhdistävät voimansa Euroopan ohjelmallisen TV:n puolesta

Johtavat mainosteknologioiden alustat, kuten The Trade Desk, PubMatic, Equativ, Magnite, Cadent, Adform ja The Project X Initiative, ovat yhdistäneet voimansa Euroopan ohjelmallisen televisiomainonnan aloitteessa (EPTVI) ratkaistakseen hajanaisuuden haasteet ohjelmallisessa televisiomainonnassa Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa. Mukana ovat myös merkittävät televisioverkostot ja suoratoistopalvelut.

Tavoitteena on luoda syvä ymmärrys ohjelmallisesta televisiomainonnasta, vakiinnuttaa selkeät määritelmät ja terminologia, tunnistaa hyödyt ja haasteet sekä löytää ratkaisuja mahdollisiin esteisiin. Aloitteessa esitellään menestyksekkäitä kampanjoita osoittamaan niiden tehokkuus ja laaditaan ohjelma ohjelmallisen televisiomainonnan kehittämiseksi Euroopassa, mukaan lukien syksyllä järjestettävä Summit -tapahtuma ja raportti.

Viikko 24


Oracle vetäytyy mainosliiketoiminnasta tulojen laskun seurauksena.

Oracle vetäytyy mainosliiketoiminnasta, toimitusjohtaja Safra Catz raportoi merkittävästä mainostulojen laskusta noin 300 miljoonaan dollariin tilikaudella 2024, kun se kaksi vuotta sitten oli 2 miljardia dollaria. Vetäytyminen avaa uusia mahdollisuuksia muille yrityksille mainosalalla, erityisesti kun uudet teknologiat korvaavat perinteisiä evästeitä.
 
Oracle oli rakentanut mainososastonsa useiden kalliiden yritysostojen avulla, kuten Responsys, Datalogix ja Moat. Heidän haasteisiinsa kuuluivat muutokset tietojenvaihtopolitiikassa ja tiukat säädökset, kuten GDPR, jotka johtivat heidän kolmannen osapuolen tietopalveluidensa loppumiseen Euroopassa vuonna 2020. Oraclen mainosliiketoiminta kohtasi lisäksi lisäesteitä oikeusjutuista ja sääntelyviranomaisten tarkasteluista, kuten joukkohaaste BlueKain tietojenvaihtokäytännöistä.

Magnite liittyy Amazon Ads' Certified Supply Exchange -ohjelmaan.

Magnite ilmoitti liittymisestään Amazon Ads’in Certified Supply Exchange -ohjelmaan. Tämä kumppanuus parantaa toimitusketjun tehokkuutta, tarjoten ostajille sujuvamman ja läpinäkyvämmän pääsyn inventaariin Amazonin DSP kautta sekä mahdollistaen myyjille paremmat keinot tuotteidensa kaupallistamiseen.

Magniten yhteistyö Amazonin kanssa tarjoaa myös ainutlaatuisia mainosmahdollisuuksia, jotka hyödyntävät Amazonin ostaja-analytiikkaa, parantaen mainonnan kohdentamista ja tehokkuutta. Yhteistyö edustaa merkittävää siirtymää kohti suorempia ja tehokkaampia mediatransaktioita, korostaen läheisten kumppanuuksien tärkeyttä kehittyvässä digitaalisessa mainosympäristössä.


Pixalate julkaisee mainosalan ensimmäisen Made For Advertising (MFA) -mobiilisovellusten raportin: Arviolta 7,5 miljoonaa dollaria globaalista mainoskulutuksesta meni todennäköisesti MFA-mobiilisovelluksiin Google- ja Apple-sovelluskaupoissa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Pixalate julkaisi vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen Made For Advertising (MFA) Ad Spend -raportin, joka on ensimmäinen raportti, joka vertaa MFA-trendejä mobiilisovelluksissa Google Play Storessa ja Apple App Storessa. Tämä raportti analysoi 5,1 miljoonaa ladattavaa mobiilisovellusta ja yli 50 miljardia avointa ohjelmallista mainosnäyttöä arvioidakseen mainoskulutuksen trendejä todennäköisissä MFA-mobiilisovelluksissa.

Tulokset paljastavat, että noin 7,5 miljoonaa dollaria avointa ohjelmallista mainoskulutusta kohdistui todennäköisiin MFA-sovelluksiin, joista Google-isännöimät sovellukset saivat 3,7 miljoonaa ja Apple-isännöimät sovellukset 1,5 miljoonaa. Merkittävä 53 % globaalista avoimen ohjelmallisen mainoskulutuksesta näissä sovelluksissa meni kehittäjille, joilla on yksityiset verkkotunnukset, ja yli puolet mainoskulutuksesta kohdistui "Mobiilipelit" ja "Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet" -kategorioiden sovelluksiin.

Raportti tuo myös esiin, että ei-MFA-mobiilisovellukset ovat olleet saatavilla sovelluskaupoissa noin 1,5 kertaa kauemmin kuin todennäköiset MFA-sovellukset. Tämä kattava analyysi tarjoaa tietoa mainonnan laajuudesta ja erityispiirteistä MFA-mobiilisovelluksissa.


Equativ ja Sharethrough yhdistyvät muodostaen yhden maailman suurimmista riippumattomista mainosalustoista ja markkinapaikoista

Equativ ilmoitti yhdistyvänsä Sharethrough'n kanssa muodostaen yhden suurimmista omnichannel-mainospörsseistä, joka tähtää ohjelmallisen arvon ja mittakaavan optimointiin. Uudella yhtiöllä on yli 720 työntekijää 18 maassa ja yhdistetty nettotulo yli 200 miljoonaa dollaria. Tämä uusi kokonaisuus lupaa tarjota itsenäisen vaihtoehdon perinteisille suljetuille ympäristöille, parantaen mainonnan tehokkuutta ja innovaatioita.

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Equativ ja Sharethrough raportoivat merkittävästä kasvusta, joka johtui strategisista kumppanuuksista ja edistysaskeleista kuratoinnissa, CTV:ssä ja vihreissä mediatuotteissa. Yhdistyminen hyödyntää heidän teknologisia resurssejaan ja globaalia ulottuvuuttaan tarjotakseen laajemman valikoiman palveluita, mukaan lukien edistyneet videostrategiat, käyttäjäkeskeiset luovat parannukset ja kestävät mainosratkaisut.

Lisäksi yhdistynyt kokonaisuus parantaa ohjelmallisen mainonnan transaktioita ja laajentaa ratkaisuja, mahdollistaen paremman yleisökohdistuksen ja läpinäkyvämmät liiketoimet. Tämä strateginen liitto asemoitsee Equativin ja Sharethrough'n johtaviksi toimijoiksi itsenäisten SSP-markkinoiden kentällä, valmiina uudistamaan ohjelmallisen mainonnan maisemaa.


Roku lisää tietojen välittämistä huutokauppadatan kautta.

Roku esitteli Roku Exchangen, joka tähtää suorien yhteyksien luomiseen sen mainostarjonnan ja ohjelmallisen kysynnän välille. Tämä aloite on suunniteltu varmistamaan, että ohjelmalliset ostajat saavat saman tiedon kuin suorat ostajat, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja voi mahdollisesti lisätä kulutusta Roku'n omassa DSP:ssä

Roku on integroinut uuden vaihtopalvelun useiden DSP:iden ja SSP:iden, kuten Magniten, kanssa vahvistaakseen yhteyksiä ja tiedon kulkua sen mainosverkossa. Roku Exchange tarjoaa ohjelmallisille ostajille yksityiskohtaista tietoa mainosten sijoituksista ja tauoista, samalla tavalla kuin suorat ostajat saavat, vaikka yksityiskohtaiset ohjelmatasoiset tiedot pysyvät rajoitettuina yksityisyysongelmien vuoksi.

Tämä on osa Roku'n strategiaa rohkaista lisää ohjelmallista ostamista tarjoamalla parempaa tiedonsaantia, mikä voisi vähentää mainostajien riippuvuutta kolmannen osapuolen DSP:istä ja keskittää enemmän mainoskulutusta Roku'n ekosysteemiin. Roku Exchange suunnittelee sisällyttävänsä uusia mainosformaatteja, kuten kotinäytön mainoksia ja mainostaulutyyppisiä yksiköitä, tehden mainonnasta Roku'lla henkilökohtaisempaa ja integroidumpaa.


IAB Europen AdEx Benchmark -raportti 2023 paljastaa digitaalisen mainonnan poikkeuksellisen vahvuuden ja kasvun Euroopassa.

IAB Europe julkaisi vuoden 2023 AdEx Benchmark -raportin, joka osoittaa merkittävää 11,1 % kasvua Euroopan digitaalisessa mainosmarkkinassa, kokonaismäärän ollessa 96,9 miljardia euroa. Taloudellisista ja geopoliittisista haasteista huolimatta Euroopan digitaalinen mainossektori on osoittautunut kestäväksi, ylittäen Yhdysvaltojen markkinan kasvun.
 
Raportti, joka nyt sisältää myös neljännesvuosittaisia tietoja, tarjoaa kattavan näkemyksen mainoskulutuksesta 29 kansallisella markkinalla. Suurin kasvu keskittyy Iso-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan ja Italiaan, jotka yhdessä kattavat 69 % kokonaiskulutuksesta. Huomionarvoista on, että digitaalinen mainoskasvu Keski- ja Itä-Euroopassa ylitti koko Euroopan keskiarvon, ja Turkki, Serbia ja Ukraina kokivat merkittäviä kasvupyrähdyksiä, osittain näiden alueiden inflaation vuoksi.
 
Raportti korostaa tiettyjen mainosmuotojen nopeaa kasvua, erityisesti video-, CTV- ja äänimainonnan osalta, joita vauhditti sosiaalisen median alustojen ja podcastien vahva suorituskyky. Kuitenkin ohjelmallisten markkinoiden kasvu osoittaa kypsymisen merkkejä, mikä johtuu siirtymisestä uusiin kanaviin, kuten CTV ja vähittäiskaupan mediaan, sekä toimialan sopeutumisesta yksityisyydensuojamääräyksiin ja kolmannen osapuolen evästeiden vähenemiseen.
 

IAB Europen Dr. Knapp totesi, että vuoden 2023 vahva suorituskyky johtuu parantuneista taloudellisista olosuhteista ja mainostajien uudelleen heränneestä luottamuksesta. IAB Europen toimitusjohtaja huomautti sosiaalisen ja videomainonnan vahvasta kasvusta sekä uusien vaikuttavien kanavien, kuten äänimainonnan ja vähittäiskaupan median, esiinmarssista.


Apple korvaa kaikessa hiljasuudessa SKAdNetworkin ja PCM:n uudella mainonnan attribuutiojärjestelmällä.

Äskettäisessä Worldwide Developers Conference -tapahtumassa Apple esitteli mainosten attribuointikehystensä uudelleenbrändäyksen nimellä "AdAttributionKit". Tämä kehys kattaa sekä App AdAttributionKitin että Web AdAttributionKitin, jotka ovat SKAdNetworkin ja Private Click Measurementin seuraajia.

Tämä siirto yksinkertaistaa Applen yksityisyyteen keskittyvät mainosten attribuointiteknologiat yhtenäiseksi kehykseksi, vaikka alkuperäisten järjestelmien ydinominaisuudet säilyvät suurelta osin muuttumattomina. Päivitetty kehys sisältää nyt myös uudelleensitoutumiskampanjoiden tuen, mikä mahdollistaa mainostajien seurata käyttäjän vuorovaikutuksia sovelluksen latauksen jälkeen, mikä on ollut kehittäjien pitkäaikainen toive.

Kritiikkiä on kohdistettu Applen SKAdNetworkiin sen monimutkaisuuden ja rajallisen käyttöönoton vuoksi, ja jotkut väittävät sen heikentävän mainosten tehokkuutta yksityisyyden suojelun varjolla. Uudelleenbrändäyksestä huolimatta perustavanlaatuiset haasteet säilyvät, vaikka Apple pyrkii parantamaan mainosmittaustyökalujaan, kuten osoittaa sormenjälkitekniikoiden kieltäminen uuden AdAttributionKitin yhteydessä.


DV Global Insights: 2024 trendi raportti.

DoubleVerify julkaisi DV Global Insights: 2024 Trends -raportin, joka syventyy digitaalisen median suorituskyvyn datamuutoksiin ja laatupohjiin. Raportti tarjoaa neljä alueellista raporttia APAC, EMEA, LATAM ja Pohjois-Amerikasta, joissa korostetaan paikallisia vaaleihin liittyviä trendejä. 

Viikko 23


Yhdysvaltojen mainostulot lähestyvät tänä vuonna 400 miljardia dollaria

Yhdysvaltojen mainosalan odotetaan näkevän vahvan vuoden, ja ennustetut tulot lähestyvät 400 miljardia dollaria vuonna 2024, mikä merkitsee 6,3 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna, pois lukien poliittiset mainokset. Tämä ennuste on tarkistettu ylöspäin aiemmasta 5,6 prosentin kasvuarviosta, mikä johtuu vahvasta ensimmäisestä neljänneksestä, jolloin markkinat kasvoivat 10,1 prosenttia, ylittäen odotukset.

Vaikka kasvuvauhti hidastuu seuraavilla neljänneksillä, toisella neljänneksellä odotetaan 6,7 prosentin, kolmannella 5 prosentin ja neljännellä 4 prosentin kasvua, yleinen näkymä pysyy positiivisena. Huomattavat tapahtumat, kuten kesäolympialaiset, eivät odotettavasti vaikuta merkittävästi kokonaismainontakuluihin, vaan ne yleensä vain jakavat olemassa olevia budjetteja uudelleen.

Digitaalinen mainonta jatkaa hallitsevana ja kasvattaa markkinaosuuttaan perinteisen median, kuten television, painettujen julkaisujen ja ulkomainonnan kustannuksella. Tämä muutos on erityisen näkyvä kansallisessa TV-mainonnassa, joka on laskussa, kun budjetit siirtyvät yhä enemmän digitaalisille alustoille, mikä heijastaa pysyvää suuntausta pois perinteisestä TV-mainonnasta.

Vaikka poliittinen mainonta on vähäisempää kuin vuoden 2020 presidentinvaalikierron ensimmäisellä neljänneksellä, sen odotetaan silti ylittävän sekä vuoden 2022 että vuoden 2020 kulutuksen, ja sen kokonaismäärän ennustetaan olevan 15,1 miljardia dollaria vuonna 2024. Tämä osaltaan lisää Yhdysvaltojen kokonaismainostulojen ennustetta vuodelle 2024 ja asettaa alan kestävälle kasvulle tulevina vuosina.


IAB Tech Lab viimeistelee tietojen poistopyyntöjen viitekehyksen yksinkertaistaakseen digitaalisen mainosketjun tietosuojaa

IAB Tech Lab on julkaissut lopullisen tietojen poistopyyntöjen viitekehyksen, mikä merkitsee merkittävää edistysaskelta kuluttajien tietosuojassa digitaalisella mainosalalla. Viitekehys viimeisteltiin kahden laajan julkisen kommentointijakson jälkeen ja sisältää suurten alan toimijoiden, kuten Googlen ja Rokun panoksen.

Viitekehys tarjoaa standardoidun menetelmän tietojen poistopyyntöjen hallintaan digitaalisessa mainonnan ekosysteemissä. Se sisältää toimenpiteitä pyyntöjen alkuperän vahvistamiseksi, pyynnön esittäjän aitouden varmistamiseksi sekä kryptografisten allekirjoitusten käytön turvalliseen tunnistamiseen. Viitekehys tukee voimassa olevien tietosuojalakien, kuten GDPR ja useiden Yhdysvaltojen osavaltioiden tietosuojalakien, noudattamista ja vastaa "Right to Delete" -periaatetta.

Viitekehys myös valmistelee mainosteknologian alaa tulevia tietosuojasäädöksiä varten. Laajamittaisen käyttöönoton edistämiseksi IAB Tech Lab tarjoaa 90 päivän käyttöönottokauden ja lisätukea auttaakseen yrityksiä integroimaan uudet standardit sujuvasti.


Yahoo Backstage -palvelun kehitys vuosi sen debyytin jälkeen

Yahoo DSP lanseerasi Backstage-palvelun lähes vuosi sitten tarjoten suoran yhteyden julkaisijoihin, mikä ohittaa perinteiset ohjelmalliset toimitusketjut, kuten SSP:t, vastauksena SPO-trendiin. Tämä innovaatio on saanut merkittävää suosiota, sillä 82 % Yahoo DSP:tä käyttävistä mainostajista on kokeillut Backstagea, johtuen halusta päästä suoremmin käsiksi julkaisijoiden inventaariin, mikä on erityisen hyödyllistä kilpaillulla CTV-markkinalla.

Esimerkiksi eBay on hyödyntänyt Backstagea laajasti, toimittaen yli 10 miljoonaa mainosnäyttöä huomattavasti alhaisemmilla CPM-hinnallakuin ei-Backstage-kanavilla, saavuttaen samalla parempia suorituskykymittareita, kuten korkeamman huomioarvon. Backstage ei ainoastaan tarjoa kustannushyötyjä poistamalla välikäsiä ja vähentämällä mainoskuluja, vaan mahdollistaa myös mainostajille, kuten eBaylle, kohdentamisen tiettyihin demografisiin ryhmiin tehokkaammin hyödyntämällä kumppanuuksia alustojen kuten Tubin ja FuboTV kanssa.

Alusta on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja korkealaatuista kohdentamista, kiitos Yahoon suorien suhteiden julkaisijoihin, mikä yksinkertaistaa datan taksonomiaa verrattuna perinteisten SSP:iden luomiin yksityisiin markkinapaikkoihin (PMP). Viime vuoden aikana Yahoo on hionut Backstage-palvelun tarjontaa, mukaan lukien julkaisijavalikoiman muutokset ja kohdennettujen PMP:iden lisääminen, vastaten markkinoiden kysyntään ja varmistaen heikkolaatuisten sivustojen poissulkemisen.


Perustelut puolesta ja vastaan The Trade Deskin Top 100 -listalle

The Trade Desk (TDD) julkaisi äskettäin listan sadasta parhaasta sivustosta, joilta se ostaa mainostilaa, mikä ei tullut yllätyksenä, mutta vahvisti sen merkittävää vaikutusvaltaa markkinassa. Tämä strateginen ja näennäisesti rutiininomainen toimi on herättänyt huolta julkaisijoiden keskuudessa, jotka ovat huolissaan TDD hallinnasta mainosrahojen jakautumisessa.

Toisaalta TDD toimenpiteitä pidetään älykkäinä ja strategisina, korostaen sen pyrkimyksiä palvella mainostajia edistämällä laadukasta inventaaria ja puolustamalla periaatteita, kuten suostumus ja ensimmäisen osapuolen data. Näihin aloitteisiin kuuluvat unified ID 2.0, OpenPath ja OpenPass, jotka parantavat ostoprosessia ja varmistavat oikeudenmukaisen korvauksen mediaomistajille.

Toisaalta nämä toimenpiteet ovat aiheuttaneet kiistoja, sillä ne haastavat nykyiset markkinadynamiikat ja pakottavat julkaisijat sopeutumaan, mikä saattaa vaarantaa heidän liiketoimintansa, jos he eivät pysty kilpailemaan tehokkaasti. Kriitikot väittävät, että TDD hallitseva asema voi johtaa monimuotoisuuden vähenemiseen mainosteknologian kentällä. Esimerkiksi merkittävien mediayksiköiden, kuten Netflixin, puuttuminen listalta herättää kysymyksiä yhtiön menetelmistä ja tarkoitusperistä.

Jotkut pitävät TDD hallitsevaa asemaa keinona käyttää vaikutusvaltaansa sanelemaan ehdot ja keskittämään hallinnan siitä, miten mainosrahat käytetään. Tämä voi marginaalistaa muita mainosteknologia-alustoja ja vähentää julkaisijoiden neuvotteluvoimaa. TDD toiminta voidaan tulkita itsekkääksi, pyrkien keskittämään kontrollin ja hyödyttämään ensisijaisesti sen mainostajia, joskus julkaisijoiden ja muiden mainosteknologia-alan toimijoiden kustannuksella.

Viikko 22


Digiday+ Research: Julkaisijat jatkavat ohjelmallisen mainonnan tuloihin luottamista viimeaikaisista ongelmista huolimatta

Ohjelmallinen mainonta on edelleen kriittinen tulonlähde julkaisijoille haasteistaan huolimatta, kuten Digidayn tutkimus osoittaa. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa julkaisijoista luottaa yhä voimakkaasti ohjelmallisiin mainoksiin tulojensa lähteenä. Tutkimus osoittaa, että 82 % julkaisijoista raportoi saavansa ainakin pienen osan tuloistaan ohjelmallisista mainoksista vuoden 2024 alussa, vaikka tämä onkin hieman vähemmän kuin aiemmissa kyselyissä.

Huomionarvoista on, että kolmasosa kyselyyn vastanneista julkaisijoista mainitsi, että ohjelmalliset mainokset muodostavat suuren tai erittäin suuren osan heidän tuloistaan, mikä korostaa kanavan merkitystä huolimatta sen kokonaiskäytön lievästä laskusta julkaisijoiden keskuudessa. Tulevaisuuden näkymät ovat optimistisia, sillä yli puolet julkaisijoista aikoo keskittyä merkittävästi ohjelmallisen liiketoimintansa parantamiseen tulevina kuukausina.

Ohjelmallisten mainosten tulot tulevat suurelta osin avoimelta markkinalta, joka pysyy vakaana, kun taas suoraan myytyjen ohjelmallisten mainosten tulot ovat laskeneet. Kasvu julkaisijoiden määrässä, jotka raportoivat, ettei heillä ole tuloja suoraan myydyistä ja avoimen markkinan ohjelmallisista mainoksista, saattaa viitata kasvaviin ongelmiin ohjelmallisessa sektorissa. 


Googlen evästeiden jälkeinen ad tech -ongelma — viimeaikainen tilanne herättää kysymyksiä

Googlen Privacy Sandbox kohtasi väliaikaisen häiriön, joka pysäytti mainostoiminnot ja herätti huolta tulevista haavoittuvuuksista. Ongelma, joka kesti noin 16 tuntia, koski kriittisten API toimintahäiriötä Google Chromessa, aiheuttaen joidenkin julkaisijoiden mainostoiminnan ja tulovirran tilapäisen pysähdyksen.

Vaikka Google ratkaisi ongelman nopeasti, se toi esiin mahdolliset riskit, jotka liittyvät vahvaan riippuvuuteen Privacy Sandboxista mainoshankinnoissa suoraan selaimessa. Tapaus korosti ohjelmistojen luontaisia riskejä ja niiden vaikutuksia digitaalisen mainonnan alalla, jos tällaiset katkokset yleistyvät, erityisesti kun alustan on tarkoitus käsitellä merkittävää määrää mainostapahtumia.

Katkoksen ja laajempien huolenaiheiden vuoksi keskustellaan vaihtoehtoisten ratkaisujen, kuten "trusted execution environments" (TEEs), kehittämisestä mainostoimintojen hajauttamiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi Chromesta. Tämä lähestymistapa voisi auttaa lieventämään riskejä ja parantamaan vastuullisuutta jakamalla vastuut eri alustojen ja teknologioiden kesken. 


Julkaisijoiden H1-tilannekatsaus digitaalisen median mainosmenohin

Viime vuoden mainoskulujen laskun jälkeen teknologia-, rahoitus-, vakuutus- ja vähittäiskauppasektorit ovat osoittaneet elpymisen merkkejä digitaalisessa mainonnassa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Erityisesti teknologia-ala on kokenut mainoskulutuksen elpymistä, osittain lisääntyneen kiinnostuksen vuoksi brändättyyn sisältöön ja sosiaalisen median videoihin, joissa korostuvat tekoälyn edistysaskeleet.

Teknologian mainoskulut kasvoivat 7 % vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, kun taas terveydenhuollon ja lääkealan signaalit olivat sekavia; jotkut julkaisijat ovat huomanneet kasvua räätälöityjen tapahtumien ja sosiaalisten videomainosten kautta, vaikka tämän sektorin kokonaiskulut laskivat 18 %. Rahoitussektori on elpynyt maltillisemmin, ja mainoskulutus on pysynyt vakaana viime vuoteen verrattuna, kasvua oli 11 % vuoden 2024 ensimmäisten neljän kuukauden aikana.

Vähittäiskaupan ja vaatetussektorin osalta on havaittavissa positiivisia trendejä, sillä vaatetusalan mainoskulut kasvoivat 18 %, vaikka vähittäiskauppa koki 4 % laskun. Matkailusektori, joka menestyi vahvasti viime vuonna, on kohdannut merkittävän laskun, mainoskulujen laskiessa 21 %. Tästä huolimatta se pysyy vahvana kategoriana brändätyn videosisällön osalta ja houkuttelee edelleen mainostajia, jotka suunnittelevat kesälomakautta. 


Bränditurvallisuutta valvova taho haluaa aktivoida ad tech -toimittajat suojelemaan julkaisijoita MFA-luokitukselta

Bränditurvallisuusinstituuttiin (BSI) kuuluvat julkaisijat tekevät aktiivisesti yhteistyötä suurten mittausyritysten kanssa ymmärtääkseen paremmin ja navigoidakseen sisällön MFA-luokituksessa. Tavoitteena on kehittää "julkaisijaportaali", joka auttaisi julkaisijoita välttämään virheellistä MFA-luokitusta tarjoamalla näkemyksiä siitä, miten tahot kuten DoubleVerify ja Integral Ad Science arvioivat verkkosivustoja.

Tämä aloite on syntynyt huolien vuoksi, että nykyisiä alan ohjeita manipuloivat huijarit, mikä vaikuttaa haitallisesti laillisiin julkaisijoihin. Viimeaikaiset raportit ovat korostaneet merkittäviä taloudellisia menetyksiä MFA-verkkosivustojen takia, joiden on arvioitu olevan jopa 10 miljardia dollaria vuosittain, mikä korostaa tarvetta tarkentaa arviointiprosesseja.

Keskusteluissa pyritään myös parantamaan läpinäkyvyyttä ja viestintää julkaisijoiden ja mittausyritysten välillä, jotta laillista sisältöä ei rangaistaisi epäoikeudenmukaisesti. Tavoitteena on luoda portaalin konseptitodistus vuoden loppuun mennessä, ja keskustelut jatkuvat siitä, miten hallita ja suojata siihen liittyviä arkaluonteisia tietoja. 


The Trade Desk julkaisee myyjien ja julkaisijoiden raportin – puolivuosittaisen katsauksen avoimen internetin trendeihin

The Trade Desk on julkaissut "The Sellers and Publishers" -raportin, joka paljastaa, että 500 suurinta digitaalista julkaisijaa tuottaa noin 50 % mainostuloista, mikä johtuu niiden laadusta ja tehokkuudesta. Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, sillä 61 % verkkoajasta vietetään nyt avoimessa internetissä, mikä ylittää Big Tech -alustojen sisällä vietetyn ajan. Tämä muutos on saanut vauhtia suoratoistotelevision ja digitaalisen audion kasvusta.

Raportti osoittaa, että Facebookin ja Googlen kaltaisten alustojen hallitseva asema digitaalisen mainonnan kulutuksessa on laskussa, kun taas avoin internet on suosittu alusta elokuvien, TV-ohjelmien ja urheilun kaltaiselle sisällölle. Raportti esittelee myös 100 maailman johtavaa mainosjulkaisijaa, jotka on valittu niiden mainostajille tarjoaman vetovoiman perusteella, ja korostaa suoratoiston, audion ja erilaisten sisältöalustojen vahvuutta. 


The Trade Deskin siirtyminen "premium-internetiin" herättää julkaisijoissa huolta mainosrahojen jakautumisesta

The Trade Deskin toimitusjohtaja Jeff Green on äskettäin alkanut puolustaa "premium-internetiä", jolle on ominaista korkealaatuiset mainosinventaarit ja käyttäjän suostumus. Tämä on herättänyt huolta julkaisijoissa mahdollisesta mainosrahojen uudelleenjakautumisesta. Julkaisijat pelkäävät, että TTD uusi kanta saattaa edellyttää suuria määriä kirjautuneita käyttäjiä, koska se käyttää UID 2.0 ohjelmallisen mainonnan kohdistamiseen ilman kolmannen osapuolen evästeitä.

Tämä on aiheuttanut ahdistusta julkaisijoissa, jotka kamppailevat kerätäkseen riittävästi sähköpostiosoitteita UID 2.0 integroimiseksi, peläten, että se saattaa heikentää heidän datakontrolliaan ja hyödyttää TTDä heidän kustannuksellaan. Julkaisijoiden huolista huolimatta TTD väittää, että 5-10 % yleisön autentikointi riittää säilyttämään kilpailukyvyn, ja on ottanut käyttöön ratkaisuja, kuten OpenPass, helpottamaan käyttäjän kirjautumista ja autentikointia.

Kuitenkin julkaisijat ovat huolissaan TTD kasvavasta kontrollista heidän mainostoimintoihinsa, erityisesti kun yritys laajentaa kykyjään mainosmarkkinoiden myyntipuolella. Kun TTD jatkaa korkealaatuisen mainonnan ajamista perinteisten "suljettujen puutarhojen" ulkopuolella, julkaisijoiden on tasapainoteltava yhteistyön ja oman digitaalisen ympäristönsä hallinnan välillä.


IAB Europen virtuaalinen ohjelmallisen mainonnan päivä H1 2024

Virtuaalinen ohjelmallisen mainonnan päivä kokoaa alan asiantuntijat yhteen 6. kesäkuuta keskustelemaan Euroopan ohjelmallisen kaupankäynnin uusimmista trendeistä ja haasteista, mukaan lukien Privacy Sandbox ja uudet ekosysteemin kehitykset. 

Viikko 21

 

New York Timesin suunnitelmat korreloida huomion tasoja muihin mittareihin

The New York Times keskittyy mainonnan huomioon kehittämällä omia mittareitaan ja on hiljattain aloittanut yhteistyön Adelaiden kanssa parantaakseen mainonnan mittauskykyjään. Tämä kumppanuus mahdollistaa Timesin hyödyntävän Adelaiden työkaluja ja AU-mittaria, jotka sisältävät muun muassa silmänseurannan ja altistustiedot, mainonnan huomion mittaamiseksi tehokkaammin.

Times aikoo integroida AU-mittarin nykyisten mittareidensa kanssa tavoitteenaan saada kattava käsitys siitä, miten mainokset vangitsevat yleisön huomion. Timesin yleisöstrategian johtaja Gabriel Dorosz korostaa erilaisten mittareiden, kuten näkyvyyden ja klikkausprosenttien, korreloinnin tärkeyttä huomiodatan kanssa, jotta mainonnan ohjeistusta voitaisiin parantaa.

Aloite heijastaa laajempaa alan trendiä, jossa huomion mittareita arvostetaan yhä enemmän, mikä johtuu esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeiden käytön vähentämisestä. Tämä muutos voi johtaa tarkempiin ja merkityksellisempiin mainonnan vaikutusmittauksiin, mikä vastaa Timesin tavoitetta osoittaa heidän mainostilansa todellinen arvo. Lue koko artikkeli >>


Pixalaten vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen globaali mainospetosten (IVT) vertailuarvot mobiilisovelluksille: 1,4 miljardia dollaria käytetty mainospetoksiin ja virheelliseen liikenteeseen (IVT) Google ja Apple App Storeissa; IVT nousi 15 % edellisvuodesta

Pixalate julkaisi vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen globaalin mobiilisovellusten virheellisen liikenteen (IVT) vertailuraporttinsa ja analyysinsä. Tutkimus, joka kattoi yli 5,1 miljoonaa aktiivista mobiilisovellusta ja 50 miljardia mainosnäyttöä, löysi globaalin mobiilisovellusten IVT-tason olevan 23 %, mikä vastaa arviolta 1,4 miljardia dollaria mainospetoksissa ja virheellisessä liikenteessä.

Erityisesti mobiilisovellukset ilman app-ads.txt-tiedostoa olivat 73 % suuremmassa IVT-riskissä verrattuna tiedoston omaaviin sovelluksiin, ja APAC-alue, erityisesti Etelä-Korea, osoitti korkeimmat IVT-tasot, ollen 30 % ja 36 %. Lisäksi Google Play -sovelluksilla oli 18 % korkeampi IVT-riski kuin Apple App Storen sovelluksilla.

Lue koko artikkeli >>, Raportti >>


Vaihtoehtoiset ID:t lupaavat paljon, mutta mittakaava on puutteellinen

Median alan valmistautuessa kolmannen osapuolen evästeiden menetykseen, median ostajat tutkivat erilaisia vaihtoehtoisia tunnisteita (alt ID:t) kuten UID 2.0, ID5 ja Lotamen Panorama ID. Huolimatta monista vaihtoehdoista, nämä alt ID:t eivät ole vielä osoittautuneet lopulliseksi ratkaisuksi, ja huolenaiheita niiden tehokkuudesta ja skaalautuvuudesta on edelleen.

Kokeilut näillä tunnisteilla ovat usein olleet pettymyksiä, mikä on johtanut yleiseen haluttomuuteen markkinoijien keskuudessa sitoutua niiden täysimittaiseen käyttöönottoon. Vaikka joitakin tunnisteita, kuten UID 2.0, on alettu ottaa valikoivasti käyttöön erityisesti CTV:n sektoreilla, yleinen asenne on varovainen kokeilu ja alhaiset odotukset välittömille tuloksille. Lue koko artikkeli >>


Haasteista huolimatta markkinoijat aikovat lisätä ohjelmallista mainontaa vuonna 2024

Uusin Digiday+ Research Briefing korostaa merkittäviä haasteita ohjelmallisen mainonnan markkinassa, paljastaen huolia inventaarin laadusta ja kolmannen osapuolen evästeiden katoamisen vaikutuksista. Näistä haasteista huolimatta 58 % brändeistä ja retailista on ottanut käyttöön generatiivisen tekoälyn, käyttäen sitä esimerkiksi chatbotteihin ja sisällöntuotantoon.

Digiday Programmatic Marketing Summit -tapahtumassa toimistojen johtajat ilmaisivat varovaisuutta tekoälyä kohtaan, mainiten erityiset sopimusehdot sen käytöstä inklusiivisuuden ja turvallisuuden vuoksi. Ohjelmallinen mainonata on kuitenkin vahvaa, ja merkittäviä investointeja jatketaan, nimittäin 77 % brändi- ja retailammattilaisista käyttää ohjelmallisia näyttömainoksia.

Julkaisijoiden puolella johtajat keskustelivat tulon monipuolistamisstrategioista, mukaan lukien kumppanuusmyynti ja ainutlaatuiset kumppanuudet, kuten The Independentin viiniklubi. Samalla YouTube optimoi mainosstrategiaansa parantamalla YouTube Select -ohjelmaansa luodakseen enemmän  kohdentamismahdollisuuksia. Lue koko artikkeli >>


Paramount ja Shopsense lisäävät ohjelmallista kysyntää shoppable-mainosverkostoonsa

Paramount on vaikuttanut merkittävästi kuluttajakäyttäytymiseen mediatuotantojensa kautta. Hyödyntääkseen ohjelmiensa kaupallista potentiaalia Paramount on tehnyt yhteistyötä Shopsense AI:n kanssa, joka integroi QR-koodeja ja toimintakehotuksia TV-lähetyksiin, ohjaten katsojat ostettaville laskeutumissivuille.

Tämä yhteistyö laajenee nyt ohjelmalliseen mainontaa Magniten SSP:n kautta, mikä mahdollistaa laajemmat mainospaikat, jotka ovat suoraan yhteydessä Paramountin sisältöön. Vaikka ostettavan TV:n potentiaali on suuri, kuluttajien omaksumiseen liittyy skeptisyyttä. Pyrkimyksiä keskitetään katsojien kouluttamiseen uusiin ostokäyttäytymisiin suoraan heidän ruuduiltaan, mikä korostaa strategista siirtymistä kaupankäynnin syvempään integrointiin sisältökokemusten kanssa. Lue koko artikkeli >> 


Condé Nast, Forbes, The Atlantic, The Guardian ja The Independent käsittelevät keskeisiä tulotrendejä

Vuonna 2024 julkaisijat arvioivat uudelleen tulostrategioitaan haastavan vuoden 2023 jälkeen, jolloin tulot jäivät odotettua pienemmiksi ja media-alalla nähtiin laajoja irtisanomisia. Digiday+ Research -kyselyn mukaan kiinnostus kumppanuusmyyntiä kohtaan tulonlähteenä on laskenut, ja sen osuus julkaisijoiden tuloista on pudonnut merkittävästi vuodesta 2023 vuoteen 2024.

Condé Nastin, Forbesin, The Atlanticin, The Guardianin ja The Independentin johtajat keskustelivat monipuolisista tulonhankintatavoistaan, joihin kuuluvat kumppanuusmyynti, verkkokauppapaikat ja strategiset kumppanuudet brändien kanssa. Esimerkiksi The Independent on kehittänyt menestyksekkään verkkokauppapaikan, IndyBestin, ja The Atlantic pitää kumppanuusmyyntiä pienenä mutta huomionarvoisena tulonlähteenä.

Condé Nast keskittyy luomaan immersiivisiä ostokokemuksia median sisällä, yhdistäen sisällön inspiroinnin tuotteen ostamiseen. Samaan aikaan The Guardian US ei tällä hetkellä tavoittele kumppanuusmyyntiä, vaan keskittyy muihin kasvustrategioihin.

Julkaisijat korostivat myös tulojen monipuolistamisen tärkeyttä, sisältäen verkkokaupan, sisällön syndikoinnin ja kansainvälisen laajentumisen strategioihinsa. Tämä monipuolistaminen on erityisen tärkeää, kun media-alan maisema kehittyy tekoälyn nousun, perinteisten mainostulojen laskun ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten myötä.

Lue koko artikkeli >> 


Yhteenveto: Kuinka Amazon houkuttelee julkaisijoita vahvistaakseen 50 miljardin dollarin mainosliiketoimintaansa

Amazon Advertisingin tulot nousivat lähes 47 miljardiin dollariin viime vuonna, mikä merkitsi 24 %:n kasvua ja ylitti kasvuvauhdin teknologiajättien, kuten Facebookin ja Googlen, keskuudessa. eMarketerin ennusteen mukaan Amazonin mainostulot ylittävät 67 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä, mikä johtuu uusien ominaisuuksien käyttöönotosta, jotka julkistettiin Amazon Publisher Services Summitissa.

Näihin ominaisuuksiin kuuluu mainostunnuspalvelu nimeltä Signal IQ, joka puuttuu kolmannen osapuolen evästeiden poistamisen jättämiin aukkoihin, sekä laajennukset Transparent Ad Marketplaceen, jotta kaikki suoratoisto-TV-julkaisijat voivat hyödyntää sitä. Amazon Publisher Cloudin lanseeraus, joka on nyt poistunut beta-vaiheesta, tarjoaa mainostajille suoran pääsyn suurten julkaisijoiden mainospaikkoihin yhteistyössä Omnicom Media Groupin kanssa.

Nämä kehitykset ovat osa Amazonin laajempaa strategiaa houkutella enemmän mainosdollareita mahdollistamalla kohdennettu mainonta oman alustan ulkopuolella, pyrkien kaventamaan suorituskyvyn eroa sisäisten ja ulkoisten mainospaikkojen välillä. Nousevien kustannusten ja alan muutosten keskellä Amazonin toimitusjohtaja Andy Jassy korostaa, että korkean kasvun ja korkeiden katteiden mainosliiketoiminta on ratkaisevan tärkeää yhtiön seuraavan vaiheen tulos- ja voittokasvun ajamisessa.

Lue koko artikkeli >> 


Kuinka myyjäpuolen kuratointi muokkaa evästeiden jälkeistä toimitusketjua

Kolmannen osapuolen evästeiden väheneminen on kannustanut ad tech -yrityksiä innovoimaan tapojaan rakentaa yleisöjä, siirtyen DSP:iden ja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä hyödyntämään SSP:itä, jotka kuratoivat yleisöjä julkaisijoiden ensikäden datan avulla. Tämä myyjäpuolen kuratointiin siirtyminen mahdollistaa ostajan ensikäden datan yhdistämisen julkaisijan dataan, muodostaen PMP:itä, jotka palvelevat tiettyjä yleisötarpeita.

Nämä kehitykset ovat muuttaneet valtasuhteita, antaen SSP:ille hallitsevamman roolin ohjelmallisessa ekosysteemissä ja vähentäen DSP:iden perinteistä hallintaa yleisöjen kuratoinnissa. Lisäksi SSP:t muodostavat nyt kumppanuuksia kolmannen osapuolen datan tarjoajien, kuten Experianin ja TransUnionin, kanssa parantaakseen ostajien ja myyjien välisten vastaavuuksien määriä, tehden SSP:istä datamarkkinapaikkoja.

Tämä suuntaus vaikuttaa myös DMP:iden kehittymiseen kuratoinnin asiantuntijoiksi, muuntaen ja mukauttaen niitä uuteen maisemaan, jossa ensikäden data ja tiiviimmät julkaisijaintegraatiot ovat keskeisiä. Yleisesti ottaen ala liikkuu kohti integroidumpaa ja suorempaa suhdetta ostajien ja myyjien välillä, korostaen laadun, läpinäkyvyyden ja tehokkuuden merkitystä yleisön kohdentamisessa. Lue koko artikkeli >> 

Viikko 20

Julkaisualan johtajat keskustelevat tekoälyn lisensointisopimuksista ja uusista sovelluksista

Media-alan yritysten ja generatiivista tekoälyä kehittävien teknologiafirmojen välinen yhteistyö on voimistumassa, ja merkittäviä uusia tekoälyn lisensointisopimuksia on syntynyt. IAC:n Dotdash Meredith ja News Corp ovat solmineet merkittäviä sopimuksia OpenAI:n ja Googlen kanssa keskittyen sisällön lisensointiin ja tekoälyllä parannettujen tuotteiden kehittämiseen.

Vaikka nämä sopimukset ovat osa laajempaa strategiaa integroida tekoäly osaksi yritysten toimintaa, taloudelliset yksityiskohdat ovat suurelta osin pysyneet salassa. Dotdash Meredith pyrkii käyttämään tekoälyä parantaakseen kontekstuaalisen mainonnan kohdentamisominaisuuksiaan, mikä on erityisen tärkeää digitaalisen markkinan siirtyessä pois kolmannen osapuolen evästeistä.

Samaan aikaan muut julkaisijat, kuten BuzzFeed ja Gannett, hyödyntävät tekoälyä kehittääkseen sisäisiä työkaluja ja tuotteita, jotka parantavat käyttäjien sitoutumista ja mainonnan tehokkuutta. Nämä kehitykset korostavat kasvavaa trendiä, jossa media-alan yritykset hyödyntävät tekoälyä laajentaakseen teknologisia valmiuksiaan ja parantaakseen mainonnan tehokkuutta. Lue koko artikkeli>> 


Itsenäisten toimistojen asiakkaat lisäävät ohjelmallista ostamista

Pienemmät mainostajat hyödyntävät yhä enemmän ohjelmallista ostamista CTV:ssä, kertoo FreeWheel. Tänä vuonna itsenäisten toimistojen kautta ostetut näyttömäärät ovat kasvaneet 24 %. Nämä toimistot, jotka edustavat pienempiä markkinoijia verrattuna suuriin toimistoihin, hyötyvät mediayhtiöiden tarjoamasta mainosinventaarista, joka on saatavilla itsepalvelu- ja ohjelmallisten alustojen kautta.

Raportissa korostetaan merkittävää kasvua monen julkaisijan ohjelmallisten pakettien käytössä, nousua on tapahtunut 119 %, kun mainostajat pyrkivät tavoittamaan kohdeyleisöjä eri CTV-alustoilla. Suurten urheilutapahtumien ollessa saatavilla suoratoistona, ohjelmallinen mainonta voi laajentua myös live-urheiluun, tarjoten uusia mahdollisuuksia kohdennettavuuteen ja tehokkuuteen korkean profiilin tapahtumien mainonnassa. Lue koko artikkeli>> 


’ Q1  tulokset lupaavat hyvää, mutta parantamisen varaa on edelleen

Ensimmäinen neljännes 2024 toi lupaavia tuloksia julkaisijoille, sillä useimmat näkivät kasvua digitaalisessa mainonnassa, lukuun ottamatta BuzzFeediä, jonka mainostulot laskivat. Tilaustuotot olivat myös vahvoja niillä, jotka ne raportoivat, kuten Gannett, Dow Jones ja The New York Times.

Dotdash Meredithin lisenssi- ja kaupankäyntitulot kasvoivat, ja yleisesti mediayritysten johtajat ilmaisivat optimismia tuloskasvun ylläpitämisestä koko vuoden ajan, vaikka myös haasteet tiedostettiin. Erityisiä lukuja ovat muun muassa BuzzFeedin mainostulojen lasku 22 % ja Dotdash Meredithin digitaalisten mainostulojen kasvu 19 %, vaikka ne ovatkin yhä alle vuoden 2022 huipputasojen.

Gannett raportoi maltillista kasvua digitaalisessa mainonnassa ja merkittävää 21,3 % kasvua digitaalisten tilausten tuloissa. The New York Times lisäsi noin 210 000 digitaalista tilaajaa, joista merkittävä osa tuli pakettitilaajista ja monituotetilaajista, ja odottaa näiden muodostavan yli 50 % kokonaismäärästä ensi vuoteen mennessä.

Kaupan alalla BuzzFeed keskittyy hyödyntämään vähittäismedia verkostoaan kompensoidakseen laskevia tulojaan, jotka laskivat 9 % vuodentakaisesta. Yrityksillä on erilaisia odotuksia toisen neljänneksen suhteen; The Times ennustaa tilausten ja mainostulojen kasvua, kun taas BuzzFeed odottaa haastavaa kvartaalia ohjelmallisen mainonnan tuloskasvusta huolimatta. Lue koko artikkeli>> 


Amazonin siintyminen upfront-tapahtumassa kruunaa pitkään jatkuneen mainosalan kosiskelun

Amazonin viimeaikaisessa upfront-tapahtumassa nähtiin strateginen siirtymä pelkästään datavetoisista mainontatarjouksista kohti viihdesisällön integrointia. Amazon esitteli tapahtumassa uusia ohjelmia, joilla se pyrkii houkuttelemaan laajoja yleisöjä. Näihin kuuluvat muun muassa Nicolas Cagen tähdittämä uusi sarja ja useat urheiludokumentit sekä päivitykset vakiintuneisiin sarjoihin, kuten "The Lord of the Rings: The Rings of Power".

Amazonin Yhdysvaltain mainosmyynnin varatoimitusjohtaja Tanner Elton korosti Amazonin ainutlaatuista asemaa integroituna viihde- ja ostosplatformina, mikä lisää sen houkuttelevuutta mainostajien keskuudessa hyödyntämällä sen verkkokauppaekosysteemiä. Lisäksi Amazonin mainososasto raportoi merkittävästä 24 %:n tulonlisäyksestä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, saavuttaen 11,6 miljardia dollaria. Tämä kasvu johtui Amazon Advertisingin teknologian parannuksista ja uusista mainosformaateista.

Yritys painotti myös ensimmäisn osapuolen datan ja koneoppimisen integrointia, tavoitteenaan tarjota syvällisempiä oivalluksia verkkokauppakäyttäytymisestä ja parantaa mainonnan tehokkuutta. Näistä edistysaskeleista ja mainoskyvykkyyksiensä kunnianhimoisesta laajentamisesta huolimatta Amazon on saanut mediatoimistoilta ristiriitaisia arvioita. Arvostelua on herättänyt joustamattomuus ja hidas reagointi ostajien pyyntöihin sekä korkeat hintavaatimukset tämän vuoden upfront-neuvotteluissa.

Lue koko artikkeli>> 


Markkinoijat ovat edelleen sitoutuneita ohjelmalliseen mainontaan, mutta mainostoimistot osoittavat vähemmän luottamusta kuin brändit

Digiday Programmatic Marketing Summit -tapahtumassa Palm Springsissä ohjelmallinen mainonta säilyi markkinoijien budjettien keskeisenä painopisteenä, vaikka toimistojen luottamus onkin viime aikoina horjunut.

Suurin osa markkinoijista jatkaa voimakasta investointia ohjelmallisiin näyttömainoksiin, ja budjettien kasvusuunta on nähtävissä brändien ja jälleenmyyjien keskuudessa; 38 % on lisännyt panostustaan verrattuna viime vuoteen.Toisaalta toimistojen investoinnit ohjelmalliseen mainontaan kasvavat vieläkin enemmän, ja 42 % raportoi budjettiensa kasvaneen tänä vuonna. Kuitenkaan innostus ei ole yhtenäistä; merkittävä 18 % toimistoalan ammattilaisista raportoi nyt nolla-investointeja ohjelmallisiin mainoksiin, mikä on huomattava kasvu verrattuna puolen vuoden takaiseen 2 %:iin.

Kyselydata korostaa budjettiallokaatioiden eroja brändien ja toimistojen välillä. Brändit ovat palanneet merkittäviin investointeihin ohjelmallisessa mainonnassa, kun taas toimistot näkevät asiakkaidensa keskuudessa laskevan trendin. Ohjelmallisten kampanjoiden onnistumisen arviointikriteerit eroavat ryhmien välillä; brändit keskittyvät myyntiin ja kaupankäyntiin ensisijaisina indikaattoreina, kun taas toimistot painottavat klikkausprosentteja. Lue koko artikkeli>> 


WBD vahvistaa asemansa mainosrahoitteisessa suoratoistossa

Tällä viikolla pidetyissä upfront-tapahtumissa Warner Bros. Discovery pyrki vakuuttamaan mainostajat ja sidosryhmät, huolimatta sen fuusioon liittyvästä velasta johtuvista tulovaikeuksista. WBD korosti yhdistettyjä mainosteknologioitaan, nyt kun Warner Media ja Discovery ovat yhdistyneet, mikä mahdollistaa mainostajille kampanjoiden ajamisen koko sen portfolioissa.

Yhtiö esitteli uusia mainostuotteita, kuten Max-elokuvien sponsorointeja, kontekstuaalisia mainoksia, jotka liittyvät sisältöteemoihin, ja dataohjatun videotyökalun, joka on rakennettu sen Olli-alustalle ja joka auttaa suunnittelemaan monialustaisia kampanjoita. Lisäksi WBD lisää vetovoimaansa pitämällä mainosmäärät alhaisina Maxilla, missä mainosrahoitteisen tilauksen tilaajamäärät ovat kaksinkertaistuneet, ja hyödyntämällä urheiluohjelmointikumppanuuksia suurten liigojen kanssa houkutellakseen uusia tilaajia.

 Lue koko artikkeli>> 


Netflix lanseeraa oman mainosteknologiansa

Netflix näkee merkittävää kasvua mainosrahoitteisessa käyttäjäkunnassaan, joka on noussut 40 miljoonaan kuukausittaiseen aktiiviseen käyttäjään. Nyt yhtiö ilmoittaa kehittävänsä omaa mainosteknologia-alustaansa. Tämä alusta, jonka testaaminen alkaa Kanadassa tänä vuonna ja jonka lanseeraus Yhdysvalloissa on suunniteltu vuoden 2025 toiseen neljännekseen, on suunniteltu parantamaan hallintaa ja läpinäkyvyyttä.

Lisäksi Netflix laajentaa ohjelmallisia mainosmahdollisuuksiaan integroimalla uusia kumppaneita, kuten The Trade Desk, Googlen DV360 ja Magnite. Mittauspuolella Netflix on solminut uusia kumppanuuksia iSpotin ja TVisionin kanssa, mikä parantaa sen analytiikkakykyjä osoittamaan sitoutumista ja optimoimaan mainostuloja. Samalla yhtiö valmistautuu astumaan live-urheilun lähetysmarkkinoille, esimerkiksi sopimalla NFL-pelien suoratoistosta joulupäivänä. Lue koko artikkeli>> 


PAIR yhdessä ensimmäisen osapuolen datan kanssa: Tavoita turvallisesti, yksityisesti ja laajasti

IAB Tech Lab esittelee PAIR:in, yhteistyöprojektin, joka yhdistää Googlen Publisher Advertiser Identity Reconciliation -protokollan ja IAB:n yksityisyyttä parantavat teknologiat luodakseen turvallisen menetelmän mainostajille ja julkaisijoille hallita ensimmäisen osapuolen dataa. Hyödyntämällä salausta ja data clean roomeja, tämä ratkaisu mahdollistaa yksityisyysturvallisen datan yhdistämisen, helpottaen ohjelmallisia ostoja samalla suojaten yleisön henkilökohtaisia tietoja.

Google ja IAB Tech Lab pyrkivät asettamaan PAIR:in avoimeksi standardiksi, parantaen suorituskykyä ja yksityisyyttä ensimmäisen osapuolen datan käytössä. PAIR:in ydinsuunnittelutavoitteet korostavat vahvoja yksityisyydensuojatoimia, mukaan lukien henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen suojaaminen ja käyttäjän identiteetin ja yleisöjäsenyyden yksityisyyden varmistaminen datatransaktioiden aikana.

PAIR ja OPJA jakavat samanlaiset tekniset perustat ja suunnittelutavoitteet, ja niiden integraatio merkitsee merkittävää askelta kohti yksityisyyttä parantavien teknologioiden laajaa käyttöönottoa alalla. Jatkossa IAB Tech Lab PAIR toimii ainoana standardina mainostajien ja julkaisijoiden välisten yhteisten yleisöjen aktivoimisessa, Privacy and Addressability Working Groupin valvonnassa. Lue koko artikkeli>> 

Viikko 19

Mainosteknologian viikko Wall Streetillä korostaa alan kriittisiä haasteita

Viimeisimmät neljännesvuositulosraportit itsenäisiltä, julkisesti listatuilta mainosteknologiayrityksiltä tarjosivat kattavan katsauksen alaan. DoubleVerifyn merkittävä osakekurssin lasku erottui selvästi. Kolmansien osapuolien evästeiden tulevaisuuden epävarmuuden keskellä ala kohtaa syvän kriisin.

Siitä huolimatta yritykset kuten The Trade Desk jatkavat ylittäen odotukset, hyödyntämällä UID2:ta strategisena siirtymänään kohti CTV:tä (Connected TV) ja retail mediaa. Criteo, joka on perinteisesti tunnettu mainosten uudelleenkohdentamisesta, on ottanut retail median osaksi uudelleenbrändäystään. SSP:t eli tarjontapuolen alustat kuten Magnite ja PubMatic, hyödyntävät CTV:n ja retail median suuntauksia. Magnite on integroitu osaksi Disneyn mainosteknologian strategioita ja PubMatic on esitellyt kumppanuuksia Klarnan ja Robloxin kanssa.

DoubleVerify on alentanut vuoden koko ohjeistustaan asiakkaiden epätasaisen kulutuskäyttäytymisen vuoksi, mikä on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön osakearvoon. 
Mainosteknologia-ala kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka liittyvät mainonnan varmentamisen tehokkaaseen seurantaan sekä sijoitetun pääoman tuoton osoittamiseen äskettäisistä fuusioista ja yritysostoista.
Lue koko artikkeli >>Uutisjulkaisijat valmistautuvat mahdolliseen tulojen laskuun vaalikauden lähestyessä

Yhdysvaltain presidentinvaalien lähestyessä uutisjulkaisijat etsivät aktiivisesti vaihtoehtoisia tulonlähteitä mainosmarkkinoiden epävarmuuden vallitessa. Dow Jones keskittyy tapahtumiin ja ei-poliittiseen sisältöön, kun taas The Guardian hakee aktiivisesti yhteistyötä poliittisten ja vaikuttamiseen keskittyvien mainostajien kanssa vaalikattauksensa osana.

Jotkut B2B-teknologiayritykset aikovat keskeyttää mainoskampanjansa 1. lokakuuta mennessä, mikä tuo epävarmuutta neljännen neljänneksen tuloihin. Tästä huolimatta Dow Jonesin kaupallinen johtaja Josh Stinchcomb on optimistinen ja odottaa, että keskeytetyt mainosrahat palautuvat vaalien jälkeisten tapahtumien, kuten CEO Councilin, ansiosta.

The Guardianin myyntijohtaja Luis Romero pyrkii puolestaan välttämään mahdolliset tappiot hankkimalla lisää poliittista mainosrahoitusta. Samanaikaisesti MediaTwo Interactiven toimitusjohtaja Seth Hargrave korostaa, että mainostajien haluttomuus kampanjointiin vaalikaudella johtuu bränditurvallisuuden huolista ja kilpailukykyisestä hinnoittelusta. Tämä nostaa esiin kontekstuaalisen kohdentamisen merkityksen, joka on kriittisen tärkeää julkaisijoille. Lue koko artikkeli >> 


Dow Jones, NYT, Dotdash Meredith ja Informa pistävät kampoihin uutisbisneksen tuhoajille

Viimeaikainen kehitys antaa viitteitä mahdollisesta elpymisestä uutisalalla. Tämä ilmenee mediayritysten osakkeiden nousuna ja merkittävänä digitaalisten tilaajien kasvuna suurten julkaisijoiden keskuudessa.

News Corpin Dow Jones -osasto raportoi huomattavista voitoista, saavuttaen yli viiden miljoonan digitaalisen tilaajan virstanpylvään. Erityisen merkittäviä kasvulukuja on havaittu Wall Street Journalissa ja Barron'sissa. Toisin kuin digitaalinen mainonta, joka on kohdannut laskua erityisesti verkkoliikenteen vähenemisen vuoksi, News Corp on varmistanut kannattavan jatkosopimuksen Googlen kanssa. Tämä heijastaa vahvaa ja keskeistä yhteyttä uutisten julkaisijoiden ja teknologiajätin välillä.

Lisäksi mainosteknologian edistykset, kuten Dotdash Meredithin evästeettömät mainostekniikat D/Cipher, ovat tuottaneet lupaavia tuloksia ja kumoavat trendiä verkkomainonnan laskusta. Tämä digitaalisen sopeutumisen aika sekä kumppanuudet, kuten ne, jotka liittyvät generatiiviseen tekoälyyn, viittaavat journalismialan muutokseen, joka saattaa parantaa sen kestävyyttä ja kannattavuutta. Lue koko artikkeli >>


Vuotanut esitys paljastaa, miten OpenAI markkinoi kumppanuuksia

OpenAI on aktiivisesti tavoitellut kumppanuuksia uutisjulkaisijoiden kanssa sen Preferred Publishers Programin avulla, johon kuuluu lisenssisopimus Associated Pressin kanssa. Ohjelman tavoitteena on parantaa julkaisijoiden sisällön näkyvyyttä ja sitoutumista OpenAI:n alustoilla tarjoamalla julkaisijoille taloudellisia kannustimia, jotka jaetaan "taattuihin" ja "muuttuviin" arvoihin käyttäjävuorovaikutuksen perusteella.

Vaikka OpenAI onkin vakuuttanut asiasta, vuotaneista esitysmateriaaleista käy ilmi yrityksen pyrkimys muodollistaa pääsy jatkuvasti päivittyvään sisältöön, mikä on kriittistä sen mallien kouluttamiselle käsittelemään ajankohtaisia kysymyksiä. Ehdotettu taloudellinen rakenne yhdistää etukäteismaksut lisensseistä bonuksiin, jotka ovat sidoksissa siihen, miten tehokkaasti julkaisijan sisältö lisää käyttäjien sitoutumista.

Kuitenkin digitaalisten julkaisijoiden ja OpenAI:n välinen suhde pysyy monimutkaisena, kuten ilmenee jatkuvista oikeudellisista epävarmuuksista ja julkaisijoiden erilaisista reaktioista, jotka vaihtelevat kumppanuuksista oikeusjuttuihin. Lopulta ohjelma heijastelee OpenAI:n laajempaa strategiaa integroida ja korvata julkaisijat sisällöstään samalla kun se navigoi tekijänoikeuksien ja tietojenkäsittelyn monimutkaisia ​​dynamiikkoja tekoälyn kehityksessä. Lue koko artikkeli >>


The Trade Desk muotoilee uudelleen avoimen internetin visiotaan nimellä  ‘The Premium Internet’

The Trade Desk raportoi merkittävästä menestyksestä ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2024. Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia 491 miljoonaan dollariin, kun taas nettotulos hyppäsi vuoden 2023 ensimmäissen neljänneksen 9 miljoonasta dollarista tänä vuonna 32 miljoonaan dollariin. Tämä jatkaa yrityksen pitkäaikaista trendiä, jossa liikevaihto kasvaa tasaisesti ja kannattavuus paranee.

Strategisen muutoksen myötä toimitusjohtaja Jeff Green painotti keskittymistä "The Premium Internetiin" laajan "avoimen internetin" sijaan. Hän korosti tarvetta erottaa korkealaatuinen sisältö alhaisemmasta laadusta, kuten roskapostista. Green arvosteli suuria teknologiayrityksiä, joita hän kutsui muuratuiksi puutarhoiksi, niiden roolista levittää alhaisen laadun mainoksia ja heikentää mainosten ja sisällön suhdetta. 

The Trade Desk hyödyntää kasvavaa läpinäkyvyyttä, joka juontaa juurensa suurten teknologiayritysten kanssa käytävistä oikeudenkäynneistä ja sääntelystä. Tämä korostaa erityisesti arvoa laatuverkkotiloissa, joissa he toimivat laajalti. Green keskusteli myös "muurattujen puutarhojen" tarjoamien attribuutiometriikoiden haasteista, painottaen niiden tarjoaman edullisen näkyvyyden ja todellisen arvon välisiä eroja laadukkaiden sisältöympäristöjen osalta. Lue koko artikkeli >>


Magnite esittäytyy erottuvana SSP:nä

PubMatic on yksi monista SSP-alustoista, jotka hyödyntävät voimakkaasti kasvavaa CTV-mainosmarkkinaa, samaan aikaan kun myös Magnite on myös raportoinut merkittävää kasvua CTV-mainostuloissaan. Magniten CTV-tulot kasvoivat 18 % edellisvuoteen verrattuna, saavuttaen 55 miljoonaa dollaria. Kasvuun vaikuttivat ohjelmallisen urheilusisällön kasvava kysyntä sekä mainosten jakelun kehitys, erityisesti toimitusketjun optimoinnin (SPO) kautta.

Magnite on lanseerannut ClearLine-nimisen SPO-tuotteen, joka mahdollistaa suorat yhteydet suoratoistoon ja online-videoiden tarjontaan, saavuttaen suosiota toimistojen ja brändien keskuudessa, kun mainosbudjetteja siirretään perinteisestä televisiosta suoratoistoon. Magniten kumppanuus Mediaoceanin kanssa, joka on merkittävä TV-mainosten ostoalusta, mahdollistaa perinteisten mainostajien suoran pääsyn suoratoiston inventaariiin ClearLine-tuotteen kautta, integroiden suuria CTV-julkaisijoita kuten Disneyn ja Warner Bros. Discoveryn.

Toimitusjohtaja Michael Barrett korosti SSP-alustojen kasvavaa merkitystä DSP-alustoihin verrattuna nykyisessä mainosteknologian maisemassa, sillä SSP:t pyrkivät maksimoimaan julkaisijoiden tulot ja tarjoamaan suoria yhteyksiä laadukkaaseen inventaariin. Kilpailutilanne SSP-alustojen kesken on kuitenkin kiristymässä, kun ne pyrkivät erottumaan toisistaan ja tavoittelemaan enemmän perinteisten mainosten dollareita, jotka siirtyvät suoratoistoon. Lue koko artikkeli >>


PubMatic panostaa kahteen mainosteknologian lyhenteeseen: CTV ja SPO

SPO on nousemassa merkittäväksi kasvutekijäksi PubMaticin CTV-liiketoiminnalle, mikä johtuu ohjelmallisen suoratoistoinventaarin lisääntyneestä saatavuudesta vastauksena ostajien vaatimuksiin paremmasta kampanjoiden automatisoinnista. PubMaticin toimitusjohtaja Rajeev Goel huomautti tulosjulkistuksen aikana, että yhtiön videomainostulot kasvoivat 33 % vuodentakaisesta, ylittäen yleisen liikevaihdon kasvun vahvan kysynnän ansiosta, joka kohdistui virtaviivaistettuihin CTV-mainosratkaisuihin.

CTV:n ohjelmallisten toimitusketjujen kärsiessä ongelmista, kuten päällekkäisitä tarjouksista ja pirstoutuneisuudesta, on PubMatic vastannut haasteeseen tuomalla markkinoille Activate-tuotteen. Tämä SPO-ratkaisu on kehitetty tukemaan suorempia ostoja, jotka muistuttavat perinteisiä TV-mainosostoja. Tämä taktinen liike on johtanut siihen, että SPO-toiminnot kattoivat 50 % kaikista alustan transaktioista viimeisellä neljänneksellä, mikä viittaa selkeään siirtymään kohti taattuja ohjelmallisia sopimuksia tai yksityisiä markkinapaikkoja.

PubMaticin SPO-aloitteet pyrkivät houkuttelemaan uusia julkaisijoita ja lisäämään mainostajien kontrollia mainosbudjettien käytössä, mutta yhtiö suunnittelee myös laajentavansa ostajille keskittyvää myyntitiimiään palvellakseen paremmin toimistoja, jotka etsivät kustannustehokkuutta. Kaiken kaikkiaan PubMaticin lähestymistapa pyrkii tasapainottamaan sekä julkaisijoiden että mainostajien intressejä, edistäen korkeampaa tuottoa suoran pääsyn kautta premium CTV-inventaariin. Lue koko artikkeli >> 


Disney hyödyntää Walmart Connectia tuodakseen enemmän ostajatietoja suoratoistoon

Mainostajat, jotka haluavat varmistaa suoratoistoinvestointiensa tehokkuuden, ovat alkaneet hyödyntää suljettuja attribuutiotioita, kuten Disney Advertisingin yhteistyötä Walmart Connectin ja NBCUniversalin kumppanuutta Instacartin kanssa. Nämä yhteistyöt mahdollistavat mainostajien käyttää ostajatietoja tarkempaan kohdentamiseen ja suoratoiston mainoskampanjoiden tulosten mittaamiseen, mikä tehostaa mainosrahojen käyttöä.

Disneyn ja Walmartin välinen yhteistyö on huomionarvoinen, sillä se laajenee Hulu-palvelusta Disney+:aan ja sisältää ohjelmaillisen tarjouskilpailun sekä pilottiohjelman, joka on suunniteltu tulevaisuudessa laajentamaan pääsyä useammille mainostajille. Yhteistyössä käytetään tietojen yhdistämiseksi niin kutsuttuja "clean roomeja", jotka varmistavat yksityisyyden suojan samalla, kun ne parantavat kohdentamisen tarkkuutta ja kampanjan tulosten seurantaa, mikä on tärkeää tulevien mainosstrategioiden suunnittelussa. Lue koko artikkeli >> 


Googlen hakukoneen päivityksillä on laajoja vaikutuksia 

Google-haku on äskettäin toteuttanut merkittäviä päivityksiä, jotka ovat uudelleenmuotoilleet internetin käyttäjäliikennettä. Maaliskuussa 2024 käynnistetty keskeinen päivitys keskittyy vähentämään roskapostia ja heikkolaatuista sisältöä.  Päivitys on muuttanut tapaa, jolla verkkosivustoja arvioidaan, suosien kokonaisia verkkotunnuksia yksittäisten URL-osoitteiden sijaan ja rankaisten laajalti sivustoja, joilla on roskapostiosioita.

Tämä muutos on johtanut merkittäviin liikennemäärän laskuihin monilla julkaisijoilla, erityisesti niillä, joiden ansaintastrategiat perustuvat sponsoroituun sisältöön tai korkeaan mainostiheyteen, jotka uusien standardien mukaan katsotaan nyt roskapostiksi. Pienet niche-sivustot kärsivät huomattavia tappioita, ja liikenne ohjautuu suuremmille julkaisijoille, jotka vaikuttavat samankaltaisista kaupallisista sisältöstrategioista huolimatta vähemmän päivityksistä kärsiviltä.

Tilanne herättää huolta pienempien julkaisijoiden keskuudessa, sillä päivitykset näyttävät suosivan suuria toimijoita, mahdollisesti niiden kaupallisten suhteiden vuoksi Googlen kanssa. Kokonaisuudessaan julkaisijoiden turhautuminen kasvaa, sillä Googlen ohjeiden noudattaminen ei enää takaa menestystä haussa, mikä viittaa siihen, että syvemmät kaupalliset suhteet Googlen kanssa saattavat muodostua välttämättömiksi näkyvyyden ylläpitämiseksi. Lue koko artikkeli >>

Viikko 18

MediaMath on allekirjoittanut sopimuksia kymmenien SSP:iden kanssa, mukaan lukien entiset velkojat, ad techin suurimman konkurssin jälkeen

Yhdeksän kuukautta on kulunut MediaMathin konkurssihakemuksesta, joka oli yksi suurimmista taloudellisista järkytyksistä mainosteknologian historiassa. Konkurssin seurauksena MediaMathin velkojat jäivät yli 125 miljoonaa dollaria vaille, mutta yritys onnistui saamaan uuden omistajan. Infillion, joka osti MediaMathin 22 miljoonalla dollarilla konkurssihuutokaupassa, on onnistunut neuvottelemaan uudet sopimukset tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaikka palvelu on jälleen toiminnassa ja houkuttelee uusia asiakkaita, on epävarmaa, palautuuko luottamus ja palaavatko mainostajat takaisin alustalle. Lue koko artikkeli >>


Google saattaa joutua rajoittamaan ensimmäisen osapuolen datan käyttöä vastatakseen CMA:n vaatimuksiin

Google ilmoitti viime viikolla lykkäävänsä kolmansien osapuolien evästeiden täydellistä poistamista Chromen selaimesta vuoteen 2025 saakka. Iso-Britannian Competition and Markets Authority (CMA) on julkaissut neljännesvuosittaisen päivityksen  Google Privacy Sandbox havainnoistaan. Vaikka päätös lykkäyksestä oli Googlen eikä CMA:n, CMA ei tee virallisia päätöksiä ennen kuin Google käynnistää valmisteluajan, jolloin se voi saada CMA:lta lisää tietoa ja aikaa arvioida tilannetta.

CMA:n tuoreimman raportin mukaan on edelleen paljon ratkaisemattomia huolenaiheita, ja ICO:n analyysin perusteella on nostettu esiin yli 25 uutta ongelmaa, jotka liittyvät Privacy Sandboxiin. Vaikka CMA ei ole vielä antanut yksityiskohtia rajoituksista, se keskustelee Googlen kanssa Googlen ensimmäisen osapuolen datan käytön rajoittamisesta mainostarkoituksiin omilla alustoillaan. Tämä voi vaikuttaa Googlen kilpailuetuun, erityisesti kun ICO:n esiin nostamat huolenaiheet saattavat edellyttää merkittäviä muutoksia Googlen toimintatapoihin. Lue koko artikkeli >>


Apple aikoo esitellä tekoälyllä varustetun Safari-selaimen uusien käyttöjärjestelmien yhteydessä

Apple testaa parhaillaan uutta Safari 18 -verkkoselaintaan, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2024 yhdessä iOS 18:n ja macOS 15:n päivitysen kanssa. Uusi versio sisältää käyttöliittymän päivityksiä, kehittyneitä sisällönesto-ominaisuuksia ja uuden tekoälyä hyödyntävän työkalun nimeltä Intelligent Search.

Selain tarjoaa muun muassa muokattavan käyttöliittymän sivuhallintatoiminnoille, "Web Eraser" -toiminnon tiettyjen sisältöjen poistamiseksi ja tekoälyyn pohjautuvia tekstintiivistystyökaluja käyttäen Applen Ajax-mallia. Lisäksi Safari 18 yhdistää erilaiset hallintatoiminnot yhteen valikkoon, parantaen käyttöliittymän saavutettavuutta ja yhdenmukaistaen sen iPadOS:n käyttöliittymänormien kanssa. Muita tulevia parannuksia ovat visuaalinen hakuominaisuus, joka on suunniteltu vuodelle 2025, laajentaen Applen tekoälytyökalujen kykyjä. Lue koko artikkeli >>


CMA päivittää huolensa Privacy Sandboxista

Englannin kilpailu- ja markkinaviranomainen CMA julkaisi äskettäin neljännesvuosittaisen päivityksensä Chrome Privacy Sandboxista. Vaikka raportti tuo esiin useita huolia, se heittää myös varjon Privacy Sandboxin tulevaisuuden ylle, erityisesti kun Google lykkää jälleen esiin tulleiden ongelmien käsittelyä.

Huolimatta haasteista, useimmat ongelmat vaikuttavat kuitenkin hallittavilta, mukaan lukien Googlen valvonta Topics API:n taksonomiasta. Kuitenkin huoli siitä, kuinka Topics API saattaisi epäoikeudenmukaisesti haitata pienempiä mainosteknologiayrityksiä, pysyy sitkeänä. Siitä huolimatta CMA katsoo, että huolet saattavat olla liioiteltuja, väittäen että pienemmät toimijat eivät todennäköisesti kärsi merkittävästi Topics API:n käyttöönotosta.

Pääasiallinen kiistakysymys liittyy Googlen saamaan hyötyyn, joka johtuu evästeiden käytön loppumisesta. Tämä etu syntyy siitä, että Google Adsilla on yksinoikeus käyttää Googlen keräämiä tietoja. Jos CMA hyväksyy tämän edun ilman rikkomussyytteitä, Google voi jatkaa muiden huolien käsittelyä. Virallinen rapotti, Lue koko artikkeli >>


20 yrityksen muodostamat kolme suurta oivallusta, jotka muokkaavat television mainonnan tulevaisuutta

IAB:n 2024 NewFronts-pääesiintymislavalla 20 yritystä esitteli innovatiivisia lähestymistapojaan televisiomainontaan, merkkinä siirtymisestä kohti digitaalista videota.

Tärkeinä aiheina olivat huomion mittareiden strateginen hyödyntäminen mainonnan tehokkuuden parantamiseksi, kuten GSTV:n ja Teadsin esimerkit osoittivat. Ne keskittyvät kampanjoiden vaikutusten optimointiin tarkkojen huomion mittareiden avulla. Tapahtuma korosti myös monikulttuuristen yleisöjen aitoa sitouttamista, esimerkkeinä Canela Median ja LATV:n räätälöidyt lähestymistavat erilaisten kuluttajaryhmien tavoittamiseen.

Mainonnan AI-integraatio oli myös merkittävä teema, kun yritykset kuten Google ja LG Ad Solutions hyödynsivät edistyksellisiä tekoälyteknologioita kohdentamisen ja mainosten personoinnin tehostamiseksi. Tämä teknologinen integraatio tähtää tarkempiin mittauksiin ja tehokkaampien mainosstrategioiden luomiseen. Kokonaisuudessaan esitykset korostivat televisiomainonnan muuttuvaa maisemaa, jossa digitaalinen innovaatio ja tarkka kuluttajien osallistaminen ovat avainasemassa menestyksen kannalta tulevaisuudessa. Lue koko artikkeli >>


NewFronts-katsaus: Samsung, Condé Nast ja Roku esittelevät uusia mainosformaatteja ja kohderyhmäspesifiä inventaaria

IAB:n vuosittaisen NewFronts-tapahtuman toisena päivänä Samsung, Condé Nast ja Roku esittelivät uusia mainosmuotoja ja kohderyhmäkohtaista inventaaria.

Samsung toi esille interaktiivisia mainosmuotoja ja päivitetyt metriikat, keskittyen tekoälykyvykkyyksiin ja laajentaen ilmaista mainosrahoitteista TV-palveluaan. Condé Nast korosti tavoittavuuttaan tietyissä sisältöluokissa, kuten uutisissa ja elämäntavassa, ja toi esiin live- ja sosiaalisen videon kyvykkyyksiä alustoilla kuten YouTube.

Roku esitteli uusia mainosmuotoja ja kumppanuuksia, mukaan lukien keskittymisen olympialaisten kattaukseen. Kaikki kolme yritystä korostivat tekoälyn integrointia mainonnan tehokkuuden ja käyttäjäkokemuksen parantamisesksi. Lue koko artikkeli >>


Julkaisijat valmistautuvat edelleen evästeiden poistamiseen, vaikka Google onkin viivästyttänyt sitä

Vaikka Google ilmoitti viime viikolla lykkäävänsä kolmansien osapuolien evästeiden poistamista Chromen selaimesta vuoteen 2025, julkaisijat eivät olleet yllättyneitä. Vaikka jatkuvasti siirtyvä määräaika ei olekaan hauskaa, useimmat julkaisijat säilyttävät positiivisen asenteen, sillä viive tarjoaa enemmän aikaa kehittää evästeettömiä ratkaisuja sekä niiden integroimista liiketoimintaan että mainostajien tarpeisiin vastaamiseen.

Vaikka kolmansien osapuolien evästeiden poistamisen tulevaisuus on epävarma, julkaisijat silti aktiivisesti panostavat ensimmäisen osapuolen datan ja evästeettömien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen mainostajille. Viive tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että ratkaisut, kuten deterministiset tunnisteet, ovat tehokkaita ja skaalautuvia ennen kolmansien osapuolien evästeiden poistumista, mikä on ratkaisevan tärkeää julkaisijoille heidän valmistautuessaan muutokseen. Lue koko artikkeli >>


Päivitys Googlen EU:n käyttäjien suostumuspolitiikkaan

31. heinäkuuta 2024 alkaen Googlen EU:n käyttäjän suostumusta koskeva politiikka laajenee kattamaan myös Sveitsin. Julkaisijoiden ja mainostajien on nyt varmistettava noudattavansa säädöksiä Euroopan talousalueella, Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Tämän politiikan mukaan on saatava laillisesti pätevä suostumus evästeiden käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn mainosten personoinnissa.

Suostumuksen antaneiden käyttäjien tiedot on säilytettävä ja heille on annettava selkeät ohjeet suostumuksen peruuttamiseksi. Lisäksi on selvästi ilmoitettava kaikki osapuolet, jotka voivat kerätä, vastaanottaa tai käyttää käyttäjien henkilötietoja Googlen tuotteen käytön seurauksena, ja heille on annettava näkyvästi tietoa näiden osapuolten tietojenkäsittelystä. Noudattamatta jättäminen voi johtaa Googlen tuotteiden käytön rajoittamiseen tai sopimuksen päättämiseen. Lue koko artikkeli >>


CTV ja DOOH kasvavat tänä vaalikautena erityisesti pienemmissä toimistoissa

 

Toimistot odottavat, että liitetty televisio (CTV) ja digitaalinen ulkomainonta (DOOH) korostuvat tulevissa vaaleissa, erityisesti pienemmissä mediatoimistoissa, jotka hallitsevat vähemmän näkyvää kilpailuja. Nämä mediat tarjoavat lisäkeinoja äänestäjien sitouttamiseen ja ohjelmallisen mainonnan kautta lisäävät politiikan rahoitusta.

Parempi kohdentamiskyky ja ohjelmallisten keinojen kasvu antavat pienemmille toimistoille mahdollisuuksia käynnistää paikallisia kampanjoita ja hyödyntää dataa tehokkaammin. Yhdysvalloissa poliittisen mainonnan menot odotetaan ylittävän ennätysmäiset 15–16 miljardia dollaria vuonna 2024, mikä nostaa sekä CTV:n että DOOH:n merkitystä politiikan mainosrahoissa merkittävästi. Lue koko artikkeli >>

Viikko 17

The Guardian US aloittaa poliittisten mainosdollarien tavoittelun

The Guardian US pyrkii Pohjois-Amerikan myyntijohtaja Luis Romero johdolla ensimmäistä kertaa aktiivisesti hankkimaan poliittisia mainosdollareita. Poliittisia mainoksia on aiemmin käsitelty tapauskohtaisesti, mutta nyt ne hyväksytään järjestelmällisesti ja suunnitelmissa on palkata poliittinen konsultti laatimaan mainossisällöille omat linjaukset.

Alkuvaiheessa keskitytään presidentin- ja kongressiehdokkaiden sekä eri oikeuksia puolustavien ryhmien mainoksiin. Tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä mainostuloja haastavan vuoden 2024 alun jälkeen. Lue koko artikkeli >>Kestävän kehityksen umpikuja: Kuka kantaa vastuun hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä digitaalisessa mainonnassa?

Maailman huomion ollessa Earth Day 2024:ssä, digitaalisen mainonnan alalla käydään keskustelua kestävyyden parantamisesta, ilman selkeää johtajaa ottamassa ohjaksia.

Julkaisijat väittävät, että vaikka he voivat optimoida toimitusketjuja jonkin verran, lisätoimet saattavat vaarantaa heidän tulonsa. Toisaalta mainostajat ja brändit ovat epäröiviä kohdentamaan budjettejaan ympäristöystävällisempään mediaan ilman näyttöä siitä, että tällaiset kampanjat ovat yhtä tehokkaita kuin perinteiset. Samaan aikaan DSP:t kokevat paineita, mutta tutkivat vihreämpiä vaihtoehtoja.

Global Alliance for Responsible Median (GARM) odotetaan esittelevän kestävyyden mittaamisstandardeja Cannes Lions Festivalilla, mikä voi rohkaista alaa omaksumaan ympäristöystävällisempiä käytäntöjä. Työkaluja kestävien mainosten ostamiseen ja vähähiilisen inventaarin edistämiseen on olemassa, mutta niiden laajempi käyttöönotto on hidasta yleisten mittaustandardien puuttumisen ja toimialan hitauden vuoksi.

Keskustelut Green Media Summitissa korostivat valvonnan puutetta ja tarvetta toimialan laajuiselle yhteistyölle nykyisten haasteiden voittamiseksi. EU:n tulevan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD):n odotetaan ajavan mainonnan alaa kohti tarkennettuja kestävyysponnisteluja. Lue koko artikkeli >>


Päivitys Chromen suunnitelmassa luopua kolmansien osapuolten evästeistä

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen raportissaan Google ja Yhdistyneen kuningaskunnan Kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) antoivat päivityksen aikataulusta kolmansien osapuolien evästeiden asteittaiseksi poistamiseksi Chromesta. He tunnustivat haasteita, jotka johtuvat monipuolisista palautteista toimialalta, sääntelijöiltä ja kehittäjiltä, ja korostivat jatkuvaa sitoutumista ekosysteemiin.

Kolmansien osapuolien evästeiden poistaminen ei valmistu suunnitellusti vuoden 2024 neljännen neljänneksen jälkipuoliskolla, johtuen perusteellisesta CMA:n tarkastuksesta ja toimialan testipalautteen integroinnista. Google pysyy sitoutuneena yhteistyöhön CMA:n ja ICO:n kanssa ja pyrkii aloittamaan evästeiden poistoprosessin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä sopimuksen vahvistuttua. Lue koko artikkeli >>


IAB Europe on reagoinut EDPB:n lausuntoon 08/2024, joka käsittelee suurten verkkopalveluiden käyttämää "suostumus tai maksu" -mallia

17. huhtikuuta 2024 Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) julkaisi lausuntonsa suurten verkkopalvelualustojen käyttämästä "suostumus tai maksu" -mallista. IAB Europe kritisoi että EDPB:n kanta on ristiriidassa EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa ja kuvaa väärin personoitua mainontaa ja "suostumus tai maksu" -mallia.

EDPB:tä kritisoitiin myös siitä, että se olettaa personoidun mainonnan olevan yhteensopimatonta GDPR:n datan minimointi- ja reiluusperiaatteiden kanssa, ja ehdottaa, että tietosuojaoikeudet voisivat muuttua premium-palveluksi. Lisäksi EDPB ehdotti, että palveluntarjoajien tulisi tarjota käyttäjille mahdollisuus käyttää palvelua ilmaiseksi ilman käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa, jotta voitaisiin varmistaa asianmukaisen suostumuksen saaminen.

Ehdotus nähtiin epäkäytännöllisenä, pakottaen yritykset potentiaalisesti toimimaan tappiolla ja sivuuttaen tasapainon tietosuojaoikeuksien ja liiketoiminnanvapauden välillä. IAB Europe vaatii julkista konsultaatiota kehittääkseen tasapainoisempia ohjeistuksia, varmistaen, että sidosryhmien huolet huomoidaan. Lue koko artikkeli >>


Julkaisijat uudistavat uutiskirjevalikoimaansa sitouttaakseen yleisöään, kun tekoälyn uhka ja laskeva ohjausliikenne painavat päälle

Uutiskirjeet ovat jälleen kasvattamassa suosiotaan, ja julkaisijat kuten Axios, The Guardian ja Snopes parantavat tarjontaansa sitouttaakseen tiettyjä yleisösegmenttejä personoidun ja automatisoidun sisällön avulla. Julkaisijat kehittävät uutiskirjestrategioitaan pysyäkseen merkityksellisinä, kun generatiivisen tekoälyn yleistyminen ja ohjausliikenteen lasku haastavat perinteisiä lähestymistapoja. He keskittyvät sitouttamaan uskollisimpia yleisöjään ja hyödyntämään ensimmäisen osapuolen dataa.

Esimerkiksi Vox Median Eater ja Punch ovat siirtyneet perinteisistä tiivistelmäuutiskirjeistä henkilökohtaisempaan sisältöön, joka resonoi tiettyjen lukijoiden kiinnostuksen kohteiden kanssa, saavuttaen korkeat avausprosentit. The Skimm on tuonut uutiskirjeisiinsä dynaamisia elementtejä, kuten interaktiivisia pulmia ja personoituja viestejä, pitääkseen uutiskirjeet kiinnostavina ja relevantteina eri yleisösegmenteille.

Snopes kasvattaa uutiskirjelähetystensä määrää automatisoinnin avulla, tavoitteenaan syventää lukijoiden sitoutumista ja varmistaa sivuston jatkuvaa liikenne, tukien myös ohjelmallista mainostoimintaa. The Guardian U.S. laajentaa myös uutiskirjeprojektejaan muuntaakseen kertakävijät säännöllisiksi tilaajiksi, kasvattaen näin merkittävästi globaalia tilaajakuntaansa.

Axios taas hyödyntää korkeita sitoutumisasteitaan lanseeraamalla maksullisia jäsenyyksiä uutiskirjeilleen, luoden uuden tulovirran ja lisäarvoa tilaajilleen. Strategiat heijastavat laajempaa trendiä kohti kohdennetumpaa ja kestävämpää digitaalista yleisösitoutumista teknologian ja markkinoiden dynamiikan muuttuessa. Lue koko artikkeli >>


Mainostajat kääntyvät CTV:n ja sosiaalisen median videoiden puoleen evästeiden poistumisen lähestyessä

Vuonna 2023 Iso-Britannian CTV-mainosten kulut kasvoivat vuositasolla 21 prosenttia, yhteensä 1,2 miljoonaan puntaan, mikä vastasi 17 prosenttia kaikista videomainosmenoista, kertoo tuorein IAB:n ja PwC:n toteuttama Digital Adspend -raportti. Kokonaisuudessaan Iso-Britannian digitaalinen mainosmarkkina kasvoi 11 prosenttia 29,6 miljardiin puntaan, ylittäen BKT:n kasvun, kun mainostajat hyödynsivät kasvanutta verkkositoutumista.

Erityisesti podcast- ja sosiaalisen median videot mainoskulut kasvoivat merkittävästi, nousten 23 prosenttia ja 20 prosenttia. Tämä ylitti laajemman digitaalisen mainosmarkkinan ja oli linjassa kuluttajien käyttäytymisen muutosten kanssa kustannusten nousun aiheuttaman kriisin aikana. Raportti korostaa mainosinvestointien strategista käännöstä kanaviin, joita kolmannen osapuolen evästeiden poisto ei vaikuta yhtä voimakkaasti, kuten podcasteihin, CTV:hen ja sosiaaliseen videoon, sijoittaen ne turvallisemmiksi vaihtoehdoiksi mainostajille.

Vaikka yksityisyyteen liittyvät muutokset, kuten Applen vuonna 2022 tekemät muutokset, hidastivat aluksi mobiilimainosten kasvua 4 prosenttiin, mobiilimainonta elpyi vuonna 2023 15 prosentin kasvulla, saavuttaen 16,7 miljardia puntaa. Ensimmäisen osapuolen datan merkitystä korosti digitaalisen retail median 12 prosentin kasvu 283 miljoonaan puntaan ja vastaava nousu DOOH-median kulutuksessa 841 miljoonaan puntaan.

Videomainonta ja näyttömainonta kasvoivat 12 prosenttia, josta video vei 60 prosenttia osuudesta, kun taas hakumainonta säilytti 50 prosentin osuuden kokonaisdigitaalimainosten kulutuksesta 14,7 miljardilla punnalla. Kasvu osoittaa digitaalisen mainosalan kestävyyden ja sopeutumiskyvyn, korostaen siirtymistä kohti turvallisempia ja sitouttavampia digitaalisia kanavia muuttuvien yksityisyysmääräysten ja kuluttajien mieltymysten keskellä. Lue koko artikkeli >>


RTL AdAlliance -tutkimus löytää suuria eroja Yhdysvaltain ja Euroopan asenteissa televisiomainontaa kohtaan

Eurooppalainen CTV-mainosmarkkina eroaa selvästi Amerikasta alueellisten monimutkaisuuksien, kielirajoitusten ja oikeudellisten esteiden sekä ainutlaatuisten TV-mainosten kaupankäyntimallien vuoksi, mikä aiheuttaa haasteita, joita ei esiinny Yhdysvaltain markkinoilla. RTL AdAlliancen tutkimuksen mukaan amerikkalaiset katsojat suhtautuvat suoratoistopalveluihin suunnattuun mainontaan avoimemmin kuin eurooppalaiset yleisöt.

Tutkimuksen mukaan, vaikka älytelevisioiden läpimurtoaste ja katselutavat lineaarisen television ja SVOD-palveluiden osalta ovat samankaltaisia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, on selkeä ero AVOD-sisällön hyväksymisessä ja kulutuksessa, kun 62 prosenttia Yhdysvaltain vastaajista katsoo AVOD-sisältöä kolme kertaa viikossa verrattuna vain 25 prosenttiin Euroopassa.

Eurooppalaiset katsojat kokevat mainonnan ärsyttävämpänä eri alustoilla verrattuna amerikkalaisiin. He ovat vähemmän vastaanottavaisia kohdennetuille mainoksille CTV:ssä, kun vain 36 prosenttia eurooppalaisista suhtautuu niihin avoimesti verrattuna 66 prosenttiin amerikkalaisista. Lisäksi eurooppalaiset ovat harvemmin valmiita ostamaan tuotteita TV-mainosten näkemisen jälkeen, kun vain 19 prosenttia ilmoittaa satunnaisista ostoksista verrattuna 51 prosenttiin amerikkalaisista.

Vaikka eurooppalaiset katsojat raportoivatkin suurta ärsytystä mainoksista, alustat kuten YouTube jatkavat merkittävää katsojakuntaa houkuttelevana, mikä osoittaa, että tyytymättömyys ei aina johda sitoutumisen vähenemiseen. Eurooppalaisten yleisöjen houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi CTV-palveluiden tulisi parantaa käyttäjäkokemusta mahdollisesti vähentämällä mainosten määrää, säätämällä mainostaukojen ajoitusta ja keskittymällä vähemmän häiritseviin mainosmuotoihin. Lue koko artikkeli >>


IAB Europen Ad Fraud Webinaari

Tässä mainoshuijauksiin keskittyvässä webinaarissa alan asiantuntijat keskustelevat siitä, mikä mainoshuijaus on, kuinka sitä voidaan havaita ja torjua. He jakavat esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä kaikissa kanavissa, jotta sidosryhmät voivat paremmin hallita ja välttää mainoshuijauksia digitaalisessa mainonnassa. Registeröidy täällä >> 

Viikko 16

Video kattoi lähes neljänneksen USA:n digimainonnan menoista viime vuonna

Vuonna 2023 Yhdysvaltojen digitaalisen mainonnan kokonaismenot kasvoivat 7,3 % ja saavuttivat 225 miljardia dollaria. IAB:n ja PwC:n internetmainonnan tuloraportin mukaan videomainonta oli keskeinen kasvutekijä. Videomainonnan tuotot kasvoivat 10,6 % ja olivat yhteensä 52,1 miljardia dollaria, mikä vastasi 23,2 % kaikista digitaalisen mainonnan tuloista.

Audiossa nähtiin myös huomattavaa kasvua, 18,9 %, vaikkakin sillä on edelleen pienempi markkinasegmentti 7,0 miljardin dollarin tuotoilla. Vaikka kasvuvauhti oli hitaampaa, hakukone- ja displaymainonta olivat merkittävä osa kokonaistuloja, videomainonnan tuottojen kasvun ollessa nopeampaa näihin kategorioihin verrattuna.

Raportti korostaa CTV- ja OTT-palveluiden kriittistä roolia, niiden muodostaessa 42 % videomainonnan tuloista, ja niiden odotetaan olevan nopeimmin kasvavia mediakanavia vuoteen 2027 asti. Vaikka CTV ja retail tarjoavat uusia mahdollisuuksia pienemmille toimijoille, digitaalisen mainonnan tulot keskittyvät yhä voimakkaasti: kymmenen suurinta yritystä kasvattivat kokonaisosuuttaan 79,8 %:iin vuonna 2023.

Lue koko artikkeli >> 


Roku harkitsee patenttia, joka mahdollistaisi mainosten lisäämisen... kaikkeen

Roku on kiristänyt käyttöehtojaan siihen pisteeseen, että käyttäjien kieltäytyessä hyväksymästä ne, laitteet kuten suoratoistolaitteet ja televisiot voivat muuttua toimimattomiksi. Tämä lähestymistapa heijastaa laajempaa käytäntöä Yhdysvalloissa, joka on saanut vahvistuksen vuoden 2011 merkittävästä korkeimman oikeuden päätöksestä AT&T:n hyväksi, jossa yritykset asettavat kasvun ja tulot käyttäjätyytyväisyyden edelle.

Rokun uusin patenttihakemus pyrkii esittämään mainoksia kaiken sen sisällön päällä, jota katsotaan HDMI-liitännällä Roku-televisioihin kytketyistä laitteista, mikä voi merkitä uutta tunkeutumista käyttäjien katselukokemukseen. Vaikka patenttia ei ole vielä hyväksytty, se kuvastaa älytelevisioalalla kasvavaa välinpitämättömyyttä tuotteen laadun ja käyttäjän yksityisyyden suhteen datalla rahastamisen hyväksi.

Kirjoittaja ilmaisee mieltymyksensä yksinkertaisiin, ei-älytelevisioihin, jotka painottavat yksityisyyttä ja hallintaa, huomauttaen vaikeuksista löytää tällaisia tuotteita ilman älyominaisuuksia, jotka usein tuovat mukanaan yksityisyyden menetyksiä. Yritysten taipumus venyttää rajojaan taloudellisen tuoton nimissä johtaa usein käyttäjien tyytymättömyyteen ja saattaa provosoida vastareaktion, mikä lisää kuilua yritysten toimien ja kuluttajien mieltymysten välillä. Lue koko artikkeli >> 


EDPB:n lausunto: Meta ei voi nojata "Pay or Okay" -periaatteeseen

EDPB on todennut Metaa vastaan antamassaan päätöksessä 'Pay or Okay' -suostumusmallin laittomaksi henkilötietojen käsittelytavaksi mainontaan EU:ssa. Malli vaarantaa 'vapaasti annetun suostumuksen' käsitteen, kun käyttäjät joutuvat valitsemaan maksamisen ja kohdennetun mainonnan datan käsittelyn välillä.

Noybin Max Schrems korostaa, että Metan on tarjottava selkeä kyllä/ei-vaihtoehto personoidulle mainonnalle. Vaikka Meta voi periä maksun sivuston tavoittavuudesta ja tarjota kontekstuaalista mainontaa, seuranta vaatii nimenomaisen suostumuksen. EDPB:n lausunto on alkusoitto laajemmille keskusteluille 'Pay or Okay' -mallin laillisuudesta, ja lisäohjeita odotetaan vuoden kuluessa.

On ehdotettu, että mallin sijaan tulisi tutkia muita kaupallistamiskeinoja, kuten kontekstuaalista mainontaa tai freemium-malleja, jotka ovat jääneet alalla vähälle huomiolle. Schrems kritisoi nykyistä mallia, joka hänen mukaansa vääristää merkittävästi suostumusprosentteja ja ohjaa käyttäjien valintoja, mikä on kaukana aidosti 'vapaasti annetusta' suostumuksesta. Lue koko artikkeli >> 


YouTube esittelee lisää mainonnan kohdistamisvaihtoehtoja Shortseille

Miamin Possible-konferenssissa ilmoitettiin, YouTuben tarjoavan nyt aiempaa enemmän mainonnan kohdistamisvaihtoehtoja lyhytmuotoisessa videosisällössä. Mainostajat voivat nyt kohdentaa mainoksia tiettyjen sisältökategorioiden mukaan, kuten urheilu, pelit ja muoti. Tämä mahdollistaa mainosten sijoittamisen kiinnostuksen kohteiden mukaan, mikä lisää todennäköisyyttä tavoittaa sitoutuneita katsojia.

YouTube'n tuotehallinnan johtaja Melissa Hsieh Nikolic korostaa, että tämä ominaisuus mahdollistaa mainostajien tehokkaamman tavoittavuuden niihin yleisöihin, jotka ovat intohimoisia tiettyjen aiheiden suhteen. YouTube julkaisi myös päivitetyn oppaan tehokkaiden Shorts-mainosten luomiseksi, neuvoen brändejä räätälöimään sisältöä haluttujen markkinointitulosten saavuttamiseksi, olipa kyseessä sitten tuotteen harkinnan lisääminen tai konversioiden aikaansaaminen.

Ohjeistus julkaistiin brändien yhä sopeutuessa lyhyen videon formaattiin, niiden ollessa perinteisesti totuttuneet YouTuben pitkämuotoiseen sisältöön. Kohdennettujen mainosten käyttöönotto seuraa pilottiohjelman useita vaiheita, joissa on esitelty yhä tarkempia kohdistamisvaihtoehtoja, mukaan lukien mainosten toistaminen vierityssession ensimmäisessä mainospaikassa tai suosituimpien Shortsien välissä.

Vaikka nämä vaihtoehdot ovat saatavilla, YouTube suosittelee edelleen Shortsien ostamista osana laajempaa mediapakettia optimaalisen tavoittavuuden saavuttamiseksi. YouTube lisää myös mainostajien kontrollia, tunnustaen jatkuvan kysynnän tarkalle kohdistamiselle monipuolisilla katselualustoillaan. Lue koko artikkeli >> 


Jotta huutokaupat olisivat ympäristöystävällisempiä, julkaisijoiden on saatava lisää tietoa ja varmistus siitä, etteivät he ajaudu konkurssiin prosessin aikana

New Yorkin Green Media Summitissa julkaisijat ilmaisivat voimakkaan halunsa vähentää mediaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä, mutta korostivat tarvetta saada enemmän tietoa tällaisten muutosten taloudellisista vaikutuksista. Hearst Newspapersin Bridget Williams toi esiin merkittävän aukon ekosysteemin tiedoissa, joka on välttämätöntä tietoisten päätösten tekemiseksi mainoshuutokappojen suhteen.

AWS:n Stephanie Layser ehdotti, että julkaisijat voisivat käyttää omaa tietoaan tuloista, sitoutumisesta ja mainosten tehokkuudesta tehdäkseen kokonaisvaltaisia liiketoimintapäätöksiä, jotka edistävät myös kestävyyttä. Alan esimerkit, kuten Unwind Media ja Mediavine, osoittivat, että tarjouspyyntöjen määrän vähentäminen ei välttämättä johda tulojen menetykseen, ja siitä voi olla hyötyä tehokkuudessa ja mainosten näkyvyydessä.

Huoli merkittävästä tulojen menetyksestä estää kuitenkin joitakin julkaisijoita, kuten Mediavinea, vähentämästä radikaalisti SSP-kumppanuuksiaan. Green Media Summitissa korostettiin kestäviä käytäntöjä omaksuvien julkaisijoiden arvostamista ja kannustamista, mikä rohkaisisi laajempaa omaksumista. Lue koko artikkeli >>


Julkaisijat kokeilevat uutta TikTok-ominaisuutta, joka mahdollistaa linkkien lisäämisen orgaanisiin videoihin

 

TikTok kokeilee ominaisuutta, joka sallii julkaisijoiden lisätä linkkejä orgaanisiin videoihin. Tämä on ajankohtaista, sillä sosiaalisen median alustojen, kuten Facebookin ja X:n, ohjaama liikenne on viime aikoina vähentynyt. Ominaisuuden teho sivustoliikenteen houkuttelemisessa on vielä epävarmaa, mutta BDG:n Wes Bonner toivoo, että he pystyisivät muuttamaan osan heidän 25 miljoonasta TikTok-seuraajastaan verkkosivuston kävijöiksi.

Toinen julkaisualan johtava toimija kuvasi ominaisuuden suorituskykyä "kohtalaiseksi", mutta huomautti haasteista saada käyttäjiä poistumaan TikTokista. Vaikka he testasivat ominaisuutta, Condé Nastin Sarah Marshall kertoi, että heidän painopisteensä pysyy tarinankerronnassa TikTokissa sen sijaan, että ohjaisivat liikennettä ulkopuolelle, mikä korostaa TikTokin luonnetta alustana, joka pyrkii pitämään käyttäjät sitoutuneina palvelun sisällä.

Condé Nast hyödyntää TikTokia pääasiassa bränditietoisuuden lisäämiseen ja videomainosten kautta tapahtuvaan kaupallistamiseen TikTok Pulse Premiere -kumppanuuden osana. Vaikka TikTok tarjoaa mahdollisuuksia näkyvyyden lisäämiseen, alustan suunnittelu ja käyttäjäkäyttäytyminen tuovat haasteita ulkoisen sivustoliikenteen houkuttelemiselle. Lue koko artikkeli >> 


Mikä on vuoden 2024 American Privacy Rights Act (APRA)?

7. huhtikuuta 2024, puheenjohtajat Cathy McMorris Rodgers ja Maria Cantwell esittelivät American Privacy Rights Actin (APRA), lakiehdotuksen, joka tähtää liittovaltion tason yksityisyydensuojakehyksen luomiseen Yhdysvalloissa. APRA pyrkii yhdenmukaistamaan monimutkaiset ja pirstaleiset osavaltiotason tietosuojalait yhdeksi kansalliseksi standardiksi, asettaen tiukempia laillisia vaatimuksia Yhdysvaltain julkaisijoille, mutta yksinkertaistaen samalla lain noudattamista.

Lakiehdotus tarjoaa amerikkalaisille kuluttajille lisää henkilökohtaisen tiedon kontrollia, mukaan lukien kyvyn hallita, korjata, poistaa ja rajoittaa tietojensa myyntiä tai siirtoa, peilaten EU:n lähestymistapaa, joka vaatii nimenomaisen suostumuksen. APRA vaatii tietojen minimointia, edellyttäen yrityksiltä vain palvelujensa kannalta välttämättömien tietojen keräämistä, ja se tuo mukanaan tiukemmat suojatoimet arkaluonteisille tiedoille, kuten verkkoaktiviteeteille ja biometrisille tiedoille.

Laki sisältää myös säädöksiä, jotka kohdistuvat erityisesti suurivaikutteisiin sosiaalisen median alustoihin niiden tulojen ja käyttäjäsitoutumisen perusteella, tunnustaen niiden merkittävän roolin digitaalisessa ekosysteemissä. Laki korostaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, vaatien toimijoita tekemään tietosuojakäytännöistään helposti saatavilla olevia ja ymmärrettäviä kuluttajille, lisäten luottamusta ja eettisiä tietokäytäntöjä.

APRA:n täytäntöönpanoon osallistuu useita sidosryhmiä, mukaan lukien FTC, osavaltioiden yleiset syyttäjät ja yksittäiset kuluttajat, jotka voivat aloittaa yksityisoikeudellisia kanteita rikkomuksista. Lakiehdotuksen hyväksyminen kohtaa kuitenkin haasteita poliittisten kysymysten, ennakkotapausten huolen ja yksityisen kanteen oikeuden debattien vuoksi, kohtaen merkittävää vastustusta eri sektoreilta, mukaan lukien jotkin osavaltioiden virastot ja yksityisyydensuojajärjestöt.

Jos APRA hyväksytään, se voisi merkittävästi vaikuttaa julkaisijoihin. Julkaisijoiden tulisi ymmärtää tarkasti tietojenkäsittelyprosessinsa ja varmistaa vaatimusten noudattaminen. Vaikka siirtymä tarjoaa potentiaalisia etuja julkaisijoille, jotka hyödyntävät ensimmäisen osapuolen tietoja, mahdollineen muutos saattaa merkittävästi myös häiritä nykyisiä mainoskäytäntöjä. Lue koko artikkeli >> 


Q1 päättyessä julkaisijoiden mainostulot ovat hyvällä tasolla

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä julkaisijoiden mainostulot vaihtelivat: ohjelmalliset CPM-hinnat kasvoivat, mutta suoramyynnistä saatavat mainostulot jäivät odotuksista. Kampanjaviiveiden vaikutus oli huomattavissa. The Atlantic päätti vuoden 2023 vahvasti, mutta kuvaili tämän vuoden ensimmäistä neljännestä vain 'kohtalaiseksi', mikä johtui siitä, että mainostajat tarvitsivat lisää aikaa vuosibudjettien järjestelyihin.

Vaikka vuosi alkoi hitaasti, The Atlantic koki 40–50 prosentin kasvun tarjouspyyntöjen (RFP) määrässä verrattuna edellisvuoteen ja merkittävän parannuksen ehdotusten voittoprosenteissa vuoteen 2022 verrattuna. The Guardian U.S. kohtasi vaikeuksia ensimmäisen neljänneksen tulostavoitteidensa saavuttamisessa, koska alkuvuoden tarjouspyyntömäärät olivat odotettua pienemmät ja jotkut mainostajat lykkäsivät kampanjoitaan toiselle neljännekselle.

Eräs media-alan johtaja kertoi positiivisesta muutoksesta, mainiten tarjouspyyntöjen ja budjettien kasvun. Tämä viittaa mainostajien ostojen varovaiseen toipumiseen, jota oli havaittavissa jo vuonna 2023. Yleisesti ottaen varovaista optimismia on nähtävissä toisen neljänneksen suhteen, jota ohjelmallisen mainonnan kasvu ja mainostajien aktiivisuuden elpyminen tukevat. Lue koko artikkeli >>


Miksi New York Times pyrkii luomaan yhteyksiä pelaajiin yleisönsä monipuolistamiseksi?

New York Times on laajentanut merkittävästi peliosastoaan, ottaen mukaan suosittuja pelejä kuten Wordle, mikä on kasvattanut digitaalista liikennettä huomattavasti. Osasto on nimetty uudelleen NYT Gamesiksi, ja se on noussut keskeiseen asemaan Timesin strategiassa, joka tähtää yleisön monipuolistamiseen ja laajentamiseen.

Vastoin spekulaatioita, Times ei ole muuttumassa peliyritykseksi. Sen sijaan se kehittää digitaalisen sisällön tarjontaansa monilla eri toimialoilla. Pelien tarjoaminen täydentää sen journalistista työtä ja toimii väylänä uusien tilaajien houkuttelemiseen sekä nykyisten tilaajien sitouttamiseen. Lue koko artikkeli >> 

Viikko 15

Julkaisijoiden strategiat: Miten julkaisijat optimoivat tulovirtojaan

Vuonna 2024 julkaisijat laajentavat tulojen lähteitään ja edelleen panostavat suoraan myytyihin näyttömainoksiin, vaikka kohtaavatkin haasteita, kuten mainostulojen laskua vuodesta 2023 ja jatkuvia irtisanomisia mediatoimialalla. Kolmansien osapuolten evästeiden vähentyneen tehokkuuden vuoksi julkaisijat korostavat ensimmäisen osapuolen datan merkitystä. Dataa hankitaan tilausten kautta ja se tarjoaa luotettavan tulovirran sekä arvokasta käyttäjätietoa.

Tapahtumajärjestäminen on jälleen kasvattanut suosiotaan tulonlähteenä ja osallistumiskeinona, pandemian aiheuttamasta taantumasta toipuen. Samalla laadukas sisältö on vakiinnuttanut asemansa mainonnan keskeisenä strategiana. Esimerkiksi The Atlantic käyttää tehokkaasti toimituksellista sisältöä lisätäkseen uutiskirjetilausten määrää ja parantaakseen mainosten houkuttelevuutta.

Kolmansien osapuolien datan vähentyessä julkaisijat ovat yhä enemmän keskittyneet tilauksiin parantaakseen mainosstrategioitaan ja laajentaakseen tulojen lähteitään, hyödyntäen ensimmäisen osapuolen dataa tarjotakseen kohdennettua ja arvokasta sisältöä käyttäjille. Julkaisijat ennakoivat mainosnäyttökertojen kasvavan ensimmäisen osapuolen datan ajamana tulevina vuosina, mikä heijastelee strategista suunnanmuutosta kohti suoraan hallittavaa dataa.

Samalla tilausstrategiat kehittyvät, ja jotkut julkaisijat ovat löytäneet menestystä ainutlaatuisissa malleissa, kuten uutiskirjeissä, jotka rakentavat asiakasuskollisuutta ja tuottavat paremmin konversiota kuin perinteiset maksumuurit. Kokonaisuutena ala todistaa monimutkaista vuorovaikutusta mainostulojen ylläpitämisen ja tilauspalvelujen parantamisen välillä, mikä vaatii tasapainoista lähestymistapaa sisältöön ja kaupallistamisstrategioihin. Lue koko artikkeli >> 


 ID5 on saanut 20 miljoonaa dollaria sarja B -rahoituskierroksella

Identiteettiratkaisujen markkina on hyvin pirstaloitunut, ja alalla on noin 20 merkittävää kilpailijaa. ID5:n toimitusjohtaja Mathieu Roche ennustaa, että vain muutama näistä yrityksistä, ID5 mukaan luettuna, on elinkelpoisia seuraavan viiden vuoden kuluttua. Äskettäin ID5 keräsi 20 miljoonaa dollaria sarja B -rahoitusta, merkittävimpinä rahoittajina toimivat TransUnion ja Sir Martin Sorrellin S4S Ventures. Tämä nostaa yrityksen kokonaisrahoituksen noin 27 miljoonaan dollariin vuodesta 2021 lähtien.

Roche kertoo alun haasteista, kun he yrittivät hankkia sarja A -rahoitusta tilanteessa, jossa "signaalin katoamisen ongelma "ei vielä ollut laajasti tunnettu. Hän kuvailee tuota aikaa vertauskuvallisesti "saarnaamiseksi aavikolla". Nykyään ID5 keskittyy laajentamaan toimintaansa ja syventämään yhteistyötä alalla. Tavoitteena on lisätä markkinoiden tunnettuutta ja varautua aikaan ilman kolmannen osapuolen evästeitä, korostaen identiteetin merkitystä eri digitaalisilla alustoilla. Lue koko artikkeli >> 


Julkaisijat joutuvat MFA-työkalujen ristituleen

Eräs julkaisija sai SSP:ltä tiedon, että jotkin brändit ovat estäneet heidän verkkosivustonsa käyttäen DoubleVerifyn kehittämää adtech-työkalua. Tämä työkalu on suunniteltu estämään mainoksia näkymästä MFA-verkkosivustoilla. Vastaavanlainen työkalu löytyy myös Integral Ad Sciencelta, ja molemmat on kehitetty auttamaan brändejä välttämään sivustoja, jotka keskittyvät pääasiassa mainostulojen keräämiseen tarjoamatta merkittävää sisältöä. Valitettavasti nämä työkalut näyttäävät tahattomasti vaikuttaneen myös legitiimeihin julkaisijoihin.

Vaikka DoubleVerify on saanut valituksia ja sen avoimuus estojen tarkoista syistä on puutteellista, julkaisijat kamppailevat ymmärtääkseen käytössä olevat kriteerit, jotka vaikuttavat heidän tuloihinsa ja suhteisiinsa alalla. Sekä DoubleVerify että Integral Ad Science kehittävät työkalujaan tarjotakseen hienostuneempia ratkaisuja, jotka yhdistävät huijaukseneston ja aitojen julkaisijoiden tukemisen tarpeet. Tämä kehitys tapahtuu samaan aikaan kun toimiala pyrkii määrittelemään tarkemmin, mitkä ovat MFA-sivuton kriteerit. Lue koko artikkeli >>   


Julkaisijat turvautuvat ensimmäisen osapuolen dataan

Julkaisijat ovat kääntämässä huomiotaan ensimmäisen osapuolen dataan, joka on nähty kriittisenä tekijänä kehittyvässä digitaalisessa mainosmaisemassa. Vuonna 2024 peräti 64 % julkaisijoista ilmoittaa, että ensimmäisen osapuolen datalla on merkittävä rooli heidän mainosstrategioissaan. Vaikka ensimmäisen osapuolen datan merkitys kasvaa, tilausten rooli on vähentymässä, mikä näkyy tilaustulojen merkittävänä laskuna vuoden 2023 kolmannesta neljänneksestä vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen.

Tilauspohjaisen tulon lasku ja bränditurvallisuuteen liittyvät haasteet alustoilla, kuten X, heijastavat laajempia muutoksia digitaalisen mainonnan ja julkaisualan maisemassa. Lisäksi jatkuva ensimmäisen osapuolen tietojen hallinnan ja hyödyntämisen työkalujen hienosäätö viittaa siihen, että julkaisijat sopeutuvat markkinaan, joka on vähemmän riippuvainen kolmannen osapuolen evästeistä ja enemmän suoran yleisön sitouttamisesta. Lue koko artikkeli >>   


"Kasvavaa epäluottamusta markkinoilla": Toimistot keskeyttävät rahan käyttöä Forbesin verkkotunnuksen väärentämistä koskevan raportin jälkeen

Forbesin mainontaa varten suunnitellun aliverkkotunnuksen toiminta on herättänyt huolta mainosalan piirissä. Raportin mukaan Forbes piti tietoisesti yllä aliverkkotunnusta, joka latautui artikkeleilla, joissa oli merkittävästi enemmän mainospaikkoja kuin pääsivustolla. Aliverkkotunnus sai merkittävän osan liikenteestään maksetuista mainoksista, monien mainostajien tietämättä heidän mainoksiaan näytettiin siellä.

Paljastus on herättänyt huolta siitä, kuinka laajalle domain-väärentäminen ulottuu, ja mainosteollisuuden kyvystä havaita tällaiset käytännöt. Toimistot arvioivat uudelleen  Forbes budjettejaan ja vaativat suurempaa vastuullisuutta, mikä saattaa vaikuttaa luottamukseen Premium julkaisijoita kohtaan laajemminkin. Lue koko artikkeli >>   

Viikko 14

LinkedIn panostaa CTV liiketoimintaan

LinkedIn on laajentanut mainosmahdollisuuksia lisäten uusia CTV-mainospaikkoja, jotka tavoittavat yleisöjä myös alustan ulkopuolella heidän suoratoistokatseluiden aikana. Tämä strateginen siirto mahdollistaa B2B-markkinoijille mahdollisuuden tavoittaa LinkedInin käyttäjiä alustan ulkopuolella yksityiskohtaista käyttäjätietoa hyödyntäen, kuten sijaintia ja eri vuorokaudenaikoja, mukaan lukien vapaa-aika kotona.

Tavoitteena on parantaa olemassa olevien LinkedIn-jäsenten tavoittavuutta, tunnustaen LinkedInin käyttäjien ainutlaatuiset ja tarkoitukselliset käyttötavat, jotka keskittyvät ammatilliseen verkostoitumiseen ja työnhakuun. Penry Price, LinkedInin VP of marketing solutions, korostaa B2B-mainostajien erityistarpeita, jotka vaativat tarkkaa tietoa yleisönsä ammatillisista rooleista ja päätöksentekokyvystä, mikä on haastavaa saavuttaa perinteisen TV-mainonnan tai muiden suoratoistoalustojen kautta.

LinkedInin siirtyminen CTV:hen on suunniteltu edistämään bränditietoisuutta ja -harkintaa B2B-yleisöissä ostopolun alkuvaiheessa, hyödyntäen LinkedInin monipuolista dataa kohdennettuun mainontaan. Näiden CTV-mainosten tehokkuutta mitataan LinkedInissä tapahtuvien sitoutumisten lisääntymisellä ja keskeisillä TV-mittareilla, auttaen B2B-asiakkaita nopeuttamaan asiakkaan etenemistä ostoputkessa.

Lue koko artikkeli >>


Privacy Sandbox ja lähtölaskenta kohti evästeetöntä aikaa

Google on aloittanut seurantaevästeiden käytöstä poistamisen Chrome-selaimessa, mikä vaikuttaa noin 300 miljoonaan käyttäjään. Täyden käytöstä poiston odotetaan tapahtuvan syksyyn 2024 mennessä. Tämä muutos on herättänyt mainosalalla vaihtelevia reaktioita Privacy Sandbox -hankkeen suhteen. Määräajan lähestyessä alalta kuuluu erilaisia näkemyksiä Privacy Sandboxin edistyksestä, jotka heijastavat alan valmiutta ja suhtautumista kolmannen osapuolen evästeistä luopumiseen.

Alice Beecroft - Senior Director, Global Strategy & Partnerships, Yahoo - Alice Beecroft näkee Google Privacy Sandboxin omaksumisen keskeisenä kampanjatietojen kannalta. Hän pitää hankkeen kehittämistä avaimena yksityisyyttä suojaavien mainosratkaisujen edistämiseen ja on toiveikas sen potentiaalista testauksen saaman positiivisen palautteen perusteella, mutta korostaa yhteistyön merkitystä.

Wilfried Schobeiri, CTO, Ogury - Googlen päätös luopua evästeiden käytöstä heijastaa harkittua strategiaa, mutta Privacy Sandbox -hankkeen onnistuminen ja aikataulu sisältävät vielä epävarmuustekijöitä. Tämä kehitys kannustaa mainostajia siirtymään kohti luotettavia strategioita, jotka eivät nojaudu evästeisiin, korostaen merkityksellistä muutosta kuluttajien yksityisyyden vahvistamiseksi.

Gil Sommer, VP of Product, OpenX - Gil Sommer korostaa alan tarvetta valmistautua proaktiivisemmin ja testata vaihtoehtoisia ratkaisuja evästeiden käytöstä poistumisen lähestyessä. Hän on huomannut kiinnostuksen lisääntyneen erityisesti Google Privacy Sandboxin Topicsia ja PAAPI:a kohtaan, vaikka ne ovatkin vielä kehitysvaiheessa verrattuna perinteisiin ohjelmallisiin menetelmiin.

Yang Han, Co-Founder and CTO, StackAdapt -  Ala suhtautuu skeptisesti Privacy Sandboxiin, koska sen API:t rajoittavat mainosalustojen toimintaa Chromessa ja saattavat keskittää liikaa valtaa Googlelle. Yang on huolissaan reaaliaikaisten mainospäätösten toiminnallisuuden heikkenemisestä ja yksityiskohtaisen raportoinnin vähenemisestä. Nämä seikat ovat myös vähentäneet kiinnostusta Googlen hankkeeseen, kilpailu- ja innovaatiohuolien keskellä.

Benoit Hucafol, VP of Product Management, Equativ - Privacy Sandbox pyrkii sovittamaan yhteen käyttäjien yksityisyyden mainonnan tehokkuuden kanssa, kun ala siirtyy pois evästeistä. Kuitenkin huoli sen toteutuksesta, käyttöönoton monimutkaisuudesta ja mediostajien mieltymyksestä vaihtoehtoisiin ratkaisuihin korostavat merkittäviä epävarmuuksia siirtymässä. Lue koko artikkeli >>


Yhdysvallat ja Britannia sopivat tekoälyn turvallisuusyhteistyöstä

Yhdysvallat ja Britannia ovat aloittaneet uuden tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän yhteistyön, vastauksena edistyneen tekoälyn teknologioiden herättämiin huoliin. Tämän yhteistyön, jonka julkistivat Yhdysvaltain kauppaministeri Gina Raimondo ja Britannian teknologiaministeri Michelle Donelan, päämääränä on tekoälymallien testauksen kehittäminen sekä kansallisen turvallisuuden ja yhteiskunnallisten riskien ehkäiseminen.

Hanke sisältää yhdessä toteutettavia tekoälymallien testejä ja henkilöstövaihdon mahdollisuuksien tutkimista. Lisäksi siinä pyritään luomaan samankaltaisia yhteistyösopimuksia muiden valtioiden kanssa. Aloite tähtää tekoälyn hyötyjen maksimointiin ja riskien minimointiin, mikä ilmenee molempien maiden toimissa tekoälyn turvallisuuden ja sääntelyn kehittämiseksi. Lue koko artikkeli >>


Digiday+ Research: Julkaisijat kääntävät fokuksensa pois tilauksista

Digiday+ Research ennusti tämän vuoden alussa, että julkaisijoiden riippuvuus tilausmaksuista tulonlähteenä vähenee vuoden 2024 edetessä, mikä nyt näkyy heidän kyselyissään. Tilausmaksuista tuloja saavien julkaisijoiden osuus on laskenut huomattavasti, 74 prosentista vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 56 prosenttiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Samalla niiden julkaisijoiden osuus, jotka eivät saa lainkaan tuloja tilausmaksuista, on noussut 26 prosentista 44 prosenttiin.

Lisäksi niiden julkaisijoiden osuus, joille tilausmaksut ovat merkittävä tulonlähde, on jatkuvasti vähentynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana, pudoten 27 prosentista vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vain 7 prosenttiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhä useammat julkaisijat pitävät tilausmaksuja pienempänä osana tulojaan, merkittävän 40 prosentin ilmoittaessa, että tilausmaksut muodostavat hyvin pienen tai pienen osan tuloista vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tämä muutos osoittaa kasvavaa hyväksyntää julkaisijoiden keskuudessa siitä, että tilausmaksut vähenevät ensisijaisena tulonlähteenä, mikä heijastuu strategisessa siirtymässä pois tilausliiketoimintamalleista. Tilausliiketoimintojen rakentamiseen kohdistuva painotus on jatkuvasti laskenut, vain 30 prosenttia julkaisijoista piti sitä etusijalla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, laskien 44 prosentista vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Erityisesti keskittyminen tilausmaksutulojen merkittävään kasvattamiseen on vähentynyt, lähes kolmanneksesta julkaisijoista vuonna 2022 vain 9 prosenttiin vuonna 2024. Päinvastaisesti niiden julkaisijoiden prosenttiosuus, jotka eivät lainkaan keskity tilausliiketoimintansa kehittämiseen, on noussut, saavuttaen 41 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, nousten 14 prosentista vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Lue koko artikkeli >>


Julkaisijat uudistavat sivustojensa hakutoiminnon ottamalla käyttöön tekoälypohjaiset chatbotit

Julkaijat, kuten Forbes, Financial Times ja Snopes, ovat ottamassa käyttöön tekoälyä hyödyntäviä chatbotteja uudistaakseen sivustohakunsa, parantaakseen käyttäjäkokemusta ja tehdäkseen sisältöarkistoistaan hyödyllisempiä. Näiden toimien tavoitteena on paitsi tehostaa sivustojen toimivuutta, myös tarjota tilaajille lisäarvoa, esimerkkinä ainoastaan Financial Timesin ammattilaisjäsenille suunnattu hakuchatbot.

Vaikka näillä innovaatioilla on potentiaalia, jotkut julkaisijat kohtaavat haasteita houkutellessaan tilaajia käyttämään uusia työkaluja. Esimerkiksi eräs johtaja on havainnut, että vaikka työkalun käyttöaste on matala, niiden käyttäjät kuitenkin sitoutuvat sisältöön vahvasti. Snopesin kehittämä yksilöllinen tekoälyhakutyökalu on suunniteltu vahvistamaan sen neuvotteluasemaa tekoälyteknologiayhtiöiden kanssa, mikä korostaa tekoälyn keskeistä roolia sisällön löytämisessä ja käyttäjien sitouttamisessa.

Chatbottien implementointi on osoittautunut nopeaksi ja kustannustehokkaaksi, mikä osoittaa julkaisualan kasvavaa kiinnostusta sijoittaa tekoälyyn hakutoimintojensa kehittämiseksi ja ensimmäisen osapuolen datan keräämiseksi. Kuitenkin tekoälytyökalujen markkinointi niiden käytön lisäämiseksi ja niiden sisällyttäminen laaja-alaisempiin tilaajien sitouttamisstrategioihin ovat edelleen haasteita, joiden kanssa julkaisijat kamppailevat. Lue koko artikkeli >>

Viikko 13

CTV tuottaa 20 miljardia dollaria mainostuloja Yhdysvalloissa tänä vuonna

CTV:n odotetaan tuovan Yhdysvalloissa 20 miljardin dollarin mainostulot tänä vuonna, mikä merkitsee 18 prosentin kasvua. Brian Wieser Madison and Wall ennustaa, että CTV muodostaa 29 prosenttia kaikista TV-mainostuloista, vaikka kansalliset TV-mainostulot kokevatkin laskua kaapelitilauksista luopumisen seurauksena sekä mainostajien suuntautuessa suorituskykyisempiin kanaviin.

Huolimatta siitä TV-ala kokonaisuudessaan voi hyötyä tapahtumista, kuten kesäolympialaisista, jotka tarjoavat laajan tavoittavuuden mainostajille. Erityisesti Amazon Prime Videon uusi, mainoksilla tuetun version on odotettu vauhdittavan CTV:n tuloksia merkittävästi, vieden osansa perinteiseltä TV-mainonnalta.

Yhdysvaltojen mainosmarkkinan ennustetaan kasvavan kokonaisuudessaan 5,6 prosenttia vuonna 2024, taloudellisen optimismin ja verkkopohjaisten yritysten kasvun ajamana. Nämä yritykset investoivat tyypillisesti enemmän mainontaan. Digitaalisen mainonnan osuuden odotetaan kasvavan huomattavasti, josta erityisesti Retail media ja sosiaalinen median odotetaan hyötyvän. Lue koko artikkeli >>


Mainosala ottaa kantaa Amazonin DSP:n pulmaan

Amazon pyrkii houkuttelemaan enemmän mainostajia DSP:nsä pariin, mutta kohtaa merkittäviä haasteita käyttäjäystävällisyyden, mittausominaisuuksien ja inventaarin tavoittavuuden vuoksi. Vaikka Amazon onkin pyrkinyt parantamaan näitä osa-alueita, sen DSP ei ole vielä noussut vahvaksi kilpailijaksi Googlen DV360:lle ja The Trade Deskille rinnalle. Digidayn kyselyssä vain 5% vastaajista suosi Amazonin DSP:tä.

Amazon tarjoaa kuitenkin arvokkaita kohdentamismahdollisuuksia myös Amazonin  ekosysteemin ulkopuolella, joka taas kilpailijoita on jäänyt vähemmälle huomiolle. Mainostajat ovat yhä kiinnostuneempia käyttämään Amazonin DSP:tä (Demand Side Platform), kilpailun kiristyessä DSP-markkinoilla. 43 % kyselyyn vastanneista mainostajista kertoi, että paranneltu Amazon DSP saattaisi houkutella heitä ohjaamaan enemmän ohjelmallista mainosrahaa Amazonille.

Alan toive kolmannesta suuresta toimijasta DSP-markkinoilla viittaa siihen, että jos Amazon voi tehokkaasti käsitellä nykyiset puutteensa ja uudelleen asemoida DSP:nsä, se voi merkittävästi kasvattaa markkinaosuuttaan. Tämä potentiaalinen muutos tapahtuu juuri silloin, kun osa mainostajista etsii vaihtoehtoja Googlelle ja The Trade Deskille, mikä tarjoaa Amazonille mahdollisuuden hyödyntää vahvuuksiaan ja muokata narratiivia DSP:iden ympärillä. Lue koko artikkeli >>


IAB Europe esittelee ensimmäisenä maailmassa digitaalisen mainonnan kasvihuonepäästöjen arvioimisratkaisujen kartoituksen tukeakseen alan siirtymää kohti kestävämpiä toimintatapoja

IAB Europe on julkaissut ensimmäisen raporttinsa kasvihuonekaasujen (GHG) arvioimisratkaisuista digitaalisessa mainonnassa, tarjoten yleiskatsauksen eri malleista, joita on saatavilla päästöjen arvioimiseen. Raportti pyrkii auttamaan sidosryhmiä ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan eri työkalujen ja menetelmien avulla, digitaalisen teknologian osuuden ollessa globaalien päästöjen osalta merkittävä.

Raportti korostaa alan kiireellistä tarvetta standardisoida päästöjen arviointia, ottaen huomioon lukuisat saatavilla olevat työkalut ja yhtenäisten standardien puuttumisen. Raportissa käsitellään eri ratkaisujen ominaisuuksia, korostaen tiedon laadun, toimitusketjun rajojen ja mallinnusmenetelmien tärkeyttä, jotta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Raporttiin osallistuneet, mukaan lukien suuret mediat ja kaupalliset järjestöt, korostavat tarvetta suuntaukselle kohti digitaalisen mainonnan hiilijalanjäljen pienentämistä parempien mittaamis- ja vähennysstrategioiden avulla. Raportti vaatii enemmän yhteistyötä ja standardisointia menetelmissä, jotta GHG-arvioinnin työkalujen tarkkuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa, tähdäten alanlaajuiseen kestävään lähestymistapaan.

Lue koko artikkeli >>


Nubai Ventures haastaa Outbrainin oikeuteen väitteenä bottiliikenne

Nubai Ventures on aloittanut oikeustoimet Outbrainia vastaan, syyttäen mainosalustaa bottiliikenteen toimittamisesta, erityisesti silloin kun asiakkaat eivät ole maksaneet premium mainospaikoista. Oikeusjuttu tuo esille merkittävän ongelman digitaalisessa mainonnassa, sillä Nubai maksoi yli miljoona dollaria liikenteestä, joka johti 80% mainostulojen laskuun, johtuen virheellisen liikenteen (SIVT) korkeasta määrästä.

Nubain toimitusjohtaja Jamarlin Martin väittää, että Outbrainin järjestelmä rankaisee epäoikeudenmukaisesti niitä, jotka eivät valitse kalliimpia mainospaikkoja, mikä johtaa bottiliikenteen kasvuun. Outbrain kiistää nämä väitteet ja väittää yrittäneensä käsitellä Martinin huolenaiheita, mutta riittävää yhteistyötä ei saavutettu.

Nubain vaatii vahingonkorvauksia, syyttäen Outbrainia laajemmasta mainoshuijauksesta ja toivoo suurempaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta alalla. Outbrain väittää, että oikeusjuttu on perusteeton ja ilmaisee sitoutumisensa taistella bottiliikennettä vastaan ​​verkostossaan. Lue koko artikkeli >>


Komissio julkaisee DSA:n alla ohjeet vaaleihin liittyvien systeemisten riskien vähentämiseksi verkossa

Euroopan komissio on julkaissut ohjeet DSA:n (Digital Services Act) puitteissa alustoille ja hakukoneille, joilla on yli 45 miljoonaa EU:n käyttäjää. Tavoitteena on käsitellä verkkoriskejä, jotka vaikuttavat vaalien eheyteen, erityisesti tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Alustoja kehotetaan parantamaan sisäisiä prosessejaan ja toteuttamaan tilannekohtaisia riskien lieventämistoimenpiteitä.

Ohjeissa korostetaan poliittisen mainonnan ja tekoälyn avulla luodun sisällön, kuten deepfake-videoiden ja äänitteiden, selkeää merkitsemistä. Lisäksi niissä kannustetaan viranomaisten, asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön tiedonvaihdon ja tapahtumien hallinnan tehostamiseksi. Vaalien jälkeisiä arviointeja suositellaan toimenpiteiden tehokkuuden arvioimiseksi, ja arviointien tulokset on oltava julkisesti saatavilla palautetta varten.

Euroopan vaaleja varten alustoja kannustetaan varautumaan riittävästi riskien lieventämiseen ja yhteistyöhön Euroopan digitaalisen median observatorion työryhmän kanssa. Ohjeet perustuvat julkiseen kuulemiseen ja yhteistyöhön digitaalisten palvelujen koordinaattoreiden kanssa. Niissä korostetaan myös kolmannen osapuolen tutkimuksen merkitystä toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnissa.

Alustojen, jotka eivät noudata ohjeita, on osoitettava komissiolle, että niiden vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat yhtä tehokkaita. Komissio voi aloittaa virallisen menettelyn noudattamatta jättämisen varalta. Lue koko artikkeli >>


Pubmaticin palvelinhäiriö ja miljardin dollarin CPM-hinnat

Pubmatic korjasi pikaisesti merkittävän virheen huutokauppajärjestelmässään, joka virheellisesti näytti 1miljardin dollarin CPM-hintoja julkaisijoille, välttäen näin merkittävät taloudelliset seuraukset. Tapaus paljasti haavoittuvuuden ja monimutkaisuuden ohjelmallisen mainonnan ekosysteemissä, korostaen mahdollista tarvetta lisäsääntelylle.

Virhe, joka johtui Pubmaticin yhden Yhdysvaltain datakeskuksen palvelinpoikkeamasta, aiheutti poikkeuksellisen korkeiden CPM-tarjousten näyttämisen lyhyen 40 sekunnin ajanjakson ajan ilman todellista taloudellista tappiota mainostajille tai julkaisijoille. Vaikka ongelma saatiin nopeasti korjattua, tapahtuma johti keskusteluihin ohjelmallisen toimitusketjun vaikutuksista, korostaen monimutkaista verkostoa.

Tämä tapaus toimii muistutuksena mainosteknologian ekosysteemin haavoittuvuudesta ja vahvojen järjestelmien ja yhteistyön tärkeydestä vastaavien ongelmien estämiseksi. Alan asiantuntijat vaativat nyt selkeämpiä sääntöjä tällaisten poikkeamien varalta, korostaen tarvetta paremmalle valvonnalle ja yhteistyölle ohjelmallisen mainonnan ekosysteemissä. Lue koko artikkeli >>


Miten Forbes testaa SSP-järjestelmiä parantaakseen ohjelmallisen tuloja

Forbes uudelleenarvioi yhteistyötään SSP:iden kanssa tehostaakseen mainosteknologian vaikutusta tuloihinsa. Tämä merkitsee muutosta perinteisestä lähestymistavasta, jossa nojauduttiin vahvasti muiden suosituksiin. Forbes ryhtyi testaamaan erilaisia SSP-integraatioita, aloittaen yhdestä, joka aiemmin tuotti keskinkertaista tuloa, selvittääkseen, voisivatko vaihtoehtoiset lähestymistavat tuottaa parempia tuloksia.

Testien aikana Forbes kokeili erilaisia toteutuksia, kuten Amazon’s Transparent Ad Marketplacea ja Prebidia, pyrkimyksenään löytää uusia tulonlähteitä. Jotkut testit kaksinkertaistivat tulot verrattuna olemassa oleviin, Forbesin seuratessa tarkasti näitä kokeiluja kolmen kuukauden ajanjaksoissa varmistaakseen luotettavat tulokset.

Vuoteen 2024 mennessä Forbes laajensi testaustaan kolmanteen ja valmistautui testaamaan neljättä SSP:tä, valikoiden tarkasti, mitä SSP:itä tutkia suorituskyvyn perusteella, käsitellen näitä arviointeja eräänlaisena suorituskyvyn parantamissuunnitelmana SSP:ille. Tämä innovatiivinen lähestymistapa mahdollistaa Forbesin räätälöidä SSP-strategiansa, parantaa tulojaan ja jalostaa mainosteknologiaekosysteemiään. Lue koko artikkeli >>


Prebid Mobile webinaari

Osallistu Prebidin mobiiliwebinaariin 11. huhtikuuta. Kuule PMC:n puheenjohtaja Alex Savelyevin, varapuheenjohtaja Mike Mullinin ja mobiilikehittäjä Jonathan Slighin tuoreimmat uutiset Prebid Mobilen nykytilasta, sisältäen tietoa in-app keskittymisestä, version 3.0 julkaisusta sekä identiteettiin liittyvistä päivityksistä. Registeröidy tällä >>

Viikko 12

Amazon näkee uusia mahdollisuuksia 3p evästeiden katoamisen myötä

Chromen luopuessa kolmansien osapuolien evästeistä, Amazon hyödyntää tilanteen ja pyrkii nousemaan keskeiseksi alustaksi kohdennettavan ja mitattavan mainonnan näkökulmasta. Amazon kehittää "kestäviä ratkaisuja", kuten Amazon Audiences ja Modeled Conversions -työkaluja, jotka eivät ole riippuvaisia kolmannen osapuolen evästeistä.

Yksi Amazonin keskeisistä pyrkimyksistä on sen oma tunnisteteknologia, ID++, jonka tavoitteena on vahvistaa mainosliiketoimintaa ja luoda ainutlaatuinen yhteys julkaisijoiden vahvistettuun inventaariin. Tämä hanke, yhdessä kontekstuaalisen kohdentamisen kanssa, todennäköisesti vahvistaa Amazonin asemaa evästeiden jälkeisessä mainoskentässä, tarjoten mainostajille houkuttelevan vaihtoehdon yksityisyyttä suojaaviin data- ja mittausratkaisuihin.

Vaikka kolmannen osapuolen evästeiden tulevaisuus onkin vielä epäselvä, Amazonin strategiset siirrot ovat sille todennäköisesti eduksi. Kuitenkin, menestyminen uudessa tilanteessa vaatii enemmän kuin teknologista innovointia; se nojaa myös Amazonin kykyyn tarjota houkuttelevia ratkaisuja, jotka täyttävät mainostajien ja julkaisijoiden tarpeet yksityisyyden suojelemisen eturintamassa.
Lue koko artikkeli >>


Frekvenssien hallinta rajoittaa CTV-mainonnan budjetteja

Digitaalinen mainosala tutkii uusia mahdollisuuksia, kuten CTV-mainontaa, kun perinteinen online-mainonta kohtaa haasteita tavanomaisten kohdennusmenetelmien käytöstä poistumisen myötä. Erityisesti Connected TV (CTV) mainonta, joka odotetaan kasvavan huomattavasti, tuo mukanaan sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Yksi keskeinen haaste on frekvenssin hallinnan tehostaminen, mikä on välttämätöntä mainostajien ja julkaisijoiden investointien lisäämiseksi.

Äskettäin järjestetyssä CTV Connect -konferenssissa alan johtajat keskustelivat strategioista, joilla voidaan selättää desktop- ja mobiilimainonnan rajoitukset ja optimoida mainosten näyttökerrat. CTV:n potentiaalista huolimatta ilmassa on haasteita, kuten puutteelliset datasignaalit ja inventaarin läpinäkyvyyden puute, jotka vaikeuttavat mainosten näyttökertojen hallintaa ja voivat heikentää katselukokemusta.

Ratkaisuina on tarjottu mittaustyökalujen käyttöä frekvenssirajojen valvomiseen ja suoria sopimuksia sisällöntuottajien kanssa. Lisäksi tekoälyn ja tunnisteiden, kuten UID2:n, hyödyntämistä tutkitaan, mikä voisi parantaa mainonnan kohdentamista ja frekvenssin säätelyä CTV:ssä ja perinteisessä TV:ssä. Näiden innovaatioiden avulla CTV-mainonnan tehokkuus voisi kokea merkittävän muutoksen. Lue koko artikkeli >>


Googlen uusien instream/outstream-standardien omaksuminen voi aiheuttaa katastrofin joillekin verkossa toimiville videopalveluille

Googlen AdX aikoo 1. huhtikuuta toteutettavalla videomainonnan päivityksellä selkiyttää instream- ja outstream-videoluokittelua vastaamaan alan standardeja. Tämä muutos, joka noudattaa IAB Tech Labin suosituksia, voi laskea CPM-hintoja aiemmin premium-tasoiseksi arvioidulle inventaarille. Päivityksen tavoitteena on määritellä videokategoriat tarkemmin, jotta ne vastaisivat mainostajien odotuksia paremmin.

Muutos on huomattava, erityisesti kun otetaan huomioon Googlen hallitseva asema markkinassa. Se voi vaikuttaa kaupallistamiseen niillä alustoilla, jotka ovat aiemmin hyötyneet nyt vähemmän kannattaviksi luokitelluista videomainonnan muodoista. Julkaisijat ovat jo ilmoittaneet huomattavista tulonmenetyksistä AdX:n testausjaksoilla, mikä antaa viitteitä videomainonnan kaupallistamisstrategioiden tulevista muutoksista.

Videosisällön tuottajien, mukaan lukien tekoälyllä tuotetun sisällön parissa työskentelevien, on mahdollisesti mukauduttava uuteen tilanteeseen keskittymällä instream-sisältöön tai kartoittamalla uusia mainosmuotoja. Google väittää, että päivitys tuo etuja sekä julkaisijoille että mainostajille takaamalla inventaarin tarkemman kuvauksen, siitä huolimatta että se tuo mukanaan myös haasteita. Lue koko artikkeli >>


IAB Europe lähtetti kirjeen EDPB:lle käsitelläkseen "suostu tai maksa" -mallia

IAB Europe sekä useat muut digitaalisen mainonnan toimijat ovat esittäneet Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPB) yhteisen vetoomuksen, pyytäen avointa keskustelua "suostu tai maksa" -malliin liittyvistä ohjeistuksista. He pyytävät EDPB:tä harmonisoimaan kantansa EU:n ja ETA-alueen olemassa olevia lainsäädäntöä noudattaen ja tekemään yhteistyötä kilpailu- sekä kuluttajansuojaviranomaisten kanssa "kohtuullisen" hinnoittelun määrittelemiseksi.

Vetoomuksessa korostetaan, että useimmat eurooppalaiset haluavat mahdollisuuden valita maksavatko digitaalisista palveluista vai käyttävätkö he niitä ilmaiseksi mainostuella. Samalla kumotaan käsitys, että "suostu tai maksa" -malli rikkoisi tietosuojaoikeuksia, painottaen GDPR:n noudattamisen olevan ehdoton edellytys, suostumuksesta riippumatta. Lue koko artikkeli >>


MTA mahdollistaa ohjelmallisen mainonnan koko DOOH-verkossaan

Ohjelmallinen ulkomainonta on nyt saavutettavissa koko New Yorkin joukkoliikenneverkostossa, mukaan lukien 3 800 digitaalista näyttöä, kiitos OUTFRONTin ja Metropolitan Transit Authorityn (MTA) yhteistyön. Kehitys mahdollistaa mainostajille suoran yhteyden laajaan päivittäiseen matkustajamäärään ja tehostaa mainoskampanjoiden joustavuutta sekä kohdentamista reaaliaikaisen huutokaupan avulla, poistaen tarpeen sitoutua pitkäaikaisiin suoriin hankintoihin.

Tämän siirtymän myötä mainostajat voivat hyödyntää tarkempaa yleisön kohdentamista ja mittausta, käyttäen hyväksi uusimpia teknologioita, kuten sijaintiperusteista attribuutiota ja dynaamista sisällön optimointia. Näin he voivat suunnitella entistä räätälöidymmät mainoskampanjat. OUTFRONT tähtää osuutensa kasvattamiseen tarjoamalla mainostajille entistä joustavampia ostovaihtoehtoja ja yhdistämällä tietolähteitä syvällisempien yleisötietojen saamiseksi. Vaikka odotetaankin, että suorat sopimukset säilyttävät etusijansa erityisesti arvokkaimmissa mainospaikoissa, ohjelmallisen mainonnan odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia ja tehokkuutta mainoskampanjoiden toteutukseen. Lue koko artikkeli >> 


Julkaisijat etsivät uusia keinoja videon ja näyttömainonnan tulojen laskiessa 

Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä (Q4) AOP:n ja Deloitten raportin mukaan brittiläiset digijulkaisijat kokivat 1,8 prosentin tulonlaskun edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti online-videon ja näyttömainonnan tulot kärsivät pudotusta. Toisaalta tilausten ja sponsorointien tuotot kasvoivat huomattavasti, ja digitaalisen audion tulot nousivat peräti 300 prosenttia.
 
Julkasijoista puolet raportoivat kasvua kyseisellä neljänneksellä, mikä korostaa tarvetta monipuolistaa tulolähteitä perinteisen digitaalisen mainonnan ulkopuolelta. Alan asiantuntijat painottavat monipuolistamisen välttämättömyyttä ja näkevät kasvumahdollisuuksia uusilla alueilla, kuten digitaalisessa audiossa ja tilauksissa, jotka ovat keskeisiä julkaisijoiden selviytymiselle mainostulojen laskussa ja markkinan muuttuvissa vaatimuksissa. Lue koko artikkeli >> 

Mainosala siirtyy Googlen Privacy Sandbox -kokeilun ratkaisevaan vaiheeseen

Google'n Privacy Sandbox siirtyy kriittiseen testivaiheeseen, johon osallistuvat suuret mainostekniikan yritykset kuten Adform, Criteo ja Magnite, arvioidakseen vaihtoehtoja kolmannen osapuolen evästeille. Painopisteinä ovat Protected Audiences API, Topics API ja Attribution Reporting API. Testaus on osa Yhdistyneen kuningaskunnan CMA:n vaatimuksia, ja sen tarkoituksena on tarjota mainostajille ja julkaisijoille arvokkaita näkemyksiä mainosten tehokkuudesta ja hinnoitteludynamiikasta ilman kolmannen osapuolen evästeitä.

Testit, jotka koskevat vain pientä osaa mainosliikenteestä, pyrkivät mittaamaan mahdollista vaikutusta mainosten hintoihin ja kysyntään, ja yritykset ovat sitoutuneet ylläpitämään vakautettua testiympäristöä varmistaakseen luotettavan datan. Vaikka testaus on rajallista, tätä ajanjaksoa pidetään ratkaisevana askeleena ymmärtääksemme, miten Privacy Sandbox voi tasapainottaa mainostajan ROI:n ja julkaisijan CPM:n kolmannen osapuolen evästeiden jälkeisessä maisemassa.

Tulosten näistä testeistä ei odoteta olevan lopullisia, mutta ne ohjaavat keskustelua ja kehitystä vaihtoehtoisten seurantamekanismien ympärillä. Privacy Sandbox tutkimus heijastelee laajempaa pyrkimystä löytää ratkaisuja kolmannen osapuolen evästeiden vaiheittaiseen poistamiseen liittyviin haasteisiin. Lue koko artikkeli >> 


Disney hallinnoi suoria toimitusreittejä säilyttäen SSP-kumppanien aseman

Disney aikoo automatisoida mainosmyyntinsä vuoden loppuun mennessä tuomalla markkinoille DRAX Directin. Tämä uusi järjestelmä helpottaa mainostajien suoraa pääsyä Disney+ ja Hulun mainosinventaariin The Trade Deskin ja Googlen DV360:n kautta. Tavoitteena on tarjota mainostajille enemmän avoimuutta ja parempia kohdennustarkkuuksia kiertämällä perinteisiä tarjontapuolen alustoja, mikä voi tehostaa mainosten ostamista.

DRAX Direct mahdollistaa ensimmäisen osapuolen tietojen yhdistämisen Disneylle ominaisen yleisön kanssa. Tämä parantaa hieman alhaisempia yleisön kohdennustarkkuuksia, joita on nähty perinteisten tarjontapuolen alustojen käytössä. On kuitenkin tärkeää huomata, että Disneyn tavoitteena ei ole poistaa tarjontapuolen alustoja, kuten Magnitea, vaan tarjota mainostajille enemmän vaihtoehtoja mainosinventaarin tavoittamiseksi.

Strategia vastaa kasvavaan kysyntään suorista reiteistä inventaariin. Vaikka Disney ylläpitää yli 30 kumppanuutta DSP:iden kanssa, sen tavoitteena on palvella laajaa mainostajakuntaa pienistä keskisuuriin. DRAX Directin käyttöönoton ei odoteta vähentävän kysyntää tarjontapuolen alustojen kautta, vaan sen tarkoituksena on yksinkertaistaa teknologiaprosessia mainostajille, jotka haluavat suoran pääsyn sen inventaariin.
Lue koko artikkeli >> 


Retail muodostaa tänä vuonna viidenneksen Yhdysvaltain mainosmenoista 

Yhdysvalloissa retail mainonnan odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden 2024 aikana mennessä, muodostaen tuolloin noin viidenneksen maan mainosmenoista. Vuoteen 2025 mennessä osuus saattaa nousta jopa lähes neljännekseen, ennustaa Advertiser Perceptions. Vahva kasvu pohjautuu pääasiassa verkkokaupan ohjelmalliseen mainontaan, jonka odotetaan ylittävän 20 miljardin dollarin rajan tänä vuonna.

Vaikka retailin kasvu onkin vaikuttavaa, mobiilin ja desktopin ohjelmallisten mainosten kulutuksen odotetaan pysyvän suhteellisen ennallaan tai saavuttavan jopa pientä kasvua. Tämä asettaa haasteita julkaisijoille. Toisaalta digitaalinen mainoskulutus jatkaa kasvuaan, erityisesti sosiaalisen median lyhyiden videoiden suosion ja Connected TV:n odotettujen panostusten ansiosta vaalien ja olympialaisten vuoksi. Ilmiö korostaa digitaalisen mainonnan kentän jatkuvaa muutosta. Lue koko artikkeli >> 

Viikko 11

Adalytics-raportti arvostelee adtech-alaa MFA-estojen korostamisesta samalla, kun se hyödyntää MFA-tarjontaa

Mainosala kohtaa haasteita made-for-advertising (MFA) sivustojen yleisyyden kanssa, vaikka tällaista inventaaria  on väitetty pyrittävän vähentämään. Adalytics-raportti tuo esiin tämän ongelman, osoittaen, että suuret SSP:t ja DSP:t jatkavat yhteistyötä MFA-sivustojen kanssa.

Tilanne korostaa monimutkaista ekosysteemiä, jossa kannustimet ovat ristiriidassa: SSP:t, jotka välttävät MFA-sivustoja, saattavat kohdata heikentyneen tavoittavuuden ja korkeammat CPM-hinnat, kun taas DSP:t, joita ohjaa asiakkaiden kysyntä suuresta tavoittavuudesta ja matalista kustannuksista, jatkavat MFA-sivustojen hyödyntämistä.

Raportti kiittää myös Trade Deskin kaltaisia yrityksiä MFA:n tehokkaasta suodattamisesta. Sen viesti on, että jatkuva ylläpito ja sidosryhmien välinen yhteensovittaminen ovat avainasemassa MFA-ongelman tehokkaassa hallinnassa. Lue koko artikkeli >> 

 

Criteo kehittää ratkaisuja Privacy Sandboxille

Adtech-toimijat, jotka ovat huolissaan Google'n siirtymästä pois evästeiden käytöstä aiheutuvista monimutkaisuuksista ja kustannuksista, saattavat löytää ratkaisun Criteon teknologiasta. Criteo, joka on ostanut IPONWEBin – merkittävän toimijan adtech-infrastruktuurissa – käy keskustelua Google'n Privacy Sandbox -tiimin kanssa. Heidän tavoitteenaan on tarjota palveluita, jotka helpottaisivat siirtymävaihetta pienemmille SSP:ille ja DSP:ille, joilta puuttuvat tarvittavat resurssit  muutoksen hallintaan.

Strategia hyödyntää IPONWEBin perintöä yhdistämällä toimijoita ohjelmallisen mainonnan ekosysteemissä ja tarjoamalla sandbox-ratkaisuja teollisuuden siirtyessä kohti evästeetöntä ympäristöä. Yhteensopivan teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen Privacy Sandbox -vaihtoehtojen kanssa voi maksaa yrityksille noin 7 miljoonaa dollaria, mikä korostaa Criteon ehdotuksen taloudellista hyötyä.

Vaikka Criteo on valmis ja markkinoilla on tarve, on epävarmaa, tuleeko laajempi markkina hyväksymään Criteon tarjoamat palvelut. Tämä johtuu kilpailudynamiikasta ja merkittävistä resursseista, joita käynnissä olevaan siirtymään vaaditaan. Alaa painaa kiireellinen aikataulu, Sillä Google aikoo poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä. Se herättää myös kysymyksiä Privacy Sandbox API:en valmiudesta. Lue koko artikkeli >> 

 

Privacy Sandbox: Mikä on vialla videossa?

Tekninen epäsopivuus VAST-standardin ja Googlen Protected Audiences API:n (PAAPI) välillä vaikeuttaa videomainonnan jakelua, alan siirtyessä pois kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä. Integraatiohaasteet vaativat merkittäviä muutoksia ekosysteemiin, jotta julkaisijoiden tuloja ja täyttöasteita voidaan ylläpitää.

Julkaisijoita ja adtech-kumppaneita kehotetaan lisäämään Privacy Sandboxin testausta sopeutuakseen muutoksiin ja etsimään teknisiä kompromisseja varmistaakseen saumattomat videomainonnan jakelun. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europen opas yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiiviin (CSRD)

Euroopan Green Dealin lanseerauksen jälkeen vuonna 2020, EU on esitellyt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -direktiivin, jonka tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yritysraportoinnissa. IAB Europen kestävän kehityksen työryhmä on koonnut oppaan yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiiviin (CSRD) liityen. Opas toimii koulutusresurssina, tarjoten arvokkaita näkemyksiä ja ohjeita CSRD:stä. Linkki oppaaseen >>

 

Julkaisijat priorisoivat vuoden tuloja, suoramyynnit kärjessä

Kun vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on päättymässä, Digiday+ Researchin yli 150 julkaisualan ammattilaista koskevat kyselyt valottavat strategista käännöstä tulolähteiden priorisoinnissa vuoden 2023 haasteiden jälkeen. Julkaisijoiden keskeiseksi tulolähteeksi on noussut suoramyytymainonta, ohittaen muut tulovirrat, kuten tilaukset ja kumppanuusmarkkinoinnin.

Tutkimus tuo esiin selkeän järjestyksen tulonlähteissä: suoramyyty mainonta, ohjelmallinen mainonta, brändisisältö ja videomainonta ovat eturintamassa. Brändisisällön ja muiden segmenttien painotuksessa on havaittavissa merkittävää laskua edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti brändisisällöstä hyötyvien julkaisijoiden määrä on vähentynyt 80 prosentista vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 72 prosenttiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja samankaltaista laskua on nähtävissä myös halukkuudessa keskittyä tähän alueeseen.

Tilausmaksujen, tapahtumien ja kumppanuusmarkkinoinnin tulot ovat myös laskeneet, mikä korostaa julkaisijoiden tulomallien monipuolistamisen vähenemistä. Siitä huolimatta kyselyt osoittavat merkittävää kasvua julkaisijoiden halukkuudessa panostaa suoramyytyyn mainontaan, ohjelmalliseen mainontaan, brändisisältöön ja videomainontaan tulevaisuudessa, mikä viittaa pyrkimykseen vahvistaa näitä alueita vuonna 2024 entisestään. Lue koko artikkeli >>

 

Prebidin evästeetöntä tulevaisuutta käsittelevän webinaarin yhteenveto

Mikäli Prebidin "The State of Cookie Deprecation" -webinaari 5. maaliskuuta meni sinulta ohi, suosittelemme tutustumaan sen yhteenvetoon, josta voit löytää uusia näkökulmia ja keskeisiä havaintoja. Lue koko artikkeli >>

Viikko 10

Datayhteistyön evoluutio ja Aidatut puutarhat

Datanhallinnan ja yksityisyydensuojan maiseman muutos on luonut uuden suuntauksen nimeltä "Aidatut puutarhat" (Hedged gardens), joka korostaa tasapainoista datayhteistyötä. Muutoksen taustalla ovat data clean roomien ja teknologioiden edistysaskeleet, tavoitteenaan luoda turvallinen ja yhteistyöhön perustuva dataympäristö.

"Aidatut puutarhat" mahdollistavat hallitun datayhteistyön yksityisyyden suojakeinoja noudattaen. Kehityskulku on vastaus perinteisten "Suojattujen puutarhojen" (Walled Gardens) asettamiin rajoituksiin, mahdollistaen turvallisen datan jakamisen ja analysoinnin ja avaten ovia kohti yhteentoimivampaa ja yksityisyyttä kunnioittavaa dataekosysteemiä. Lue koko artikkeli >> 


Privacy Sandboxin viiveongelmat aiheuttavat kustannuksia julkaisijoille

Mainosala sopeutuu Googlen Privacy Sandboxiin ja kolmansien osapuolten evästeiden asteittaiseen poistoon, mikä merkitsee siirtymää kohti yksityisyyteen keskittyvää mainontaa. Privacy Sandboxin Protected Audiences API:n (PAAPI) ensimmäiset testit ovat tuoneet esiin ongelmia, kuten viiveen lisääntymisen, joka vaikuttaa mainosten näkyvyyteen ja tuottavuuteen. Ongelmien vuoksi mittavat testit voivat olla riski.

Haasteista huolimatta, on äärimmäisen tärkeää, että sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti Sandboxin testaukseen. Googlen saama palaute on keskeistä PAAPI:n kehittämisen kannalta, erityisesti julkaisijoiden kontrollin ja raportoinnin näkökulmasta Sandboxin sisällä. Yhteistyö testauksessa ja palautteen antamisessa on välttämätöntä, jotta voidaan kehittää yksityisyyttä suojaavia ja samalla tehokkaita ratkaisuja. Lue koko artikkeli >> 


Reach 2023: Tulot laskivat 5 %, printti suoriutui digitaalista paremmin

Reach, joka on brittiläisen mediakentän merkittävä toimija, omistaen julkaisut kuten Mirror ja Express sekä yli sata paikallista uutisbrändiä, koki vuonna 2023 viiden prosentin laskun liikevaihdossaan, pudoten 568,6 miljoonaan puntaan. Digitaalisten tulojen osalta koettiin 15 prosentin pudotus, jolloin summa asettui 127,4 miljoonaan puntaan, kun taas painettujen julkaisujen tulot laskivat vain kaksi prosenttia, yltäen 438,8 miljoonaan puntaan. Laskua saatiin kuitenkin kompensoitua pienentyneiden painopaperikustannusten ja lehtien hintojen korotusten myötä.

Huolimatta kokonaistulojen laskusta, painettu media säilytti asemansa Reachin suurimpana tulonlähteenä, kattaen 75 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Samaan aikaan, kun yhtiö pyrkii aktiivisesti siirtymään kohti digitaalisempaa ja dataan perustuvaa liiketoimintamallia. Lue koko artikkeli >> 


Privacy-Preserving Ads API julkaistaan Microsoft Edgeen

Microsoft Edge tehostaa käyttäjänsuojaa seurantaa vastaan, esittelemällä Ad Selection API:n, jonka tavoitteena on mahdollistaa kohdennettu mainonta ilman kolmansien osapuolien evästeitä, samalla kun otetaan käyttöön tiukat yksityisyyttä suojaavat toimenpiteet. API käyttää hyväkseen Trusted Execution Environments -teknologiaa tietoturvan varmistamiseksi ja se on osa Microsoftin suunnitelmaa poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä hallitusti, aloittaen pienimuotoisella kokeiluilla.

Microsoft kannustaa alan toimijoita aktiivisesti testaamaan ja antamaan palautetta Ad Selection API:sta, jotta yhdessä voidaan edistää yksityisyyttä kunnioittavaa mainontaa.

Kolmannen osapuolen evästeiden poistamisen testaaminen Microsoft Edgessä on mahdollista seuraavasti:

Google Euroopassa: Digital Markets Act:in (DMA) noudattaminen

Euroopan unionin Digital Markets Act (DMA) on tullut voimaan, asettaen uusia säädöksiä kohdistuen tiettyihin yrityksiin. Google on ilmoittanut erilaisista toimenpiteistä DMA:n vaatimusten täyttämiseksi, sisältäen hakutulosten muutokset, valintaruutujen lisäämisen Android-laitteisiin sekä uudet käyttäjän suostumusta koskevat vaatimukset Google-palveluiden linkityksessä.

Nämä muutokset on tarkoitettu lisäämään läpinäkyvyyttä ja antamaan käyttäjille suurempi määräysvalta, vaikkakin ne tuovat mukanaan kompromisseja, jotka vaikuttavat sekä käyttäjiin että yrityksiin. Google pyrkii löytämään tasapainon innovoinnin, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden välillä, selvitellen samalla monimutkaisia kysymyksiä tehden yteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhtiön pyrkimykset noudattaa säädöksiä sisältävät datan siirrettävyyden parantamisen, kolmansien osapuolien sovellusten käytön mahdollistamisen ja vaihtoehtoiset laskutusjärjestelmät sekä panostuksen datan jakamiseen ja läpinäkyvyyteen. Lue koko artikkeli >>  


ICO pyytää näkemyksiä siitä, tulisiko UK:n julkaisijoiden antaa lukijoille mahdollisuus valita "suostumus tai maksu" -malli

Iso-Britannian Tietosuojavaltuutetun toimisto (Information Commissioner's Office, ICO) tutkii sääntelylähestymistä "suostu tai maksa" -mallien osalta, jotka koskevat kohdennettua mainontaa. Mallit antavat käyttäjille mahdollisuuden valita joko henkilötietojensa jakamisen mainontaa varten tai maksun datansa yksityisenä pitämisestä. Tämä strategia pyrkii vastaamaan haasteeseen, joka liittyy ei-personoitujen mainosten tuottaman tulon vähenemiseen julkaisijoille.

ICO painottaa oikeudenmukaisen valinnanvapauden merkitystä käyttäjille suostumusmekanismeissa, jotka liittyvät mainonnan ei-välttämättömiin evästeisiin. Se myös tunnustaa, että julkaisijat ovat kiinnostuneita "suostu tai maksa" -malleista ja etsivät selkeää ymmärrystä sääntelylinjauksista tehdäkseen tietoon perustuvia investointipäätöksiä. Lue koko artikkeli >> 


EU:n tuomioistuimen päätös määrittelee IAB Europen roolin TCF:ssä

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) teki ratkaisunsa IAB Europen tekemässä valituksessa Belgian tietosuojaviranomaisen Transparency & Consent Framework -päätökseen liittyen. Tuomioistuin tarkensi henkilötietojen ja yhteisrekisterinpitäjyyden määritelmiä, katsoen, että käyttäjän mieltymyksiä ilmaisevat digitaaliset merkit (TC Strings) ovat henkilötietoja. Sen myötä IAB Europe voidaan nähdä yhteisrekisterinpitäjänä näiden tietojen luonnissa ja käytössä.

Sen sijaan IAB Europen ei nähty olevan yhteisrekisterinpitäjä TCF:ään osallistuvien tahojen myöhemmässä tietojenkäsittelyssä, joka liittyy digitaaliseen mainontaan ja sen liitännäistoimintoihin. Tämä tuomioistuimen päätös selventää kyseisiä kohtia, mahdollistaen oikeusprosessin etenemisen. Päätöksen seurauksena Belgian markkinaoikeuden tulee vielä tarkemmin tutkia asiaa, minkä vuoksi viranomaispäätöksen toimeenpanon keskeytys jatkuu. Päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia digitaalisia toimintoja harjoittaville organisaatioille. Lue koko artikkeli >>  


IAB Europe esittelee tuoreimman oppaansa, joka valottaa toimitusketjun läpinäkyvyyttä kestävyyden näkökulmasta

IAB Europen Programmatic Trading -työryhmä on julkaissut uuden version Supply Chain -läpinäkyvyysoppaasta, joka heijastaa alan sitoutumista läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen. Opas tarjoaa avainkysymyksiä ja ohjeistuksia sidosryhmille, jotka auttavat tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja edistävät digitaalisen mainonnan toimitusketjun vastuullisuutta. Linkki oppaaseen >> 

 

Digiday-raportti: Mitä tilaajat haluavat tilauksistaan vuonna 2024

Tilaajien kasvava halu joustavuuteen ja läpinäkyvyyteen tilauksissaan korostuu erityisesti video-streamingin ja vähittäiskaupan tilauspalveluissa, jotka ovat nousseet suosituimpien joukkoon nousevien kustannusten myötä. Huolimatta näiden palveluiden suuresta suosiosta, jopa 57 % tilaajista on irtisanonut tilauksensa ennakoiden hintojen nousua, mikä osoittaa selkeän toiveen kustannusten ja sisällön hallinnasta.

Menestyneet julkaisijat ja brändit streaming- ja vähittäiskaupan sektoreilla saavuttavat kasvua mukautumalla käyttäjämieltymyksiin. Syvällisempää tietoa aiheesta saat lataamalla koko kyselytutkimuksen, jonka on toteuttanut Bango ja johon osallistui 5 000 tilaajaa Yhdysvalloista. Lataa koko raportti >> 

 


Prebid tapahtuma: ASCENT London 1. Toukokuuta

Alan edelläkävijät kokoontuvat Prebidin ASCENT tapahtumaan keskustelemaan yksityisyyteen keskittyvien, mainostuettujen digitaalisten ekosysteemien tulevaisuudesta, keskittyen kanaviin kuten CTV (Connected TV) ja sovelluksen sisäinen mainonta (IN-APP). Tapahtuma esittelee myös Prebidin avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan ohjelmallisen mainonnan tuloja ja rohkaisemaan yhteistyötä julkaisijoiden, ad-tech-yritysten ja ostajien kesken. Lue lisää ja liput >> 

Viikko 9

Googlea vastaan nostettu 2,3 miljardin dollarin kanne Axel Springerin ja muiden mediaryhmien toimesta

Googlea vastaan on nostettu 2,3 miljardin dollarin kanne 32 mediayhtiön, mukaan lukien Axel Springerin ja Schibstedin, toimesta. Kanteen mukaan yhtiöt ovat kärsineet tappioita Googlen digitaalisen mainonnan käytäntöjen vuoksi. Ryhmä syyttää Googlea kilpailun rajottamisesta ja väittää, että ilman Googlen hallitsevan aseman väärinkäyttöä mediayhtiöt olisivat saaneet merkittävästi suurempia mainostuloja ja maksaneet vähemmän mainosteknologiapalveluista. Lue koko artikkeli >>

 

Mainosteknologiden varhaiset reaktiot Googlen kolmannen osapuolen evästeiden tuen päättymiseen

Vaikka kolmannen osapuolen evästeiden loppu oli odotettu katastrofi mainosteknologioille, on se osoittautunut voitoksi monille toimijoille.

Esimerkiksi The Trade Desk on onnistunut tähän asti selviämään haasteesta hyvin, ja sen vaihtoehtoinen Unified ID 2.0 on nostanut kustannustehokkuutta ja hintoja. Magnite ja PubMatic ovat vastanneet haasteeseen eri tavoin: Magnite tukee Privacy Sandboxia, kun taas PubMatic on keskittynyt kasvaviin alueisiin, joilla evästeitä ei tarvita.

Criteo odottaa haastavaa vuotta, kun taas LiveRamp on valmis evästeiden poistumiseen ja on vahvasti mukana uusissa kohdennusmahdollisuuksissa. Integral Ad Science taas keskittyy täyttämään evästeiden jättämän tyhjiön kontekstuaalisella datalla ja huomion mittareilla. Lue koko artikkeli >>

 

Julkasijoiden Q4 2023: Mainostulojen haasteet ja tilausmaksujen nousu

Selvitys Q4 2023 tuloksista osoitti viitteitä mainostulojen mahdollisesta elpymisestä.

Julkaisijat kuten Gannett, IAC, News Corp ja The New York Times julkaisivat jo koko 2023 vuoden tuloksensa, jotka osoittivat mainostulojen pudotuksen, mutta samalla tilausmaksujen tärkeyden vakauttavana tekijänä. The New York Timesin digitaaliset tilaukset kasvoivat 9,9% vuoden aikana, kun taas Gannett raportoi digitaalisten tilausten noususta viimeisellä neljänneksellä.

Katseet suunnattuna vuoteen 2024, julkaisijat odottavat positiivisia käänteitä, esimerkiksi BuzzFeed ennakoi taloudellista hyötyä Complexin myynnistä. Lue koko artikkeli >>

 

DoubleVerify ja Roku paljastavat 7,5 miljoonan dollarin CTV-mainoshuijauksen

DoubleVerify ja Roku paljastivat vuoden 2023 alussa suuren CTV-mainoshuijauksen nimeltä "CycloneBot", joka on imenyt arviolta 7,5 miljoonaa dollaria kuukaudessa mainostajilta. Huijaus hyödynsi perinteistä verkkotunnuksen väärentämistä uudella tavalla, luoden pitkäkestoisia CTV-katselusessioita jäljitteleviä vaikutelmia.

Roku käytti omaa Advertising Watermark -tekniikkaansa huijauksen paljastamiseen, korostaen CTV-mainoshuijauksien kasvavaa kehittyneisyyttä. Tämä herättää huolta mainostajissa, koska huijaukset ovat mahdollisia kaikilla ostopoluilla. Roku harkitsee Advertising Watermarkin muuttamista alan standardiksi, mikä voisi auttaa torjumaan tulevia CTV-mainoshuijauksia. Lue koko artikkeli >>

 

IAB TECH LAB: Esittelyssä alustava OpenRTB-tuki Protected Audience API:lle

Google's Privacy Sandbox tuo uudistuksia mainonnan ostoon ja myyntiin useiden API:en kautta. OpenRTB valmistautuu vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, erityisesti Protected Audience API:n osalta, joka edellyttää selkeämpää tukirakennetta. Tämän kehityksen myötä mainosteknologia-alan standardit, kuten OpenRTB, sopeutuvat tukeakseen selaimessa tapahtuvaa reaaliaikaista huutokauppaa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ohjelmalliselle mainonnalle. Lue koko artikkeli >>

 

Magniten CTV-mainonnan kulutus kasvoi 20 % vuoden 2023 aikana

Magniten liikevaihto Q4:llä nousi 187 miljoonaan dollariin, ja vaikka CTV-osuus kasvoi, CTV:n liikevaihto oli hieman pienempi kuin edellisvuonna. Toimitusjohtaja Michael Barrett korosti CTV:n kasvua kumppanuuksien ja uusien markkinamahdollisuuksien avulla, kun taas kolmansien osapuolten evästeiden loppumiseen valmistaudutaan integraatioiden ja Privacy Sandboxin tukemisen kautta. Lue koko artikkeli >>

 

FreeWheel lanseeraa ohjelmallisen mainonnan Allocation Module -ratkaisun

FreeWheel on julkaissut Allocation Module -nimisen ratkaisun, joka tarjoaa markkinoijille mahdollisuuden hallita mainossitoumuksiaan kattavasti ja tutkia uusia mahdollisuuksia tarjouspohjaisessa TV-mainonnassa.

Alusta mahdollistaa mainostajille ja julkaisijoille entistä paremmat välineet videomainonnan upfront-sitoumusten hallintaan läpi eri kauppatyyppien, mukaan lukien suorakampanjat, programmatic guaranteed ja ensimmäistä kertaa myös tarjouspohjaiset ohjelmallisen diilit. Allocation Module parantaa läpinäkyvyyttä ja optimoi prosessia, jolla mainostajat toteuttavat upfront-sitoumuksensa eri mainoskanavissa, tarjoten parempaa hallintaa ja  tehokkuutta. Lue koko artikkeli >>


Doordashille 375 000 dollarin sakko CCPA-säännösten rikkomisesta 

Kalifornian kuluttajansuojalain (CCPA) muutokset tulivat voimaan helmikuussa. DoorDash on määrätty maksamaan 375 000 dollarin sakko CCPA:n ja CalOPPA:n rikkomisesta, mikä toimii varoituksena alalle tietosuojakäytäntöjen noudttamisen tärkeydestä. Kalifornian tuomioistuime päätös vahvistaa CCPA:n muutettujen säännösten täytäntöönpanon, mikä merkitsee uutta vaihetta yksityisyydensuojan valvonnassa.  Lue koko artikkeli >>

 

Google kohtaa laajemman kilpailuoikeudellisen tutkinnan Kanadassa
Kanadan kilpailuvirasto laajentaa tutkintaansa Googlea vastaan, tarkastellen yhtiön valta-asemaa mainosmarkkinoilla. Vuonna 2020 alkaneessa tutkinnassa keskitytään nyt Googlen rooliin onlinemainonnan teknologiamarkkinassa, tutkien, kuinka yhtiön toimet voivat rajoittaa valinnanvaraa ja innovaatiota. Yhtiö väittää, että sen tuotteet valitaan niiden tehokkuuden vuoksi, mutta lupaa jatkaa yhteistyötä kilpailuviraston kanssa, korostaen alansa kilpailukykyä. Lue koko artikkeli >>
 
 
Post-Third-Party Cookie Countdown -webinaarisarja
Osallistu IAB Europen Post-Third-Party Cookie Countdown -webinaariin osa 2, joka järjestetään 7. maaliskuuta klo 15:00 CET. Webinaarisarja tarjoaa tietoa ja valmistautumisvinkkejä evästeiden poistumiseen. Kooten yhteen alan toimijoita keskustelemaan vaihtoehdoista ja jakamaan kokemuksiaan, sekä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Rekisteröidy mukaan tällä >>

Viikko 8

Julkaisijat sanovat, että Q1 on "lähtenyt kuin raketti" vaikean 2023 jälkeen

Vuoden 2024 Q1 mainostulot vaikuttavat hyvältä verrattuna edellisvuoteen, mikä merkitsee merkittävää elpymistä digitaalisen median alalla. Apartment Therapy Media on raportoinut vaikuttavaa 20 prosentin kasvua mainosvolyymissa ja 40 prosentin kasvua vuosittaisissa varauksissa verrattuna edelliseen vuoteen.

Edellisen vuoden haasteista huolimatta myös, BDG ja Vox Media, raportoivat 10 prosentin kasvusta mainosmyynnissään. Alalla havaittu suurempia budjetteja, korkeampia voittoprosentteja sek kasvua sopimusten uusimisissa, mikä enteilee vahvempaa mainosmarkkinaa vuonna 2024. Lue koko artikkeli >>

 

CTV-palveluntarjoajat havittelevat PK-yritysten mainosbudjetteja

Roku uudistaa lähestymistapaansa mainosmarkkinoilla siirtämällä painopistettään Roku Ads Manager -alustaan, joka on erityisesti suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Strateginen muutos merkitsee OneView-mainosalustan, asteittaista hylkäämistä. Tavoitteena on ohjata resursseja Roku Ads Manageriin, mikä tarjoaa käyttäjäystävällisemmän pääsyn inventaariin 500 dollarin minimikampanjabudjetilla.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä Rokun laajasta sisältökirjastosta, joka viime vuonna keräsi yli 100 miljardia suoratoistotuntia 80 miljoonan aktiivisen käyttäjätilin kautta, helpommin lähestyttävä pienille ja keskisuurille mainostajille. Peliliike on osa suurempaa suuntausta CTV-alalla, jossa palveluntarjoajat kuten Disney’s Hulu ja NBCUniversal etsivät uusia yleisöjä suurten mainostajien ohella, tällä kertaa keskittyen erityisesti PK-sektorin tarpeisiin. Lue koko artikkeli >>

 

Criteo navigoi Googlen Privacy Sandbox -ympäristössä

Criteo ennakoi merkittävää tulotappiota, arvioiden 30-40 miljoonan dollarin menetykset vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Googlen kolmansien osapuolien evästeiden vaiheittaisen poistamisen seurauksena. Vaikka yritys on historiallisesti luottanut evästeisiin mainosten kohdentamisessa, Criteo sopeutuu investoimalla Googlen Privacy Sandboxiin vaihtoehtona, ja on omistautunut tiimi testaamassa näitä työkaluja. Yrityksen laaja osallistuminen mainosteknologian tarjonta- ja kysyntäpuolelle mahdollistaa sen arvioida siirtymän laajempia vaikutuksia. Lue koko artikkeli >>

 

CTV, kohdentaminen ja kestävyys - Eurooppa 2023–2024

Kolmannen osapuolen evästeiden käytön vähentyessä CTV:n kautta toteutettavien kampanjoiden osuus Euroopassa on kasvamassa merkittävästi, kun taas brändit ja toimistot suuntaavat yhä enemmän kohti kuratoituja mediaostoja. Markkinat tunnistavat kestävyyden tärkeyden ja sijoittavat voimakkaasti käytännön toimiin hiilipäästöjen vähentämiseksi, kertoo ExchangeWiren ja OpenX:n julkaisema tutkimusraportti "CTV, Targeting, and Sustainability - Europe 2023-2024".

Markkinoijat ovat huomanneet CTV:n tarjoaman lisääntyneen huomion ja premium-tason inventaarin, ja 90% ennustaa, että suuri osa heidän kampanjoistaan tulee pyörimään CTV:n kautta seuraavien kahden vuoden aikana. Samalla rippuvuus kolmannen osapuolen evästeistä vähenee ja probabilistiset identiteettimallit ovat nousussa.

Lataa koko raportti täältä >>

 

Lyhyiden videoiden katsotaan olevan julkaisijoille "ambivalentti sijoitus"

Lyhyiden videoiden suosion kasvaessa monet julkaisijat ovat kohdanneet haasteita niiden tehokkaassa kaupallistamisessa samalla kun pidempien videoiden suosio on laskenut. TikTokin ja YouTube Shorts -alustojen nousu on vähentänyt kiinnostusta perinteisiä pitkiä videoita kohtaan. Vaikka monet julkaisijat ovat investoineet lyhyempiin videoihin, niiden taloudellinen menestys ei ole täyttänyt odotuksia, mikä asettaa painetta videon strategioiden uudelleenarvioinnille. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe tutki alan valmiutta evästeettömään aikaan

Alle vuoden päästä Chrome lopettaa kolmansien osapuolien evästeiden tukemisen, mikä muuttaa digitaalisen mainonnan alaa merkittävästi. IAB Europen kysely, johon osallistui yli 160 eurooppalaista mainonnan ammattilaista, paljasti, että vaikka enemmistö on valmis muutokseen, suuri osa alasta tarvitsee vielä tukea siirtyäkseen evästeettömään aikaan.

Kysely korosti myös ensimmäisen osapuolen datan strategioiden, alan yhteistyön ja innovaation merkitystä sekä jakautuneita mielipiteitä Privacy Sandboxin testaamisesta ja yksityisyydensuojan vahvistamisen tarvetta. Lataa raportti täältä >>

 

Tutkimus: läpinäkyvyys on merkittävin haaste CTV:ssä

DoubleVerifyn ja IAB Europen raportti valottaa haasteita, joita liittyy CTV-mainosten läpinäkyvyyteen ja laadun varmistukseen UK:ssa ja Euroopassa. Se paljastaa, että vain 30 prosenttia mainostajista ja julkaisijoista nauttii täydestä läpinäkyvyydestä mainospaikkojen suhteen, ja kolmasosa näytöistä tapahtuu silloin, kun televisiot ovat sammutettuina.

Näistä ongelmista huolimatta usko CTV:n potentiaaliin säilyy, sillä se pystyy tarjoamaan huippuohjelmia. Tutkimus vaatii parannettuja varmennustoimenpiteitä CTV:n täyden hyödyn saavuttamiseksi ja korostaa läpinäkyvyyden sekä laadunvalvonnan merkitystä kasvun kannalta. Lataa koko raportti täältä>>

Viikko 7

IAB Tech Labin raportti esittelee Privacy Sandboxin haasteita; Google vastaa kritiikkiin

Google kohtaa vastarintaa Privacy Sandbox -aloitteensa ja kolmansien osapuolten evästeiden käytöstäpoiston suhteen, mikä saattaa lykätä toimenpiteiden implementointia Chromeen. Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomaisen (CMA) esille tuomat huolenaiheet sekä IAB Tech Labin raportissa esiin tuodut haasteet edellyttävät Googlelta ratkaisuja liittyen kilpailullisiin ja teknisiin ongelmiin. Mahdollisista viivästyksistä huolimatta Google jatkaa pyrkimyksiään poistaa kolmannen osapuolen evästeet, tehden yhteistyötä sekä digitaalisen mainonnan ekosysteemin että sääntelyviranomaisten kanssa kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Lue koko artikkeli >>

 

Trade Deskin laatuun keskittyvä tuote, SP500+, asettaa julkaisijat keskiöön

The Trade Desk on käynnistänyt SP500+ -nimisen uuden tuotteen pilotoinnin, tarjoten ostajille ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdentaa mainontaa laajalle valikoimalle premium-luokan julkaisijoita, kuten The New York Times, Disney+, Hulu, ABC ja The Wall Street Journal. Tällä hetkellä Spotify ja muut audiosisällön tarjoajat eivät ole saatavilla SP500+:ssa, mutta The Trade Desk suunnittelee laajentavansa palveluaan sisällyttämään myös Spotifyn.

Tuote on parhaillaan beta-testauksessa, ja sen täydellisen julkaisun aikataulu on vielä avoin. SP500+ kuuluu osana The Trade Deskin Kokai-nimiseen, laajempaan tuotepakettiin, joka on suunniteltu helpottamaan mainostajien ja kolmannen osapuolen toimittajien välistä yhteistyötä. Lue koko artikkeli >>

 

MediaMathin uusi omistaja pyrkii yhtistyöhön entisten kumppaneiden kanssa

Infillion, joka on MediaMathin tuore omistaja, ja AdLib, ohjelmallista mediaostoa tarjoava alusta erityisesti pienille ja keskisuurille mainostajille, ovat julkistaneet yhteistyön, joka merkitsee enemmän kuin vain perinteistä integraatiota – kyseessä on itse asiassa uudelleenintegrointi. AdLib oli tiiviisti liitetty MediaMathiin yli kuuden vuoden ajan, kunnes MediaMath äkillisesti hakeutui konkurssiin, jättäen AdLibin ja monet muut toimijat tyhjän päälle. 

Konkurssiuutinen koetteli AdLibiä voimakkaasti, pakottaen nopeisiin toimiin kampanjoiden siirtämiseksi muihin järjestelmiin. Koettelemuksen myötä AdLib laajensi toimintaansa luomalla uusia kumppanuuksia DSP-markkinoilla. MediaMathin kaatumisen jälkeen Infillionin hankittua yhtiön, AdLib on nyt jälleen integroitu MediaMathin ekosysteemiin, nyt uudistetun MediaMath by Infillion -brändin alla, mikä tuo Infillionille pääsyn laajempiin asiakassegmentteihin. Lue koko artikkeli >>

 

The Trade Desk laajentaa OpenPathia CTV:lle

The Trade Desk laajentaa OpenPathiaan CTV-mediaympäristöön. Kaksi vuotta sitten se herätti keskustelua leikatessaan pois SSP:t suoralla julkaisijamallillaan, ja nyt se avaa saman mahdollisuuden CTV-inventaarille. Ensimmäisenä mukana ovat Cox Media Group ja Vizio. Alun hämmennyksen jälkeen tilanne on tasaantunut, ja The Trade Desk pyrkii käsittelemään suhdettaan SSP:ihin diplomaattisesti. Lue koko artikkeli >>

 

Useimmat julkaisijat kasvattivat mainostarjontaansa viime vuonna, keskittyen erityisesti brändättyyn sisältöön

Vuoden 2023 haasteista huolimatta useat julkaisijat eivät ainoastaan onnistuneet ylläpitämään henkilökuntaansa, vaan myös laajentamaan mainostarjontaansa. Digiday+ Researchin mukaan, 56% julkaisijoista keskittyi erityisesti brändätyn sisällön kehittämiseen, mikä osoittaa mainostuotteiden monipuolistamisen merkityksen. Julkaisijoiden investoinnit ohjelmallisiin mainoksiin, tapahtumasponsorointeihin ja suoraan myytäviin mainoksiin heijastavat strategista pyrkimystä luoda uusia tulovirtoja ja vastata mainostajien moninaisiin tarpeisiin. Lue koko artikkeli >>

 

Webinaari evästeiden käytön vähentämisen nykytilasta

Osallistu Prebidin webinaariin 5. maaliskuuta 2024 kello 11:00 EST, joka käsittelee vuoden kuuminta aihetta: Evästeetöntä tulevaisuutta. 

Liity keskusteluun, kun Jeffrey Wieland, Matthew Whaley, David Dabbs ja Patrick McCann jakavat arvokkaita oivalluksia ja käyvät läpi evästeiden käytön vähentämisen ajankohtaista tilannetta eri näkökulmista: globaalisti, ostajien ja julkaisijoiden silmin. Älä myöskään missaa tilaisuutta kuulla IAB Tech Labin erityisvieraita, Hillary Slatteryä ja Miguel Moralesia. Rekisteröidy täältä >>

 

Digitaalisen mainonnan kestävyysvalmiusraportti 2024

Tutustu kestävän digitaalisen mainonnan viimeisimpiin kehitysaskeleisiin IAB Europen Kestävyysstandardien komitean laatimassa 2024 Kestävyysvalmiusraportissa. Tämä toistamiseen julkaistava raportti analysoi 186 vastausta 29 eurooppalaiselta markkinalta, tarjoten kattavan näkemyksen digitaalisen mainonnan sektorin kestävyystavoitteiden edistymisestä.  Lue koko raportti >>

Viikko 6

IAB Tech Lab: Chromen Privacy Sandbox on aikapommi, joka rikkoo reaaliaikaisen tarjouskilpailun

IAB Tech Labin analyysin mukaan online-mainosalalla on haasteita Google Chromen Privacy Sandboxin kanssa. Vain osa 44 tutkitusta käyttötapauksesta ovat elinkelpoisia uusien API:en kanssa, mikä luultavasti tulee haittaamaan reaaliaikaista tarjouskilpailua. Huolimatta pyrkimyksistä esitellä yksityisyyttä suojaavia ominaisuuksia, huoli rajapintojen vaikutuksesta mainoskäytäntöihin jatkuu.

Tech Labin raportti herättää kysymyksiä digitaalisen mainonnan tulevaisuudesta ja kehottaa yhteistyöhön alanlaajuisten huolien ratkaisemiseksi. Tech Lab kerää palautetta Privacy Sandbox -raportistaan ja sen havannoimmista puutteista 45 päivän julkisen kommentointijakson aikana, joka päättyy 22. maaliskuuta. Lue koko artikkeli >>

 

Criteon tulokset kääntyivät nousuun, mutta edessä on vaikea vuosi

Criteo on raportoinut vahvasta tuloskasvusta ja strategisista kumppanuuksista, merkaten käännettä aiempaan keskittymiseensä verrattuna. Yhtiön tulot ja osakkeen arvo ovat kasvaneet, vahvistaen sen markkina-asemaa. Criteo kehittää innovatiivisia kohdentamistekniikoita vastatakseen muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin, kuten Chrome-selaimen päivitysten ennakoituihin vaikutuksiin. Lue koko artikkeli >> 

 

"Vakautta muutoksen pyörteissä": Näkemyksiä vuoden 2024 mainonnan myllertävästä maisemasta

Alkuvuosi 2024 on tuonut mukanaan kiirettä ja epävarmuutta. Mainostajien budjetit pysyvät vahvoina, mutta kasvun tahti näyttää hiipuvan. Mainostajat sopeutuvat tilanteeseen strategisesti, pitäen investoinnit käynnissä. Julkaisijat suhtautuvat tulevaisuuteen varovaisen toiveikkaasti, panostaen tapahtumiin, tutkimustoimintaan ja videosisältöön vauhdittaakseen suoria mainosmyyntejä. Samalla kun mainostajat ja digitaaliset alustat etsivät ratkaisuja evästeiden käytön vähentämiseen ja kohtaavat henkilöstövähennyksiä, markkinoilla on havaittavissa lisääntyvää aktiivisuutta yritysostojen ja fuusioiden saralla. Lue koko artikkeli >> 


Julkaisijat puntaroivat Amazonin asemaa evästeiden jälkeisessä mainosbisneksessään

Amazon on syventämässä yhteistyötään julkaisijoiden kanssa tarjoten heille mahdollisuuden integroida omat kontekstuaalisen datansa Amazonin ostotietojen kanssa. Tämä mahdollistaa tarkemman mainonnan kohdentamisen aikana, jolloin kolmannen osapuolen evästeet ovat väistymässä. Dotdash Meredith ja Reach plc ovat esimerkkeinä yhtiöistä, jotka ovat jo kokeilleet tätä yhteistyömallia. Kyseinen strategia tarjoaa erityisesti etuja niille julkaisijoille, joilla on ensimmäisen osapuolen dataa.

Amazonin toimet online-mainosmarkkinoilla, mukaan lukien yhteistyö The Trade Deskin kanssa ja Amazon Publisher Cloudin käyttöönotto, korostavat sen pyrkimyksiä vahvistaa asemaansa mainosmaisemassa. Lue koko artikkeli >>


Ostajat sanovat MFA-paniikin olevan ohi – mutta ei unohdettu

Mainonnan asiantuntijoiden mukaan MFA-sivustot eivät enää ole yhtä akuutti huolenaihe vuonna 2024, saaden prioriteetiksi asteikolla 4/10. Erilaiset toimet, kuten kattavat hyväksyttyjen sivustojen listat, ovat vahvistaneet luottamusta mainosten turvallisuuteen. Todelliset haasteet erottautumisessa MFA-sivustoista, joissa käytetään tekoälyllä generoitua sisältöä, kannustavat alan aktiiviseen suojakeinojen kehittämiseen.Tällä hetkellä suurempaa huomiota saavat muut haasteet, kuten kolmansien osapuolten evästeiden käytön loppuminen, jotka nousevat etusijalle. Lue koko artikkeli >>


Uusi urheilun suoratoistopalvelu muuttaa voimasuhteita televisiossa, sanovat mediaostajat

Fox, Warner Bros. Discovery ja Disney ovat ilmoittaneet yhteistyössä perustavansa uuden yrityksen, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille kevennetty urheilusisältöpaketti jo tulevana syksynä. Tämä uudistus pyrkii ravistelemaan perinteisen television kenttää aikana, jolloin taloudelliset haasteet painavat alaa ja Netflix on ostanut oikeudet WWE:n sisältöön. Hanke nähdään strategisena liikkeenä vastauksena digitaalisten suurtoimijoiden, kuten Applen ja Amazonin, tunkeutumiselle urheiluoikeuksien markkinoille.

Tämä vielä nimeämätön ja hinnoittelematon hanke merkitsee strategista käännekohtaa, jonka tavoitteena on turvata ja vahvistaa perinteisen median jalansijaa markkinassa, jossa suoratoistopalvelut ovat etualalla. Se avaa mahdollisuuden jopa kaksinkertaistaa NBA:n nykyisen, 24 miljardin dollarin suuruisen oikeussopimuksen arvon. Tämä kehityskulku ennakoi uudenlaista aikaa urheilulähetyksissä, jossa perinteisiä toimintamalleja ja kuluttajien odotuksia haastetaan muuttuvassa mediaympäristössä.

Lue koko artikkeli >>

 

IAB Euroopan päivitetty mainonnan laadun opas 2024

IAB Europe on julkaissut vuoden 2024 päivitetyn laatuoppaan, joka on suunniteltu parantamaan avoimuutta ja vastuullisuutta digitaalisen mainonnan ekosysteemissä. Opas sisältää kattavia näkemyksiä ja parhaiden käytäntöjen suosituksia tärkeillä alueilla, mukaan lukien mainoshuijausten torjunta, brändin turvallisuus, luovan suunnittelun toteutus, käyttäjäkokemus sekä mainosten näkyvyys. Lataamalla oppaan voit syventää ymmärrystäsi ja saada arvokkaita oivalluksia näiden keskeisten teemojen parissa.

Lataa opas täältä >>

Viikko 5

IAB Tech Lab toimitti Googlelle Privacy Sandbox -analyysin

IAB Tech Lab ja Google ovat keskustelleet Privacy Sandboxin mahdollisuuksista ja rajoitteista. Tässä yhteydessä IAB Tech Lab toteutti perusteellisen analyysin, joka paljasti, että Privacy Sandbox ei vastaa kaikkiin välttämättömiin käyttötarpeisiin. Analyysi käsitteli yli 40 markkinointiin liittyvää käyttötapauksia, ja havaitsi, että Privacy Sandbox ei nykyisellään tue noin 30:tä näistä tapauksista.

Privacy Sandbox -rajapintojen viivästynyt implementointi luo haasteita mainosteknologia-alan yrityksille, kun ne pyrkivät kohdentamaan resurssejaan tehokkaasti. Keskustelun päätarkoituksena oli tarttua puutteisiin ja edistää Privacy Sandbox -aloitteiden kehittämistä, jotta ne paremmin täyttäisivät toimialan vaatimukset. Toiveena on, että tulevat versiot ratkaisisivat ongelmat.

Lue koko artikkeli >>

 

Melko kömpelöä: Julkaisijoiden huolia Privacy Sandboxin Protected Audiences API:sta

Julkaisijoiden keskuudessa vallitsee huoli Chromen kolmannen osapuolen evästeiden poistumisesta ja Privacy Sandboxin rajoituksista. Julkaisijoiden huomio kohdistuu erityisesti Protected Audiences API:iin, joka on kriittinen tekijä evästeettömän uudelleenmarkkinoinnin kannalta. Kuitenkin tämän API:n puutteellinen läpinäkyvyys ja raportointimahdollisuudet tuottavat haasteita julkaisijoille. Privacy Sandboxin testausvaiheen läpikäyneet julkaisijat ovat huolestuneita siitä, etteivät saa käyttöönsä kaikkia tarpeellisia tietoja ja raportteja.

Mainosteknologian toimittajien kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa toimintaa, mutta Privacy Sandboxin asettamat rajoitteet tuovat mukanaan haasteita. Julkaisijat odottavat innokkaasti Privacy Sandboxin toiminnallisuuksien ja raportointiominaisuuksien kehittymistä, jotta he voisivat saada tarkemman kuvan sen vaikutuksista liiketoimintaansa. Tällä hetkellä tilanne näyttää pysyvän ennallaan, mikä pakottaa julkaisijat mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin samalla kun he odottavat tulevia päivityksiä. Lue koko artikkeli >> 


UK:n julkaisijat ja ICO taistelevat edelleen 'hylkää kaikki' -evästevaihtoehdon tarjoamisesta

Marraskuussa Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen (ICO) varoitti johtavia julkaisijoita evästeisiin liittyvistä suostumusikkunoista, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia, ja vaati "hylkää kaikki" -vaihtoehdon lisäämistä yksityisyyssäädösten mukaisesti. Julkaisijoiden mukaan tämä muutos aiheuttaa taloudellisia haasteita, ja kokeilut viittaavat mahdollisesti jopa 50 prosentin suostumusvähennyksiin. ICO korostaa sääntöjen noudattamisen tärkeyttä samalla, kun julkaisijat tutkivat vaihtoehtoisia tulonlähteitä.

Vaikka näköpiirissä on haasteita, on tärkeää jatkaa työskentelyä vaikutusten selvittämiseksi ja neuvotteluita noudattamisvelvoitteiden aikatauluista. Pyrkimyksenä on löytää kompromissi yksityisyyden ja taloudellisen kestävyyden välillä.

Lue koko artikkeli >>

Kuinka julkaisijat pyrkivät houkuttelemaan käyttäjiä kirjautumaan 

Vuonna 2024 julkaisijat asettavat etusijalle yleisön todentamisen hyödyntämällä uniikkeja tunnisteita, kuten IP-osoitteita ja laitetunnisteita, kolmansien osapuolien evästeiden vähentyessä. Yksivaiheiset kirjautumiset suurten alustojen kautta ovat strateginen askel käyttäjien osallistamisen ja sitoutumisen parantamiseksi samalla kun pyritään säilyttämään tasapaino saumattoman käyttäjäkokemuksen ja tehokkaan käyttäjän tunnistamisen välillä.

Julkaisijoille haasteeksi nousee teknologisten rajoitteiden ja yksityisyyssääntöjen tasapainottaminen samalla, kun tavoitellaan todennettujen istuntojen mahdollisimman suurta hyötyä. Tämä lähestymistapa korostaa innovatiivisten todennusmenetelmien tärkeyttä, jotka suojelevat käyttäjän yksityisyyttä ja luottamusta. Näiden menetelmien avulla julkaisijat voivat myös saada arvokasta tietoa siitä, miten sopeutua muuttuvaan digitaaliseen maisemaan. Lue koko artikkeli >>

90% Yhdysvaltojen julkaisijoista ei noudata datan hallinnan vaatimuksia

Compliancen viimeisin tutkimus valottaa huolestuttavaa kehityssuuntaa Yhdysvaltain julkaisijoiden parissa, joista monet laiminlyövät kuluttajien tietosuojaa, mikä uhkaa kuluttajien luottamusta. Toisin kuin eurooppalaiset kollegansa, jotka noudattavat tiukkoja tietosuojastandardeja, Yhdysvaltain julkaisijat ovat jääneet jälkeen, sillä vain 20 prosentilla heistä on käytössään Consent Management Platform (CMP). Kiireelliset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan tietosuojastandardien noudattaminen ja suojataan kuluttajien tietoja sekä mainostajien mainetta.

Lue koko artikkeli >>

 

Premion ostaa CTV-keksittyneen DSP:n Octillionin

TEGNA:n omistama CTV-mainosalusta Premion on hankkinut paikallisiin CTV-mainostajiin erikoistuneen Octillion Median. Tämä yritysosto tuo Premionille in-house DSP-teknologian, mikä parantaa sen mahdollisuuksia päästä käsiksi CTV-inventaariin ja lisätä mainonnan ostamisen hallintaa. Lisäksi yhdistyminen laajentaa Premionin tarjontaa uusilla työkaluilla ja asiakassegmenteillä. Tämä strateginen liike vahvistaa Premionin asemaa paikallisessa CTV-mainonnan markkinassa. Lue koko artikkeli >>

 

IAS:n raportti bränditurvallisuuden tilasta UK:ssa

Bränditurvallisuus on keskeinen huolenaihe markkinoijille ympäri maailmaa. Muuttuvassa mediaympäristössä ja sisällön runsaudessa he pyrkivät suojelemaan brändiään ja suosimaan brändiystävällistä sisältöä. Integral Ad Science on tutkinut Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien käsityksiä bränditurvallisesta sisällöstä ja sen vaikutuksesta brändiin. Lataa raportti ja tutustu tarkemmin. Lue koko raportti >>

Viikko 4

Ostajat eivät pysty testaamaan Privacy Sandboxin rajapintoja DV360:ssä

Googlen DV360 ei tarjoa käyttöliittymää Privacy Sandboxin rajapintojen testaamiseen, mikä hankaloittaa evästevaihtoehtojen omaksumista mainostajille. Adweek raportoi, että mainonnan ostajat, ovat korostaneet suorien testausmahdollisuuksien puutetta ja Googlelta saatuja epäselviä viestejä.

Tämä ongelma liittyy Googlen laajempaan suunnitelmaan evästeiden poistamisesta, joka odottaa sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Vaikka Privacy Sandboxin testaamiseen on myönnetty avustuksia, DV360:n vaikeudet osoittavat, että digitaalisessa mainonnassa tapahtuva siirtymä on monimutkainen. Tämä herättää alan asiantuntijoissa epäilyksiä työkalun tehokkuudesta. Lue koko artikkeli >>

 

Prebidin vuoden päätöskatsaus ja vuoden '24 ennakkonäkymien yhteenveto

Prebidin merkittävä kasvu, joka korostaa sen asemaa yhteisön kehittämänä standardina, on vaikuttavaa. Yli 400 000 Prebid.JS:n ja yli 300 000 Prebid Serverin asennusta vahvistavat Prebidin asemaa ohjelmallisen teknologian johtavana tarjoajana. Vuoden 2023 yhteenveto esittelee tilastoja, yhteistyöponnisteluja ja prioriteetteja.

Prebidin keskittyminen yhteentoimivuuteen ja nousevien markkinadynamiikkojen hyödyntämiseen on vahvaa, kattaen alustat kuten CTV, mobiili ja audio. Tutustu vuoden 2024 toimintasuunnitelmiin ja siihen, miten Prebid aikoo navigoida alan haasteissa laajentamalla jäsenyyttään ja teknisiä kykyjään. Lue koko artikkeli >> 


Mainostajien mukaan on liian varhaista sanoa, mitkä "alternative ID:t" asettuvat etusijalle

Alan asiantuntijoiden mukaan julkaisijat tutkivat erilaisia vaihtoehtoisia tunnisteita korvaamaan kolmannen osapuolen evästeet, mutta on vielä liian aikaista määrittää selvää suosikkia. Vaikka jotkut tunnisteet, kuten LiveRampin RampID, ovatkin saavuttaneet suosiota tietyillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, globaali käyttöönotto ja laajuus ovat välttämättömiä ennen kuin mitään ratkaisua priorisoidaan koko toimistojen laajuisesti.

Mainostajat omaksuvat myös kokonaisvaltaisen lähestymistavan, yhdistäen julkaisijoiden ensimmäisen osapuolen evästeratkaisut autentikoituihin/määräytyviin tunnisteisiin, tunnustaen, että nämä tunnisteet täydentävät pikemminkin kuin korvaavat muita tietolähteitä. Vaihtoehtoisten tunnisteiden yhdistäminen ostajapuolella todennäköisesti tapahtuu, kun yleinen omaksuminen on vakiintunut.

Lue koko artikkeli >>

 


Prime Videon esittelymateriaali sisältää kiinteitä CPM-hintoja ja tarkkaa kohdentamista
Amazon tuo markkinoille mainostuetun suoratoistotason Prime Video -palvelussa 29. tammikuuta. Mainostajille tarjotaan kolme vaihtoehtoa: Ensisijainen diili, Guaranteed osto ja Premium-sponsoroinnit. Ensisijainen diili on kustannustehokkain, kun taas kaksi muuta vaihtoehtoa mahdollistavat monimutkaisemman kohdentamisen ja ohjelmasponsoroinnit.

Tämä uusi mainosmalli edustaa merkittävää muutosta suoratoistomarkkinoilla, yhdistäen huippusisällön kohdennettuun mainontaan, ja sillä on potentiaalia haastaa kilpailijoita kuten Netflix mainostuettujen palveluiden sektorilla. Lue koko artikkeli >>

Kun avoin verkkoympäristö horjuu, Index Exchange panostaa diileihin

Index Exchange esittelee Index Marketplaces -ratkaisun mainoskuraation virtaviivaistamiseksi. Uusi lähestymistapa yhdistää markkinoijien ja julkaisijoiden tiedot yksityisiin markkinapaikkoihin (PMP), ohittaen tarpeen uusille integraatiolle. Index Exchangen strategia pyrkii tarjoamaan kohdennetumpia ja kustannustehokkaampia mainosratkaisuja hyödyntämällä olemassa olevaa verkostoa ja infrastruktuuria.

Lue koko artikkeli >>

 

Google myöntää, että Chromen incognito-tila ei todellisuudessa suojaa käyttäjien tietoja

Google päivitti Chromen Incognito-tilan varoitusta vastauksena 5 miljardin dollarin oikeusjuttuun, jossa väitetään käyttäjien seurannasta ilman selkeää suostumusta. Päivitys tehtiin vastauksena syytökseen siitä, että Google olisi seurannut Incognito-tilassa tapahtuvaa toimintaa. Päivityksen myötä korostuu yksityisyyden paradoksi: vaikka Google pyrkii edistämään yksityisyyden parantamista esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeiden poistamisella käytöstä, sen käytäntöjä arvioidaan kriittisesti. Tilanne herättää epäilyksiä Googlen roolista yksityisyyden puolestapuhujana teknologiateollisuudessa.

Lue koko artikkeli >>

 

Vuosi 2024, ja retail-median vallankumous on täällä

Vuonna 2024 data ohjaa retail-median vallankumousta, muokaten personoituja kokemuksia ja markkinointistrategioita. Kun ala sopeutuu evästeettömään maailmaan ja markkinapaikkojen nousuun, se uudistaa myymäläkokemuksia ja hyödyntää tekoälyä ennakoivassa shoppailussa. Data clean roomit muokkaavat yksityisyyskeskeisiä strategioita, merkiten muutosta retail-median maisemassa, yhdistäen digitaalisen ja fyysisen maailman entistä personoidummaksi universumiksi. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe toimittaa havaintonsa Euroopan komission GDPR:n monitoimija-asiantuntijaryhmälle

IAB Europe on toimittanut havaintonsa Euroopan komissiolle GDPR:n soveltamisesta, korostaen tarvetta tietosuojalakien yhdenmukaisemman täytäntöönpanon ja GDPR:n ymmärtämisen lisäämiseen. He ehdottavat kansallisten sääntöjen yhteensovittamista ja menettelyjen harmonisointia jäsenvaltioiden kesken sekä lisäohjeistuksen tarjoamista GDPR-käsitteiden selventämiseksi.

IAB Europe korostaa myös tietosuojavaltuutettujen toiminnan tehostamisen tärkeyttä ja kannattaa GDPR:n parempaa integrointia muiden lakien, kuten tekoälylaki (AI Act), kanssa. Lue koko artikkeli >>

Viikko 3

Globaali mainosmenojen kasvu kiihtyy kaikilla aloilla vuonna 2024

Vuonna 2024 digitaalisen, perinteisen ja kaikkien medioiden mainosmenot kasvavat globaalisti nopeammin kuin vuonna 2023, lähes 10%:lla. Digitaalinen mainonta kukoistaa, muodostaen melkein 70% maailmanlaajuisista mainosmenoista

Myös perinteisen median mainosmenot toipuvat osittain suurten urheilutapahtumien ja poliittisen mainonnan ansiosta. Mainosmenot kasvavat globaalisti, joskin jotkin alueet kokevat hitaampaa kasvua. Lue koko artikkeli >>

 

Varhaiset testit evästeettömistä Chrome-mainoksista ovat lupaavia, mutta älä innostu liikaa

Google aloitti kolmannen osapuolen evästeiden vaiheittaisen poistamisen 1%:lle Chrome-käyttäjistä kaksi viikkoa sitten. On kuitenkin vielä liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä sen vaikutuksesta mainontaan. Raptive:n alustavat tulokset osoittivat, että kolmannen osapuolen evästeettömille yleisöille CPM-hinnat ovat laskeneet 30% verrattuna evästeillä varustettuihin. On mahdollista, että tilanne muuttuu, kun otanta laajenee. Alan yhteisymmärrys on, että varhaiset tulokset eivät välttämättä ennusta pitkän aikavälin trendejä. Lue koko artikkeli >> 


Ohjelmallisen mainonnan piilotettu ongelma - tarjousten monistuminen

Tarjousduplikaatiot vaivaavat ohjelmallisia huutokauppoja, uhaten koko järjestelmän toimivuutta. Ongelma luo useita kopioita tarjouksista, johtaen tehottomuuteen ja vaikeuttaen kysyntäpuolen alustojen (DSP) kampanjoiden skaalausta. DSP:t ovat yrittäneet taistella tarjousduplikaatiota vastaan liikenteen ohjauksen (traffic shaping) avulla, mutta tämä ei ole täysin ratkaissut ongelmaa ja voi johtaa arvokkaiden tarjouspyyntöjen hylkäämiseen

Tarjousduplikaatioiden käsitteleminen vaatii alan laajuista yhteistyötä, algoritmimuutoksia ja säädöksiä, jotta voidaan varmistaa ohjelmallisen mainonnan tehokkuus ja kestävyys. Lue koko artikkeli >> >>


LiveRamp ostaa Habu:n vastauksena rajoituksiin itsenäisessä datan yhteiskäytössä

Yhdysvaltalainen teknologiayritys LiveRamp on ilmoittanut aikomuksestaan ostaa Habu 200 miljoonalla dollarilla. Habu on erikoistunut clean datan käsittelyyn eri pilvipalvelualustoilla, mukaan lukien Googlen Ads Data Hub ja Amazon Marketing Cloud. LiveRamp puolestaan tarjoaa kattavan kaupallisen dataverkon ja mahdollistaa offline-datan integroinnin digitaaliseen markkinointiekosysteemiin.

Vaikka data clean room -kategoriassa on vähän toimijoita, se on kilpailtu ala, ja tämä yritysosto auttaa molempia yrityksiä kilpailemaan tehokkaammin suurten toimijoiden, kuten Googlen ja Amazonin, kanssa. Lue koko artikkeli >>

Privacy Sandbox -ehdotukset, joita julkaisijat asettavat etusijalle varhaisissa testeissä

Google poistaa kolmannen osapuolen evästeitä Chromesta aloittaen 1%:sta käyttäjistään tässä kuussa. Tämä siirto antaa mainostajille ja median ammattilaisille mahdollisuuden tutkia Privacy Sandboxia yksilöllisen seurannan korvaajana. Julkaisijat priorisoivat Privacy Sandboxin ehdotusten kokeilua, keskittyen keskittyen Protected Audience API:hin ja Topics API:hin.

Kuitenkin huoli evästeettömän mainonnan vaikutuksista tuloihin jatkuu. Mahdollisista haasteista huolimatta julkaisijat näkevät Privacy Sandbox -kokeilut ratkaisevina evästeiden poistumisen edessä, sillä Google edustaa edelleen merkittävää osuutta heidän tuloistaan. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe vastaa EDPB:n julkiseen kuulemiseen heidän luonnosohjeistaan 2/2023

IAB Europe ja kansalliset kauppaliitot, jotka edustavat tuhansia digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan yrityksiä, ovat vastanneet Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) julkiseen kuulemiseen, joka koskee ePrivacy-direktiiviin liittyviä luonnosohjeita. Vaikka tuki uusien teknologioiden vaatimusten selkeyttämiseen ja tietosuojan varmistamiseen on vahva, on olemassa varauksia nykyisen luonnoksen suhteen. Katsotaan, että se voi aiheuttaa tulkintaeroja, erityisesti kun puhutaan ePrivacy-direktiivin soveltamisesta nykyisiin teknologioihin. IAB Europe ja kansalliset kauppaliitot suosittelevat ohjeiden muokkaamista EU:n periaatteiden mukaisiksi ja käytännön huolien huomioimiseksi. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe vastustaa Euroopan parlamentin luonnosraporttia GDPR:n menettelysääntöjen osalta

IAB Europe on ilmaissut vakavia huolia Euroopan parlamentin jäsenille (MEP) liittyen GDPR-menettelysääntöjen luonnosraporttiin, jonka on laatinut kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE). Jos se toteutetaan nykyisessä muodossaan, luonnosraportti jää kauas alkuperäisistä tavoitteista yhdenmukaistaa menettelysääntöjä, mikä voisi estää yhtenäisen ja oikeudenmukaisen GDPR:n rajat ylittävän valitusprosessin. Lue koko artikkeli >>

▸ Viikko 2

Miltä seuraavat 12 kuukautta näyttävät ohjelmallisen toimitusketjun osalta

Mainosala kohtaa merkittäviä muutoksia vuonna 2024 kolmansien osapuolien evästeiden käytön vähentämisen ja generatiivisen tekoälyn edistysaskeleiden myötä. Vuonna 2023 ohjelmallisen toimitusketjun haasteet kasvoivat, kun MFA-sivustoihin (Made for Advertising) ja avoimen markkinan haavoittuvuuksiin kohdistettiin lisääntyvää tarkastelua. Asiantuntijat ennustavat alan konsolidoitumista, jota ajaa tarve läpinäkyvyydelle ja teknologiselle innovaatiolle.

Alan odotetaan mukautuvan evästeiden käytön vähentämiseen tutkimalla uudenlaisia liiketoimintamalleja ja keskittymällä tarkasti valittuihin markkinapaikkoihin, joissa brändien yhteensopivuus on avainasemassa. Kestävyys nousee myös merkittävään rooliin, kun digitaalisten kampanjoiden hiilijalanjäljen pienentämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vuonna 2024 näemme lisäksi pyrkimyksiä tehostaa toimintoja ja vähentää päästöjä tarjoajien puolella. Lue koko artikkeli >>

 

Journalismin, median ja teknologian trendit ja ennusteet vuodelle 2024

Raportti tuo esille tekoälyn merkittävän vaikutuksen journalismiin vuonna 2024, ottaen huomioon maailmanlaajuisen poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden. Ennusteet viittaavat sisällöntuotannon ja jakelun käänteentekeviin muutoksiin, joissa tekoälyvetoiset työkalut yleistyvät ja perinteisten uutissivustojen kävijämäärät vähenevät. On odotettavissa, että julkaisijat suuntaavat huomionsa yhä enemmän suoraan yleisöön ja ottavat käyttöön strategioita tekijänoikeuksien suojaamiseksi.

Tekoälyn integroimista toimituksiin pidetään hyödyllisenä tehokkuuden kannalta, mutta se herättää huolta sisällöntuotannon ja luottamuksen suhteen. Alustojen rooli uutisten jakelussa on muuttumassa, sosiaalisen median lähetteiden vähetessä ja viestisovellusten sekä uusien alustojen käytön lisääntyessä. 
Yleinen mieliala on varovainen, kun punnitaan tekoälyn tuomia mahdollisuuksia sen aiheuttamien haasteiden kanssa perinteisten journalististen menetelmien ja liiketoimintamallien näkökulmasta.
Lue koko artikkeli >> 


iHeart lanseeraa ohjelmallisen markkinapaikan korkeimmalle tarjoajalle

Viime vuonna iHeartMedia otti käyttöön ohjelmallisen kauppapaikan, joka hyödyntää Magniten SpringServe-teknologiaa, tarjoten monikanavaisia mediaostoja, jotka kattavat lähetys-, suoratoisto- ja podcast-mediat. Tämä alusta, jonka toimintaa ohjaavat reaaliaikaiset data-analyysit ja tarjousmekanismit, on herättänyt merkittävää kiinnostusta ja keskustelua alalla, erityisesti mainosten hinnoittelun ja saatavilla olevan inventaarin näkökulmasta.

iHeartMedia, seuraten NBCUniversalin vastaavaa aloitetta, tähtää ohjelmallisen mainonnan mahdollisuuksien laajentamiseen äänimainonnassa (audio). Tavoitteena on tehostaa kampanjoiden vaikuttavuutta hyödyntämällä reaaliaikaista dataa ja turvallisia ympäristöjä. Magnite työskentelee läheisessä yhteistyössä iHeartMedian kanssa luodakseen räätälöityjä ratkaisuja, jotka edistävät suoraviivaisempia yhteyksiä mainonnan toimitusketjussa.
Lue koko artikkeli >>

Julkaisijoiden tulot jäivät odotuksista vuonna 2023, mutta useimmat odottavat kasvua vuonna 2024

Vuonna 2023 julkaisijoiden tulot jäivät odotuksista, sillä vain kolmannes koki kasvua, vaikka puolet oli ennustanut tulojensa kasvavan. Lisäksi vuosi koitui pettymykseksi, kun tulot laskivat merkittävästi, peräti 38 prosenttia. Huolimatta tästä, optimisimi vuodelle 2024 on korkealla, sillä puolet julkaisijoista odottaa tulojensa kasvavan.

Vuodelle 2024 useimmat julkaisijat odottavat maltillista kasvua 1-10% välillä, kun taas neljännes ennustaa tulojensa pysyvän vakaina ja vain 16% ennakoi laskua. Useimmat suhtautuvat varovaisen optimistisesti maltillisiin kasvunäkymiin sen sijaan, että odottaisivat merkittäviä tulohyppyjä. Lue koko artikkeli >>

Ympäristöstandardit ovat saapumassa digitaaliseen mainontaan

Vuonna 2024 digitaalisen mainonnan alalla keskitytään kestävyysstandardien luomiseen hiilipäästöjen mittaamiseksi. Global Alliance for Responsible Media (GARM) ja Ad Net Zero laativat ohjeistuksia Global Media Sustainability Framework -kehyksen alla, pyrkien läpinäkyvyyteen hiilitietojen raportoinnissa.

Eri yritykset raportoivat tällä hetkellä vaihtelevia päästötasoja samoista mainoksista, korostaen standardoitujen mittareiden ja menetelmien tarvetta. Nämä vapaaehtoiset standardit ohjaavat mainostajia ja mediayhtiöitä hiilijalanjälkien arvioinnissa.

Ympäristöstandardien avulla myös edistetään läpinäkyvyyttä ja edellytetään kolmannen osapuolen tarkastuksia tietojen tarkkuuden varmistamiseksi, mahdollisesti vaikuttaen kampanjakustannuksiin ja kestävien käytäntöjen omaksumiseen. Lue koko artikkeli >>

▸ Viikko 1

Amazon esittää Flashtalkingia ja Smartlya vaihtoehtoina Sizmekille

Amazon lopettaa Sizmek-mainospalvelimen, joka oli aiemmin merkittävä toimija alalla, neljännellä neljänneksellä 2024. Sen sijaan se ohjaa mainospalvelimen asiakkaansa siirtymään kumppaneiden Flashtalkingin ja Smartly.io:n käyttäjiksi. Flashtalking tarjoaa vastaavia toiminnallisuuksia kuin Sizmek, kun taas Smartly.io keskittyy dynaamisen mainosten optimointiin.

Tämä muutos ilmentää laajempaa trendiä alalla, joka siirtyy pois perinteisistä mainospalvelimista kohti ratkaisuja, jotka ovat paremmin sovitettuja luovien hallintaan ja alustakohtaisiin tarpeisiin. Ja heijastaa muutoksia kohdentamisen tehokkuudessa sekä mainoksen luovien elementtien tärkeydessä mainoskampanjoissa. Siirto herättää myös kysymyksiä siitä, onko mainospalvelimen omistaminen tai rakentaminen nykyisessä digitaalisessa mainosmaisemassa elinkelpoista tai strategisesti arvokasta.
Lue koko artikkeli >>

 

TV-teknologia: VAB-raportti tarkastelee 84 miljardin dollarin mainoshuijausmarkkinaa

Vuonna 2023 digitaalisen mainoshuijauksen kustannukset olivat maailmanlaajuisesti 84 miljardia dollaria, ja niiden odotetaan kaksinkertaistuvan viiden vuoden aikana. Video Advertising Bureaun raportti "Piilotetut kustannukset: Digitaalisen mainoshuijauksen kolme keskeistä liiketoimintaan liittyvää vaikutusta" korostaa digitaalisen mainoshuijauksen tuomia taloudellisia, maineeseen liittyviä ja oikeudellisia riskejä.

Mainostajat kohtaavat maineongelmia mainosten näkyessä epäasianmukaisissa ympäristöissä ja oikeudellisia seuraamuksia tietovuotojen vuoksi. Raportti korostaa tarvetta läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen digitaalisen mainonnan alalla näiden riskien torjumiseksi. Lue koko raportti >> 


GROUPM luo aloitteen vahvistaakseen mainoselämyksiä

GroupM lanseerasi Ad Innovation Acceleratorin, ensimmäisen laatuaan olevan ohjelman, joka pyrkii uudistamaan mainosten ja yleisön vuorovaikutusta suoratoistoympäristöissä. Yhteistyössä BrightLine, Disney, KERV, NBCUniversal, Roku, Telly ja YouTube kanssa luodaan skaalautuvia mainosmuotoja, jotka soveltuvat erilaisiin suoratoistoympäristöihin. Ohjelma käynnistyy Pohjois-Amerikassa, ja sen tavoitteena on muuttaa perinteisiä mainosmuotoja vastaamaan CTV-mainonnan kasvuun liittyviä tarpeita.

Lue koko artikkeli >>


Google lopettaa viimein kolmansien osapuolten seurantaevästeiden käytön

Google ottaa käyttöön Tracking Protection -ominaisuuden estääkseen kolmannen osapuolen seurantaevästeet Chromessa, mainostajien sopeutuessa uusiin strategioihin. Monet ovat jo alkaneet kokeilla evästeettömiä ratkaisuja, kuten universaaleja tunnisteita ja tekoälypohjaista kontekstuaalista kohdentamista.

Muutos koskeen alkuun vain 1% Chromen käyttäjistä, mutta alan asiantuntijat näkevät tämän merkittävänä askeleena kohti uutta mainonnan aikakautta, joka keskittyy yksityisyyteen ja innovaatioon. Kuitenkin, jos Googlen tulot kärsivät merkittävästi, on spekulointia siitä, että he saattavat perua täydellisen tuen poistamisen. Liike on positiivinen askel kuluttajien yksityisyyden kannalta, merkki siitä, että mainontakäytännöt muuttuvat yleisöä kunnioittavammiksi. Lue koko artikkeli >>

 

Julkaisijat etsivät vaihtoehtoja tilaustuloille 2024

Vaikka ohjelmallinen mainonta säilyi merkittävänä tulonlähteenä julkaisijoille 2023, alkoivat he tarkastella enemmän myös vaihtoehtoisia tulolähteitä, kuten tapahtumia, kaupankäyntiä ja kumppanuuksia. Tilauksiin liittyvät tulostrendit olivat ristiriitaisia: vaikka useammat julkaisijat saivat tuloja tilauksista, näiden tulojen osuus kokonaistulosta oli pienempi.

Julkaisijoiden keskuudessa havaittiin merkittävä kasvu niiden osuudessa, jotka saivat vain pienen osuuden tuotoista tilauksista, samalla kun niiden, jotka saivat merkittäviä tuloja tilausmaksuista, määrä väheni. Lisäksi kiinnostus tilaustoiminnan laajentamiseen näyttää vähenevän julkaisijoiden keskuudessa, kun entistä harvempi asettaa tämän alueen etusijalle tulevaisuuden kasvua ajatellen. Lue koko artikkeli >>


Yksityisyyden ja tekoälyn käytännöt, joita kannattaa seurata vuonna 2024

Vuonna 2024 jatkuvat keskustelut tekoälyn säätelystä ja merkittävät kehitykset tietosuojassa eri tasoilla. Vuodesta tulee haastava niille, jotka seuraavat uusia tietosuojalakeja ja -määräyksiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, sillä lisähaastetta tuo sääntöjen monimutkaisuus koskien tekoälyä ja kilpailulainsäädäntöä.

Googlen kolmannen osapuolen evästeiden asteittainen poistaminen vaikuttaa merkittävästi myös yksityisyyteen ja verkkomainonnan käytäntöihin. Oikeudellinen maisema monimutkaistuu entisestään eri osavaltioiden tietosuojalakien käyttöönoton myötä Yhdysvalloissa, joista jokaisella on omat hienovaraisuutensa, aiheuttaen uusia noudatettavia haasteita globaaleille yrityksille.

Kansainväliset lait, erityisesti EU:ssa, vaikuttavat entistä enemmän yksityisyyden käytäntöihin. Tämä kehittyvä sääntely-ympäristö edellyttää yrityksiltä nopeaa sopeutumista sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Lue koko artikkeli >>

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Introduction

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Features

 1. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 2. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took
 3. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries
 4. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries
 5. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 6. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took
 7. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries
 8. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

Uses

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Download App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five

Advantages

 1. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 2. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took
 3. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries
 4. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries
 5. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 6. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took
 7. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries
 8. A galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries

User Reviews

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

User Reviews

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.
The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.