RELEVANTIT AT TECH UUTISET 

Viikon tärkeimmät ad tech -uutiset digitaalisille julkaisijoille.

Viikko 16

Video kattoi lähes neljänneksen USA:n digimainonnan menoista viime vuonna

Vuonna 2023 Yhdysvaltojen digitaalisen mainonnan kokonaismenot kasvoivat 7,3 % ja saavuttivat 225 miljardia dollaria. IAB:n ja PwC:n internetmainonnan tuloraportin mukaan videomainonta oli keskeinen kasvutekijä. Videomainonnan tuotot kasvoivat 10,6 % ja olivat yhteensä 52,1 miljardia dollaria, mikä vastasi 23,2 % kaikista digitaalisen mainonnan tuloista.

Audiossa nähtiin myös huomattavaa kasvua, 18,9 %, vaikkakin sillä on edelleen pienempi markkinasegmentti 7,0 miljardin dollarin tuotoilla. Vaikka kasvuvauhti oli hitaampaa, hakukone- ja displaymainonta olivat merkittävä osa kokonaistuloja, videomainonnan tuottojen kasvun ollessa nopeampaa näihin kategorioihin verrattuna.

Raportti korostaa CTV- ja OTT-palveluiden kriittistä roolia, niiden muodostaessa 42 % videomainonnan tuloista, ja niiden odotetaan olevan nopeimmin kasvavia mediakanavia vuoteen 2027 asti. Vaikka CTV ja retail tarjoavat uusia mahdollisuuksia pienemmille toimijoille, digitaalisen mainonnan tulot keskittyvät yhä voimakkaasti: kymmenen suurinta yritystä kasvattivat kokonaisosuuttaan 79,8 %:iin vuonna 2023.

Lue koko artikkeli >> 


Roku harkitsee patenttia, joka mahdollistaisi mainosten lisäämisen... kaikkeen

Roku on kiristänyt käyttöehtojaan siihen pisteeseen, että käyttäjien kieltäytyessä hyväksymästä ne, laitteet kuten suoratoistolaitteet ja televisiot voivat muuttua toimimattomiksi. Tämä lähestymistapa heijastaa laajempaa käytäntöä Yhdysvalloissa, joka on saanut vahvistuksen vuoden 2011 merkittävästä korkeimman oikeuden päätöksestä AT&T:n hyväksi, jossa yritykset asettavat kasvun ja tulot käyttäjätyytyväisyyden edelle.

Rokun uusin patenttihakemus pyrkii esittämään mainoksia kaiken sen sisällön päällä, jota katsotaan HDMI-liitännällä Roku-televisioihin kytketyistä laitteista, mikä voi merkitä uutta tunkeutumista käyttäjien katselukokemukseen. Vaikka patenttia ei ole vielä hyväksytty, se kuvastaa älytelevisioalalla kasvavaa välinpitämättömyyttä tuotteen laadun ja käyttäjän yksityisyyden suhteen datalla rahastamisen hyväksi.

Kirjoittaja ilmaisee mieltymyksensä yksinkertaisiin, ei-älytelevisioihin, jotka painottavat yksityisyyttä ja hallintaa, huomauttaen vaikeuksista löytää tällaisia tuotteita ilman älyominaisuuksia, jotka usein tuovat mukanaan yksityisyyden menetyksiä. Yritysten taipumus venyttää rajojaan taloudellisen tuoton nimissä johtaa usein käyttäjien tyytymättömyyteen ja saattaa provosoida vastareaktion, mikä lisää kuilua yritysten toimien ja kuluttajien mieltymysten välillä. Lue koko artikkeli >> 


EDPB:n lausunto: Meta ei voi nojata "Pay or Okay" -periaatteeseen

EDPB on todennut Metaa vastaan antamassaan päätöksessä 'Pay or Okay' -suostumusmallin laittomaksi henkilötietojen käsittelytavaksi mainontaan EU:ssa. Malli vaarantaa 'vapaasti annetun suostumuksen' käsitteen, kun käyttäjät joutuvat valitsemaan maksamisen ja kohdennetun mainonnan datan käsittelyn välillä.

Noybin Max Schrems korostaa, että Metan on tarjottava selkeä kyllä/ei-vaihtoehto personoidulle mainonnalle. Vaikka Meta voi periä maksun sivuston tavoittavuudesta ja tarjota kontekstuaalista mainontaa, seuranta vaatii nimenomaisen suostumuksen. EDPB:n lausunto on alkusoitto laajemmille keskusteluille 'Pay or Okay' -mallin laillisuudesta, ja lisäohjeita odotetaan vuoden kuluessa.

On ehdotettu, että mallin sijaan tulisi tutkia muita kaupallistamiskeinoja, kuten kontekstuaalista mainontaa tai freemium-malleja, jotka ovat jääneet alalla vähälle huomiolle. Schrems kritisoi nykyistä mallia, joka hänen mukaansa vääristää merkittävästi suostumusprosentteja ja ohjaa käyttäjien valintoja, mikä on kaukana aidosti 'vapaasti annetusta' suostumuksesta. Lue koko artikkeli >> 


YouTube esittelee lisää mainonnan kohdistamisvaihtoehtoja Shortseille

Miamin Possible-konferenssissa ilmoitettiin, YouTuben tarjoavan nyt aiempaa enemmän mainonnan kohdistamisvaihtoehtoja lyhytmuotoisessa videosisällössä. Mainostajat voivat nyt kohdentaa mainoksia tiettyjen sisältökategorioiden mukaan, kuten urheilu, pelit ja muoti. Tämä mahdollistaa mainosten sijoittamisen kiinnostuksen kohteiden mukaan, mikä lisää todennäköisyyttä tavoittaa sitoutuneita katsojia.

YouTube'n tuotehallinnan johtaja Melissa Hsieh Nikolic korostaa, että tämä ominaisuus mahdollistaa mainostajien tehokkaamman tavoittavuuden niihin yleisöihin, jotka ovat intohimoisia tiettyjen aiheiden suhteen. YouTube julkaisi myös päivitetyn oppaan tehokkaiden Shorts-mainosten luomiseksi, neuvoen brändejä räätälöimään sisältöä haluttujen markkinointitulosten saavuttamiseksi, olipa kyseessä sitten tuotteen harkinnan lisääminen tai konversioiden aikaansaaminen.

Ohjeistus julkaistiin brändien yhä sopeutuessa lyhyen videon formaattiin, niiden ollessa perinteisesti totuttuneet YouTuben pitkämuotoiseen sisältöön. Kohdennettujen mainosten käyttöönotto seuraa pilottiohjelman useita vaiheita, joissa on esitelty yhä tarkempia kohdistamisvaihtoehtoja, mukaan lukien mainosten toistaminen vierityssession ensimmäisessä mainospaikassa tai suosituimpien Shortsien välissä.

Vaikka nämä vaihtoehdot ovat saatavilla, YouTube suosittelee edelleen Shortsien ostamista osana laajempaa mediapakettia optimaalisen tavoittavuuden saavuttamiseksi. YouTube lisää myös mainostajien kontrollia, tunnustaen jatkuvan kysynnän tarkalle kohdistamiselle monipuolisilla katselualustoillaan. Lue koko artikkeli >> 


Jotta huutokaupat olisivat ympäristöystävällisempiä, julkaisijoiden on saatava lisää tietoa ja varmistus siitä, etteivät he ajaudu konkurssiin prosessin aikana

New Yorkin Green Media Summitissa julkaisijat ilmaisivat voimakkaan halunsa vähentää mediaan liittyviä hiilidioksidipäästöjä, mutta korostivat tarvetta saada enemmän tietoa tällaisten muutosten taloudellisista vaikutuksista. Hearst Newspapersin Bridget Williams toi esiin merkittävän aukon ekosysteemin tiedoissa, joka on välttämätöntä tietoisten päätösten tekemiseksi mainoshuutokappojen suhteen.

AWS:n Stephanie Layser ehdotti, että julkaisijat voisivat käyttää omaa tietoaan tuloista, sitoutumisesta ja mainosten tehokkuudesta tehdäkseen kokonaisvaltaisia liiketoimintapäätöksiä, jotka edistävät myös kestävyyttä. Alan esimerkit, kuten Unwind Media ja Mediavine, osoittivat, että tarjouspyyntöjen määrän vähentäminen ei välttämättä johda tulojen menetykseen, ja siitä voi olla hyötyä tehokkuudessa ja mainosten näkyvyydessä.

Huoli merkittävästä tulojen menetyksestä estää kuitenkin joitakin julkaisijoita, kuten Mediavinea, vähentämästä radikaalisti SSP-kumppanuuksiaan. Green Media Summitissa korostettiin kestäviä käytäntöjä omaksuvien julkaisijoiden arvostamista ja kannustamista, mikä rohkaisisi laajempaa omaksumista. Lue koko artikkeli >>


Julkaisijat kokeilevat uutta TikTok-ominaisuutta, joka mahdollistaa linkkien lisäämisen orgaanisiin videoihin

 

TikTok kokeilee ominaisuutta, joka sallii julkaisijoiden lisätä linkkejä orgaanisiin videoihin. Tämä on ajankohtaista, sillä sosiaalisen median alustojen, kuten Facebookin ja X:n, ohjaama liikenne on viime aikoina vähentynyt. Ominaisuuden teho sivustoliikenteen houkuttelemisessa on vielä epävarmaa, mutta BDG:n Wes Bonner toivoo, että he pystyisivät muuttamaan osan heidän 25 miljoonasta TikTok-seuraajastaan verkkosivuston kävijöiksi.

Toinen julkaisualan johtava toimija kuvasi ominaisuuden suorituskykyä "kohtalaiseksi", mutta huomautti haasteista saada käyttäjiä poistumaan TikTokista. Vaikka he testasivat ominaisuutta, Condé Nastin Sarah Marshall kertoi, että heidän painopisteensä pysyy tarinankerronnassa TikTokissa sen sijaan, että ohjaisivat liikennettä ulkopuolelle, mikä korostaa TikTokin luonnetta alustana, joka pyrkii pitämään käyttäjät sitoutuneina palvelun sisällä.

Condé Nast hyödyntää TikTokia pääasiassa bränditietoisuuden lisäämiseen ja videomainosten kautta tapahtuvaan kaupallistamiseen TikTok Pulse Premiere -kumppanuuden osana. Vaikka TikTok tarjoaa mahdollisuuksia näkyvyyden lisäämiseen, alustan suunnittelu ja käyttäjäkäyttäytyminen tuovat haasteita ulkoisen sivustoliikenteen houkuttelemiselle. Lue koko artikkeli >> 


Mikä on vuoden 2024 American Privacy Rights Act (APRA)?

7. huhtikuuta 2024, puheenjohtajat Cathy McMorris Rodgers ja Maria Cantwell esittelivät American Privacy Rights Actin (APRA), lakiehdotuksen, joka tähtää liittovaltion tason yksityisyydensuojakehyksen luomiseen Yhdysvalloissa. APRA pyrkii yhdenmukaistamaan monimutkaiset ja pirstaleiset osavaltiotason tietosuojalait yhdeksi kansalliseksi standardiksi, asettaen tiukempia laillisia vaatimuksia Yhdysvaltain julkaisijoille, mutta yksinkertaistaen samalla lain noudattamista.

Lakiehdotus tarjoaa amerikkalaisille kuluttajille lisää henkilökohtaisen tiedon kontrollia, mukaan lukien kyvyn hallita, korjata, poistaa ja rajoittaa tietojensa myyntiä tai siirtoa, peilaten EU:n lähestymistapaa, joka vaatii nimenomaisen suostumuksen. APRA vaatii tietojen minimointia, edellyttäen yrityksiltä vain palvelujensa kannalta välttämättömien tietojen keräämistä, ja se tuo mukanaan tiukemmat suojatoimet arkaluonteisille tiedoille, kuten verkkoaktiviteeteille ja biometrisille tiedoille.

Laki sisältää myös säädöksiä, jotka kohdistuvat erityisesti suurivaikutteisiin sosiaalisen median alustoihin niiden tulojen ja käyttäjäsitoutumisen perusteella, tunnustaen niiden merkittävän roolin digitaalisessa ekosysteemissä. Laki korostaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, vaatien toimijoita tekemään tietosuojakäytännöistään helposti saatavilla olevia ja ymmärrettäviä kuluttajille, lisäten luottamusta ja eettisiä tietokäytäntöjä.

APRA:n täytäntöönpanoon osallistuu useita sidosryhmiä, mukaan lukien FTC, osavaltioiden yleiset syyttäjät ja yksittäiset kuluttajat, jotka voivat aloittaa yksityisoikeudellisia kanteita rikkomuksista. Lakiehdotuksen hyväksyminen kohtaa kuitenkin haasteita poliittisten kysymysten, ennakkotapausten huolen ja yksityisen kanteen oikeuden debattien vuoksi, kohtaen merkittävää vastustusta eri sektoreilta, mukaan lukien jotkin osavaltioiden virastot ja yksityisyydensuojajärjestöt.

Jos APRA hyväksytään, se voisi merkittävästi vaikuttaa julkaisijoihin. Julkaisijoiden tulisi ymmärtää tarkasti tietojenkäsittelyprosessinsa ja varmistaa vaatimusten noudattaminen. Vaikka siirtymä tarjoaa potentiaalisia etuja julkaisijoille, jotka hyödyntävät ensimmäisen osapuolen tietoja, mahdollineen muutos saattaa merkittävästi myös häiritä nykyisiä mainoskäytäntöjä. Lue koko artikkeli >> 


Q1 päättyessä julkaisijoiden mainostulot ovat hyvällä tasolla

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä julkaisijoiden mainostulot vaihtelivat: ohjelmalliset CPM-hinnat kasvoivat, mutta suoramyynnistä saatavat mainostulot jäivät odotuksista. Kampanjaviiveiden vaikutus oli huomattavissa. The Atlantic päätti vuoden 2023 vahvasti, mutta kuvaili tämän vuoden ensimmäistä neljännestä vain 'kohtalaiseksi', mikä johtui siitä, että mainostajat tarvitsivat lisää aikaa vuosibudjettien järjestelyihin.

Vaikka vuosi alkoi hitaasti, The Atlantic koki 40–50 prosentin kasvun tarjouspyyntöjen (RFP) määrässä verrattuna edellisvuoteen ja merkittävän parannuksen ehdotusten voittoprosenteissa vuoteen 2022 verrattuna. The Guardian U.S. kohtasi vaikeuksia ensimmäisen neljänneksen tulostavoitteidensa saavuttamisessa, koska alkuvuoden tarjouspyyntömäärät olivat odotettua pienemmät ja jotkut mainostajat lykkäsivät kampanjoitaan toiselle neljännekselle.

Eräs media-alan johtaja kertoi positiivisesta muutoksesta, mainiten tarjouspyyntöjen ja budjettien kasvun. Tämä viittaa mainostajien ostojen varovaiseen toipumiseen, jota oli havaittavissa jo vuonna 2023. Yleisesti ottaen varovaista optimismia on nähtävissä toisen neljänneksen suhteen, jota ohjelmallisen mainonnan kasvu ja mainostajien aktiivisuuden elpyminen tukevat. Lue koko artikkeli >>


Miksi New York Times pyrkii luomaan yhteyksiä pelaajiin yleisönsä monipuolistamiseksi?

New York Times on laajentanut merkittävästi peliosastoaan, ottaen mukaan suosittuja pelejä kuten Wordle, mikä on kasvattanut digitaalista liikennettä huomattavasti. Osasto on nimetty uudelleen NYT Gamesiksi, ja se on noussut keskeiseen asemaan Timesin strategiassa, joka tähtää yleisön monipuolistamiseen ja laajentamiseen.

Vastoin spekulaatioita, Times ei ole muuttumassa peliyritykseksi. Sen sijaan se kehittää digitaalisen sisällön tarjontaansa monilla eri toimialoilla. Pelien tarjoaminen täydentää sen journalistista työtä ja toimii väylänä uusien tilaajien houkuttelemiseen sekä nykyisten tilaajien sitouttamiseen. Lue koko artikkeli >> 

Viikko 15

Julkaisijoiden strategiat: Miten julkaisijat optimoivat tulovirtojaan

Vuonna 2024 julkaisijat laajentavat tulojen lähteitään ja edelleen panostavat suoraan myytyihin näyttömainoksiin, vaikka kohtaavatkin haasteita, kuten mainostulojen laskua vuodesta 2023 ja jatkuvia irtisanomisia mediatoimialalla. Kolmansien osapuolten evästeiden vähentyneen tehokkuuden vuoksi julkaisijat korostavat ensimmäisen osapuolen datan merkitystä. Dataa hankitaan tilausten kautta ja se tarjoaa luotettavan tulovirran sekä arvokasta käyttäjätietoa.

Tapahtumajärjestäminen on jälleen kasvattanut suosiotaan tulonlähteenä ja osallistumiskeinona, pandemian aiheuttamasta taantumasta toipuen. Samalla laadukas sisältö on vakiinnuttanut asemansa mainonnan keskeisenä strategiana. Esimerkiksi The Atlantic käyttää tehokkaasti toimituksellista sisältöä lisätäkseen uutiskirjetilausten määrää ja parantaakseen mainosten houkuttelevuutta.

Kolmansien osapuolien datan vähentyessä julkaisijat ovat yhä enemmän keskittyneet tilauksiin parantaakseen mainosstrategioitaan ja laajentaakseen tulojen lähteitään, hyödyntäen ensimmäisen osapuolen dataa tarjotakseen kohdennettua ja arvokasta sisältöä käyttäjille. Julkaisijat ennakoivat mainosnäyttökertojen kasvavan ensimmäisen osapuolen datan ajamana tulevina vuosina, mikä heijastelee strategista suunnanmuutosta kohti suoraan hallittavaa dataa.

Samalla tilausstrategiat kehittyvät, ja jotkut julkaisijat ovat löytäneet menestystä ainutlaatuisissa malleissa, kuten uutiskirjeissä, jotka rakentavat asiakasuskollisuutta ja tuottavat paremmin konversiota kuin perinteiset maksumuurit. Kokonaisuutena ala todistaa monimutkaista vuorovaikutusta mainostulojen ylläpitämisen ja tilauspalvelujen parantamisen välillä, mikä vaatii tasapainoista lähestymistapaa sisältöön ja kaupallistamisstrategioihin. Lue koko artikkeli >> 


 ID5 on saanut 20 miljoonaa dollaria sarja B -rahoituskierroksella

Identiteettiratkaisujen markkina on hyvin pirstaloitunut, ja alalla on noin 20 merkittävää kilpailijaa. ID5:n toimitusjohtaja Mathieu Roche ennustaa, että vain muutama näistä yrityksistä, ID5 mukaan luettuna, on elinkelpoisia seuraavan viiden vuoden kuluttua. Äskettäin ID5 keräsi 20 miljoonaa dollaria sarja B -rahoitusta, merkittävimpinä rahoittajina toimivat TransUnion ja Sir Martin Sorrellin S4S Ventures. Tämä nostaa yrityksen kokonaisrahoituksen noin 27 miljoonaan dollariin vuodesta 2021 lähtien.

Roche kertoo alun haasteista, kun he yrittivät hankkia sarja A -rahoitusta tilanteessa, jossa "signaalin katoamisen ongelma "ei vielä ollut laajasti tunnettu. Hän kuvailee tuota aikaa vertauskuvallisesti "saarnaamiseksi aavikolla". Nykyään ID5 keskittyy laajentamaan toimintaansa ja syventämään yhteistyötä alalla. Tavoitteena on lisätä markkinoiden tunnettuutta ja varautua aikaan ilman kolmannen osapuolen evästeitä, korostaen identiteetin merkitystä eri digitaalisilla alustoilla. Lue koko artikkeli >> 


Julkaisijat joutuvat MFA-työkalujen ristituleen

Eräs julkaisija sai SSP:ltä tiedon, että jotkin brändit ovat estäneet heidän verkkosivustonsa käyttäen DoubleVerifyn kehittämää adtech-työkalua. Tämä työkalu on suunniteltu estämään mainoksia näkymästä MFA-verkkosivustoilla. Vastaavanlainen työkalu löytyy myös Integral Ad Sciencelta, ja molemmat on kehitetty auttamaan brändejä välttämään sivustoja, jotka keskittyvät pääasiassa mainostulojen keräämiseen tarjoamatta merkittävää sisältöä. Valitettavasti nämä työkalut näyttäävät tahattomasti vaikuttaneen myös legitiimeihin julkaisijoihin.

Vaikka DoubleVerify on saanut valituksia ja sen avoimuus estojen tarkoista syistä on puutteellista, julkaisijat kamppailevat ymmärtääkseen käytössä olevat kriteerit, jotka vaikuttavat heidän tuloihinsa ja suhteisiinsa alalla. Sekä DoubleVerify että Integral Ad Science kehittävät työkalujaan tarjotakseen hienostuneempia ratkaisuja, jotka yhdistävät huijaukseneston ja aitojen julkaisijoiden tukemisen tarpeet. Tämä kehitys tapahtuu samaan aikaan kun toimiala pyrkii määrittelemään tarkemmin, mitkä ovat MFA-sivuton kriteerit. Lue koko artikkeli >>   


Julkaisijat turvautuvat ensimmäisen osapuolen dataan

Julkaisijat ovat kääntämässä huomiotaan ensimmäisen osapuolen dataan, joka on nähty kriittisenä tekijänä kehittyvässä digitaalisessa mainosmaisemassa. Vuonna 2024 peräti 64 % julkaisijoista ilmoittaa, että ensimmäisen osapuolen datalla on merkittävä rooli heidän mainosstrategioissaan. Vaikka ensimmäisen osapuolen datan merkitys kasvaa, tilausten rooli on vähentymässä, mikä näkyy tilaustulojen merkittävänä laskuna vuoden 2023 kolmannesta neljänneksestä vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen.

Tilauspohjaisen tulon lasku ja bränditurvallisuuteen liittyvät haasteet alustoilla, kuten X, heijastavat laajempia muutoksia digitaalisen mainonnan ja julkaisualan maisemassa. Lisäksi jatkuva ensimmäisen osapuolen tietojen hallinnan ja hyödyntämisen työkalujen hienosäätö viittaa siihen, että julkaisijat sopeutuvat markkinaan, joka on vähemmän riippuvainen kolmannen osapuolen evästeistä ja enemmän suoran yleisön sitouttamisesta. Lue koko artikkeli >>   


"Kasvavaa epäluottamusta markkinoilla": Toimistot keskeyttävät rahan käyttöä Forbesin verkkotunnuksen väärentämistä koskevan raportin jälkeen

Forbesin mainontaa varten suunnitellun aliverkkotunnuksen toiminta on herättänyt huolta mainosalan piirissä. Raportin mukaan Forbes piti tietoisesti yllä aliverkkotunnusta, joka latautui artikkeleilla, joissa oli merkittävästi enemmän mainospaikkoja kuin pääsivustolla. Aliverkkotunnus sai merkittävän osan liikenteestään maksetuista mainoksista, monien mainostajien tietämättä heidän mainoksiaan näytettiin siellä.

Paljastus on herättänyt huolta siitä, kuinka laajalle domain-väärentäminen ulottuu, ja mainosteollisuuden kyvystä havaita tällaiset käytännöt. Toimistot arvioivat uudelleen  Forbes budjettejaan ja vaativat suurempaa vastuullisuutta, mikä saattaa vaikuttaa luottamukseen Premium julkaisijoita kohtaan laajemminkin. Lue koko artikkeli >>   

Viikko 14

LinkedIn panostaa CTV liiketoimintaan

LinkedIn on laajentanut mainosmahdollisuuksia lisäten uusia CTV-mainospaikkoja, jotka tavoittavat yleisöjä myös alustan ulkopuolella heidän suoratoistokatseluiden aikana. Tämä strateginen siirto mahdollistaa B2B-markkinoijille mahdollisuuden tavoittaa LinkedInin käyttäjiä alustan ulkopuolella yksityiskohtaista käyttäjätietoa hyödyntäen, kuten sijaintia ja eri vuorokaudenaikoja, mukaan lukien vapaa-aika kotona.

Tavoitteena on parantaa olemassa olevien LinkedIn-jäsenten tavoittavuutta, tunnustaen LinkedInin käyttäjien ainutlaatuiset ja tarkoitukselliset käyttötavat, jotka keskittyvät ammatilliseen verkostoitumiseen ja työnhakuun. Penry Price, LinkedInin VP of marketing solutions, korostaa B2B-mainostajien erityistarpeita, jotka vaativat tarkkaa tietoa yleisönsä ammatillisista rooleista ja päätöksentekokyvystä, mikä on haastavaa saavuttaa perinteisen TV-mainonnan tai muiden suoratoistoalustojen kautta.

LinkedInin siirtyminen CTV:hen on suunniteltu edistämään bränditietoisuutta ja -harkintaa B2B-yleisöissä ostopolun alkuvaiheessa, hyödyntäen LinkedInin monipuolista dataa kohdennettuun mainontaan. Näiden CTV-mainosten tehokkuutta mitataan LinkedInissä tapahtuvien sitoutumisten lisääntymisellä ja keskeisillä TV-mittareilla, auttaen B2B-asiakkaita nopeuttamaan asiakkaan etenemistä ostoputkessa.

Lue koko artikkeli >>


Privacy Sandbox ja lähtölaskenta kohti evästeetöntä aikaa

Google on aloittanut seurantaevästeiden käytöstä poistamisen Chrome-selaimessa, mikä vaikuttaa noin 300 miljoonaan käyttäjään. Täyden käytöstä poiston odotetaan tapahtuvan syksyyn 2024 mennessä. Tämä muutos on herättänyt mainosalalla vaihtelevia reaktioita Privacy Sandbox -hankkeen suhteen. Määräajan lähestyessä alalta kuuluu erilaisia näkemyksiä Privacy Sandboxin edistyksestä, jotka heijastavat alan valmiutta ja suhtautumista kolmannen osapuolen evästeistä luopumiseen.

Alice Beecroft - Senior Director, Global Strategy & Partnerships, Yahoo - Alice Beecroft näkee Google Privacy Sandboxin omaksumisen keskeisenä kampanjatietojen kannalta. Hän pitää hankkeen kehittämistä avaimena yksityisyyttä suojaavien mainosratkaisujen edistämiseen ja on toiveikas sen potentiaalista testauksen saaman positiivisen palautteen perusteella, mutta korostaa yhteistyön merkitystä.

Wilfried Schobeiri, CTO, Ogury - Googlen päätös luopua evästeiden käytöstä heijastaa harkittua strategiaa, mutta Privacy Sandbox -hankkeen onnistuminen ja aikataulu sisältävät vielä epävarmuustekijöitä. Tämä kehitys kannustaa mainostajia siirtymään kohti luotettavia strategioita, jotka eivät nojaudu evästeisiin, korostaen merkityksellistä muutosta kuluttajien yksityisyyden vahvistamiseksi.

Gil Sommer, VP of Product, OpenX - Gil Sommer korostaa alan tarvetta valmistautua proaktiivisemmin ja testata vaihtoehtoisia ratkaisuja evästeiden käytöstä poistumisen lähestyessä. Hän on huomannut kiinnostuksen lisääntyneen erityisesti Google Privacy Sandboxin Topicsia ja PAAPI:a kohtaan, vaikka ne ovatkin vielä kehitysvaiheessa verrattuna perinteisiin ohjelmallisiin menetelmiin.

Yang Han, Co-Founder and CTO, StackAdapt -  Ala suhtautuu skeptisesti Privacy Sandboxiin, koska sen API:t rajoittavat mainosalustojen toimintaa Chromessa ja saattavat keskittää liikaa valtaa Googlelle. Yang on huolissaan reaaliaikaisten mainospäätösten toiminnallisuuden heikkenemisestä ja yksityiskohtaisen raportoinnin vähenemisestä. Nämä seikat ovat myös vähentäneet kiinnostusta Googlen hankkeeseen, kilpailu- ja innovaatiohuolien keskellä.

Benoit Hucafol, VP of Product Management, Equativ - Privacy Sandbox pyrkii sovittamaan yhteen käyttäjien yksityisyyden mainonnan tehokkuuden kanssa, kun ala siirtyy pois evästeistä. Kuitenkin huoli sen toteutuksesta, käyttöönoton monimutkaisuudesta ja mediostajien mieltymyksestä vaihtoehtoisiin ratkaisuihin korostavat merkittäviä epävarmuuksia siirtymässä. Lue koko artikkeli >>


Yhdysvallat ja Britannia sopivat tekoälyn turvallisuusyhteistyöstä

Yhdysvallat ja Britannia ovat aloittaneet uuden tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän yhteistyön, vastauksena edistyneen tekoälyn teknologioiden herättämiin huoliin. Tämän yhteistyön, jonka julkistivat Yhdysvaltain kauppaministeri Gina Raimondo ja Britannian teknologiaministeri Michelle Donelan, päämääränä on tekoälymallien testauksen kehittäminen sekä kansallisen turvallisuuden ja yhteiskunnallisten riskien ehkäiseminen.

Hanke sisältää yhdessä toteutettavia tekoälymallien testejä ja henkilöstövaihdon mahdollisuuksien tutkimista. Lisäksi siinä pyritään luomaan samankaltaisia yhteistyösopimuksia muiden valtioiden kanssa. Aloite tähtää tekoälyn hyötyjen maksimointiin ja riskien minimointiin, mikä ilmenee molempien maiden toimissa tekoälyn turvallisuuden ja sääntelyn kehittämiseksi. Lue koko artikkeli >>


Digiday+ Research: Julkaisijat kääntävät fokuksensa pois tilauksista

Digiday+ Research ennusti tämän vuoden alussa, että julkaisijoiden riippuvuus tilausmaksuista tulonlähteenä vähenee vuoden 2024 edetessä, mikä nyt näkyy heidän kyselyissään. Tilausmaksuista tuloja saavien julkaisijoiden osuus on laskenut huomattavasti, 74 prosentista vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 56 prosenttiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Samalla niiden julkaisijoiden osuus, jotka eivät saa lainkaan tuloja tilausmaksuista, on noussut 26 prosentista 44 prosenttiin.

Lisäksi niiden julkaisijoiden osuus, joille tilausmaksut ovat merkittävä tulonlähde, on jatkuvasti vähentynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana, pudoten 27 prosentista vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vain 7 prosenttiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhä useammat julkaisijat pitävät tilausmaksuja pienempänä osana tulojaan, merkittävän 40 prosentin ilmoittaessa, että tilausmaksut muodostavat hyvin pienen tai pienen osan tuloista vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tämä muutos osoittaa kasvavaa hyväksyntää julkaisijoiden keskuudessa siitä, että tilausmaksut vähenevät ensisijaisena tulonlähteenä, mikä heijastuu strategisessa siirtymässä pois tilausliiketoimintamalleista. Tilausliiketoimintojen rakentamiseen kohdistuva painotus on jatkuvasti laskenut, vain 30 prosenttia julkaisijoista piti sitä etusijalla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, laskien 44 prosentista vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Erityisesti keskittyminen tilausmaksutulojen merkittävään kasvattamiseen on vähentynyt, lähes kolmanneksesta julkaisijoista vuonna 2022 vain 9 prosenttiin vuonna 2024. Päinvastaisesti niiden julkaisijoiden prosenttiosuus, jotka eivät lainkaan keskity tilausliiketoimintansa kehittämiseen, on noussut, saavuttaen 41 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, nousten 14 prosentista vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Lue koko artikkeli >>


Julkaisijat uudistavat sivustojensa hakutoiminnon ottamalla käyttöön tekoälypohjaiset chatbotit

Julkaijat, kuten Forbes, Financial Times ja Snopes, ovat ottamassa käyttöön tekoälyä hyödyntäviä chatbotteja uudistaakseen sivustohakunsa, parantaakseen käyttäjäkokemusta ja tehdäkseen sisältöarkistoistaan hyödyllisempiä. Näiden toimien tavoitteena on paitsi tehostaa sivustojen toimivuutta, myös tarjota tilaajille lisäarvoa, esimerkkinä ainoastaan Financial Timesin ammattilaisjäsenille suunnattu hakuchatbot.

Vaikka näillä innovaatioilla on potentiaalia, jotkut julkaisijat kohtaavat haasteita houkutellessaan tilaajia käyttämään uusia työkaluja. Esimerkiksi eräs johtaja on havainnut, että vaikka työkalun käyttöaste on matala, niiden käyttäjät kuitenkin sitoutuvat sisältöön vahvasti. Snopesin kehittämä yksilöllinen tekoälyhakutyökalu on suunniteltu vahvistamaan sen neuvotteluasemaa tekoälyteknologiayhtiöiden kanssa, mikä korostaa tekoälyn keskeistä roolia sisällön löytämisessä ja käyttäjien sitouttamisessa.

Chatbottien implementointi on osoittautunut nopeaksi ja kustannustehokkaaksi, mikä osoittaa julkaisualan kasvavaa kiinnostusta sijoittaa tekoälyyn hakutoimintojensa kehittämiseksi ja ensimmäisen osapuolen datan keräämiseksi. Kuitenkin tekoälytyökalujen markkinointi niiden käytön lisäämiseksi ja niiden sisällyttäminen laaja-alaisempiin tilaajien sitouttamisstrategioihin ovat edelleen haasteita, joiden kanssa julkaisijat kamppailevat. Lue koko artikkeli >>

Viikko 13

CTV tuottaa 20 miljardia dollaria mainostuloja Yhdysvalloissa tänä vuonna

CTV:n odotetaan tuovan Yhdysvalloissa 20 miljardin dollarin mainostulot tänä vuonna, mikä merkitsee 18 prosentin kasvua. Brian Wieser Madison and Wall ennustaa, että CTV muodostaa 29 prosenttia kaikista TV-mainostuloista, vaikka kansalliset TV-mainostulot kokevatkin laskua kaapelitilauksista luopumisen seurauksena sekä mainostajien suuntautuessa suorituskykyisempiin kanaviin.

Huolimatta siitä TV-ala kokonaisuudessaan voi hyötyä tapahtumista, kuten kesäolympialaisista, jotka tarjoavat laajan tavoittavuuden mainostajille. Erityisesti Amazon Prime Videon uusi, mainoksilla tuetun version on odotettu vauhdittavan CTV:n tuloksia merkittävästi, vieden osansa perinteiseltä TV-mainonnalta.

Yhdysvaltojen mainosmarkkinan ennustetaan kasvavan kokonaisuudessaan 5,6 prosenttia vuonna 2024, taloudellisen optimismin ja verkkopohjaisten yritysten kasvun ajamana. Nämä yritykset investoivat tyypillisesti enemmän mainontaan. Digitaalisen mainonnan osuuden odotetaan kasvavan huomattavasti, josta erityisesti Retail media ja sosiaalinen median odotetaan hyötyvän. Lue koko artikkeli >>


Mainosala ottaa kantaa Amazonin DSP:n pulmaan

Amazon pyrkii houkuttelemaan enemmän mainostajia DSP:nsä pariin, mutta kohtaa merkittäviä haasteita käyttäjäystävällisyyden, mittausominaisuuksien ja inventaarin tavoittavuuden vuoksi. Vaikka Amazon onkin pyrkinyt parantamaan näitä osa-alueita, sen DSP ei ole vielä noussut vahvaksi kilpailijaksi Googlen DV360:lle ja The Trade Deskille rinnalle. Digidayn kyselyssä vain 5% vastaajista suosi Amazonin DSP:tä.

Amazon tarjoaa kuitenkin arvokkaita kohdentamismahdollisuuksia myös Amazonin  ekosysteemin ulkopuolella, joka taas kilpailijoita on jäänyt vähemmälle huomiolle. Mainostajat ovat yhä kiinnostuneempia käyttämään Amazonin DSP:tä (Demand Side Platform), kilpailun kiristyessä DSP-markkinoilla. 43 % kyselyyn vastanneista mainostajista kertoi, että paranneltu Amazon DSP saattaisi houkutella heitä ohjaamaan enemmän ohjelmallista mainosrahaa Amazonille.

Alan toive kolmannesta suuresta toimijasta DSP-markkinoilla viittaa siihen, että jos Amazon voi tehokkaasti käsitellä nykyiset puutteensa ja uudelleen asemoida DSP:nsä, se voi merkittävästi kasvattaa markkinaosuuttaan. Tämä potentiaalinen muutos tapahtuu juuri silloin, kun osa mainostajista etsii vaihtoehtoja Googlelle ja The Trade Deskille, mikä tarjoaa Amazonille mahdollisuuden hyödyntää vahvuuksiaan ja muokata narratiivia DSP:iden ympärillä. Lue koko artikkeli >>


IAB Europe esittelee ensimmäisenä maailmassa digitaalisen mainonnan kasvihuonepäästöjen arvioimisratkaisujen kartoituksen tukeakseen alan siirtymää kohti kestävämpiä toimintatapoja

IAB Europe on julkaissut ensimmäisen raporttinsa kasvihuonekaasujen (GHG) arvioimisratkaisuista digitaalisessa mainonnassa, tarjoten yleiskatsauksen eri malleista, joita on saatavilla päästöjen arvioimiseen. Raportti pyrkii auttamaan sidosryhmiä ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan eri työkalujen ja menetelmien avulla, digitaalisen teknologian osuuden ollessa globaalien päästöjen osalta merkittävä.

Raportti korostaa alan kiireellistä tarvetta standardisoida päästöjen arviointia, ottaen huomioon lukuisat saatavilla olevat työkalut ja yhtenäisten standardien puuttumisen. Raportissa käsitellään eri ratkaisujen ominaisuuksia, korostaen tiedon laadun, toimitusketjun rajojen ja mallinnusmenetelmien tärkeyttä, jotta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Raporttiin osallistuneet, mukaan lukien suuret mediat ja kaupalliset järjestöt, korostavat tarvetta suuntaukselle kohti digitaalisen mainonnan hiilijalanjäljen pienentämistä parempien mittaamis- ja vähennysstrategioiden avulla. Raportti vaatii enemmän yhteistyötä ja standardisointia menetelmissä, jotta GHG-arvioinnin työkalujen tarkkuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa, tähdäten alanlaajuiseen kestävään lähestymistapaan.

Lue koko artikkeli >>


Nubai Ventures haastaa Outbrainin oikeuteen väitteenä bottiliikenne

Nubai Ventures on aloittanut oikeustoimet Outbrainia vastaan, syyttäen mainosalustaa bottiliikenteen toimittamisesta, erityisesti silloin kun asiakkaat eivät ole maksaneet premium mainospaikoista. Oikeusjuttu tuo esille merkittävän ongelman digitaalisessa mainonnassa, sillä Nubai maksoi yli miljoona dollaria liikenteestä, joka johti 80% mainostulojen laskuun, johtuen virheellisen liikenteen (SIVT) korkeasta määrästä.

Nubain toimitusjohtaja Jamarlin Martin väittää, että Outbrainin järjestelmä rankaisee epäoikeudenmukaisesti niitä, jotka eivät valitse kalliimpia mainospaikkoja, mikä johtaa bottiliikenteen kasvuun. Outbrain kiistää nämä väitteet ja väittää yrittäneensä käsitellä Martinin huolenaiheita, mutta riittävää yhteistyötä ei saavutettu.

Nubain vaatii vahingonkorvauksia, syyttäen Outbrainia laajemmasta mainoshuijauksesta ja toivoo suurempaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta alalla. Outbrain väittää, että oikeusjuttu on perusteeton ja ilmaisee sitoutumisensa taistella bottiliikennettä vastaan ​​verkostossaan. Lue koko artikkeli >>


Komissio julkaisee DSA:n alla ohjeet vaaleihin liittyvien systeemisten riskien vähentämiseksi verkossa

Euroopan komissio on julkaissut ohjeet DSA:n (Digital Services Act) puitteissa alustoille ja hakukoneille, joilla on yli 45 miljoonaa EU:n käyttäjää. Tavoitteena on käsitellä verkkoriskejä, jotka vaikuttavat vaalien eheyteen, erityisesti tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Alustoja kehotetaan parantamaan sisäisiä prosessejaan ja toteuttamaan tilannekohtaisia riskien lieventämistoimenpiteitä.

Ohjeissa korostetaan poliittisen mainonnan ja tekoälyn avulla luodun sisällön, kuten deepfake-videoiden ja äänitteiden, selkeää merkitsemistä. Lisäksi niissä kannustetaan viranomaisten, asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön tiedonvaihdon ja tapahtumien hallinnan tehostamiseksi. Vaalien jälkeisiä arviointeja suositellaan toimenpiteiden tehokkuuden arvioimiseksi, ja arviointien tulokset on oltava julkisesti saatavilla palautetta varten.

Euroopan vaaleja varten alustoja kannustetaan varautumaan riittävästi riskien lieventämiseen ja yhteistyöhön Euroopan digitaalisen median observatorion työryhmän kanssa. Ohjeet perustuvat julkiseen kuulemiseen ja yhteistyöhön digitaalisten palvelujen koordinaattoreiden kanssa. Niissä korostetaan myös kolmannen osapuolen tutkimuksen merkitystä toimenpiteiden tehokkuuden arvioinnissa.

Alustojen, jotka eivät noudata ohjeita, on osoitettava komissiolle, että niiden vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat yhtä tehokkaita. Komissio voi aloittaa virallisen menettelyn noudattamatta jättämisen varalta. Lue koko artikkeli >>


Pubmaticin palvelinhäiriö ja miljardin dollarin CPM-hinnat

Pubmatic korjasi pikaisesti merkittävän virheen huutokauppajärjestelmässään, joka virheellisesti näytti 1miljardin dollarin CPM-hintoja julkaisijoille, välttäen näin merkittävät taloudelliset seuraukset. Tapaus paljasti haavoittuvuuden ja monimutkaisuuden ohjelmallisen mainonnan ekosysteemissä, korostaen mahdollista tarvetta lisäsääntelylle.

Virhe, joka johtui Pubmaticin yhden Yhdysvaltain datakeskuksen palvelinpoikkeamasta, aiheutti poikkeuksellisen korkeiden CPM-tarjousten näyttämisen lyhyen 40 sekunnin ajanjakson ajan ilman todellista taloudellista tappiota mainostajille tai julkaisijoille. Vaikka ongelma saatiin nopeasti korjattua, tapahtuma johti keskusteluihin ohjelmallisen toimitusketjun vaikutuksista, korostaen monimutkaista verkostoa.

Tämä tapaus toimii muistutuksena mainosteknologian ekosysteemin haavoittuvuudesta ja vahvojen järjestelmien ja yhteistyön tärkeydestä vastaavien ongelmien estämiseksi. Alan asiantuntijat vaativat nyt selkeämpiä sääntöjä tällaisten poikkeamien varalta, korostaen tarvetta paremmalle valvonnalle ja yhteistyölle ohjelmallisen mainonnan ekosysteemissä. Lue koko artikkeli >>


Miten Forbes testaa SSP-järjestelmiä parantaakseen ohjelmallisen tuloja

Forbes uudelleenarvioi yhteistyötään SSP:iden kanssa tehostaakseen mainosteknologian vaikutusta tuloihinsa. Tämä merkitsee muutosta perinteisestä lähestymistavasta, jossa nojauduttiin vahvasti muiden suosituksiin. Forbes ryhtyi testaamaan erilaisia SSP-integraatioita, aloittaen yhdestä, joka aiemmin tuotti keskinkertaista tuloa, selvittääkseen, voisivatko vaihtoehtoiset lähestymistavat tuottaa parempia tuloksia.

Testien aikana Forbes kokeili erilaisia toteutuksia, kuten Amazon’s Transparent Ad Marketplacea ja Prebidia, pyrkimyksenään löytää uusia tulonlähteitä. Jotkut testit kaksinkertaistivat tulot verrattuna olemassa oleviin, Forbesin seuratessa tarkasti näitä kokeiluja kolmen kuukauden ajanjaksoissa varmistaakseen luotettavat tulokset.

Vuoteen 2024 mennessä Forbes laajensi testaustaan kolmanteen ja valmistautui testaamaan neljättä SSP:tä, valikoiden tarkasti, mitä SSP:itä tutkia suorituskyvyn perusteella, käsitellen näitä arviointeja eräänlaisena suorituskyvyn parantamissuunnitelmana SSP:ille. Tämä innovatiivinen lähestymistapa mahdollistaa Forbesin räätälöidä SSP-strategiansa, parantaa tulojaan ja jalostaa mainosteknologiaekosysteemiään. Lue koko artikkeli >>


Prebid Mobile webinaari

Osallistu Prebidin mobiiliwebinaariin 11. huhtikuuta. Kuule PMC:n puheenjohtaja Alex Savelyevin, varapuheenjohtaja Mike Mullinin ja mobiilikehittäjä Jonathan Slighin tuoreimmat uutiset Prebid Mobilen nykytilasta, sisältäen tietoa in-app keskittymisestä, version 3.0 julkaisusta sekä identiteettiin liittyvistä päivityksistä. Registeröidy tällä >>

Viikko 12

Amazon näkee uusia mahdollisuuksia 3p evästeiden katoamisen myötä

Chromen luopuessa kolmansien osapuolien evästeistä, Amazon hyödyntää tilanteen ja pyrkii nousemaan keskeiseksi alustaksi kohdennettavan ja mitattavan mainonnan näkökulmasta. Amazon kehittää "kestäviä ratkaisuja", kuten Amazon Audiences ja Modeled Conversions -työkaluja, jotka eivät ole riippuvaisia kolmannen osapuolen evästeistä.

Yksi Amazonin keskeisistä pyrkimyksistä on sen oma tunnisteteknologia, ID++, jonka tavoitteena on vahvistaa mainosliiketoimintaa ja luoda ainutlaatuinen yhteys julkaisijoiden vahvistettuun inventaariin. Tämä hanke, yhdessä kontekstuaalisen kohdentamisen kanssa, todennäköisesti vahvistaa Amazonin asemaa evästeiden jälkeisessä mainoskentässä, tarjoten mainostajille houkuttelevan vaihtoehdon yksityisyyttä suojaaviin data- ja mittausratkaisuihin.

Vaikka kolmannen osapuolen evästeiden tulevaisuus onkin vielä epäselvä, Amazonin strategiset siirrot ovat sille todennäköisesti eduksi. Kuitenkin, menestyminen uudessa tilanteessa vaatii enemmän kuin teknologista innovointia; se nojaa myös Amazonin kykyyn tarjota houkuttelevia ratkaisuja, jotka täyttävät mainostajien ja julkaisijoiden tarpeet yksityisyyden suojelemisen eturintamassa.
Lue koko artikkeli >>


Frekvenssien hallinta rajoittaa CTV-mainonnan budjetteja

Digitaalinen mainosala tutkii uusia mahdollisuuksia, kuten CTV-mainontaa, kun perinteinen online-mainonta kohtaa haasteita tavanomaisten kohdennusmenetelmien käytöstä poistumisen myötä. Erityisesti Connected TV (CTV) mainonta, joka odotetaan kasvavan huomattavasti, tuo mukanaan sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita. Yksi keskeinen haaste on frekvenssin hallinnan tehostaminen, mikä on välttämätöntä mainostajien ja julkaisijoiden investointien lisäämiseksi.

Äskettäin järjestetyssä CTV Connect -konferenssissa alan johtajat keskustelivat strategioista, joilla voidaan selättää desktop- ja mobiilimainonnan rajoitukset ja optimoida mainosten näyttökerrat. CTV:n potentiaalista huolimatta ilmassa on haasteita, kuten puutteelliset datasignaalit ja inventaarin läpinäkyvyyden puute, jotka vaikeuttavat mainosten näyttökertojen hallintaa ja voivat heikentää katselukokemusta.

Ratkaisuina on tarjottu mittaustyökalujen käyttöä frekvenssirajojen valvomiseen ja suoria sopimuksia sisällöntuottajien kanssa. Lisäksi tekoälyn ja tunnisteiden, kuten UID2:n, hyödyntämistä tutkitaan, mikä voisi parantaa mainonnan kohdentamista ja frekvenssin säätelyä CTV:ssä ja perinteisessä TV:ssä. Näiden innovaatioiden avulla CTV-mainonnan tehokkuus voisi kokea merkittävän muutoksen. Lue koko artikkeli >>


Googlen uusien instream/outstream-standardien omaksuminen voi aiheuttaa katastrofin joillekin verkossa toimiville videopalveluille

Googlen AdX aikoo 1. huhtikuuta toteutettavalla videomainonnan päivityksellä selkiyttää instream- ja outstream-videoluokittelua vastaamaan alan standardeja. Tämä muutos, joka noudattaa IAB Tech Labin suosituksia, voi laskea CPM-hintoja aiemmin premium-tasoiseksi arvioidulle inventaarille. Päivityksen tavoitteena on määritellä videokategoriat tarkemmin, jotta ne vastaisivat mainostajien odotuksia paremmin.

Muutos on huomattava, erityisesti kun otetaan huomioon Googlen hallitseva asema markkinassa. Se voi vaikuttaa kaupallistamiseen niillä alustoilla, jotka ovat aiemmin hyötyneet nyt vähemmän kannattaviksi luokitelluista videomainonnan muodoista. Julkaisijat ovat jo ilmoittaneet huomattavista tulonmenetyksistä AdX:n testausjaksoilla, mikä antaa viitteitä videomainonnan kaupallistamisstrategioiden tulevista muutoksista.

Videosisällön tuottajien, mukaan lukien tekoälyllä tuotetun sisällön parissa työskentelevien, on mahdollisesti mukauduttava uuteen tilanteeseen keskittymällä instream-sisältöön tai kartoittamalla uusia mainosmuotoja. Google väittää, että päivitys tuo etuja sekä julkaisijoille että mainostajille takaamalla inventaarin tarkemman kuvauksen, siitä huolimatta että se tuo mukanaan myös haasteita. Lue koko artikkeli >>


IAB Europe lähtetti kirjeen EDPB:lle käsitelläkseen "suostu tai maksa" -mallia

IAB Europe sekä useat muut digitaalisen mainonnan toimijat ovat esittäneet Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPB) yhteisen vetoomuksen, pyytäen avointa keskustelua "suostu tai maksa" -malliin liittyvistä ohjeistuksista. He pyytävät EDPB:tä harmonisoimaan kantansa EU:n ja ETA-alueen olemassa olevia lainsäädäntöä noudattaen ja tekemään yhteistyötä kilpailu- sekä kuluttajansuojaviranomaisten kanssa "kohtuullisen" hinnoittelun määrittelemiseksi.

Vetoomuksessa korostetaan, että useimmat eurooppalaiset haluavat mahdollisuuden valita maksavatko digitaalisista palveluista vai käyttävätkö he niitä ilmaiseksi mainostuella. Samalla kumotaan käsitys, että "suostu tai maksa" -malli rikkoisi tietosuojaoikeuksia, painottaen GDPR:n noudattamisen olevan ehdoton edellytys, suostumuksesta riippumatta. Lue koko artikkeli >>


MTA mahdollistaa ohjelmallisen mainonnan koko DOOH-verkossaan

Ohjelmallinen ulkomainonta on nyt saavutettavissa koko New Yorkin joukkoliikenneverkostossa, mukaan lukien 3 800 digitaalista näyttöä, kiitos OUTFRONTin ja Metropolitan Transit Authorityn (MTA) yhteistyön. Kehitys mahdollistaa mainostajille suoran yhteyden laajaan päivittäiseen matkustajamäärään ja tehostaa mainoskampanjoiden joustavuutta sekä kohdentamista reaaliaikaisen huutokaupan avulla, poistaen tarpeen sitoutua pitkäaikaisiin suoriin hankintoihin.

Tämän siirtymän myötä mainostajat voivat hyödyntää tarkempaa yleisön kohdentamista ja mittausta, käyttäen hyväksi uusimpia teknologioita, kuten sijaintiperusteista attribuutiota ja dynaamista sisällön optimointia. Näin he voivat suunnitella entistä räätälöidymmät mainoskampanjat. OUTFRONT tähtää osuutensa kasvattamiseen tarjoamalla mainostajille entistä joustavampia ostovaihtoehtoja ja yhdistämällä tietolähteitä syvällisempien yleisötietojen saamiseksi. Vaikka odotetaankin, että suorat sopimukset säilyttävät etusijansa erityisesti arvokkaimmissa mainospaikoissa, ohjelmallisen mainonnan odotetaan tuovan uusia mahdollisuuksia ja tehokkuutta mainoskampanjoiden toteutukseen. Lue koko artikkeli >> 


Julkaisijat etsivät uusia keinoja videon ja näyttömainonnan tulojen laskiessa 

Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä (Q4) AOP:n ja Deloitten raportin mukaan brittiläiset digijulkaisijat kokivat 1,8 prosentin tulonlaskun edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti online-videon ja näyttömainonnan tulot kärsivät pudotusta. Toisaalta tilausten ja sponsorointien tuotot kasvoivat huomattavasti, ja digitaalisen audion tulot nousivat peräti 300 prosenttia.
 
Julkasijoista puolet raportoivat kasvua kyseisellä neljänneksellä, mikä korostaa tarvetta monipuolistaa tulolähteitä perinteisen digitaalisen mainonnan ulkopuolelta. Alan asiantuntijat painottavat monipuolistamisen välttämättömyyttä ja näkevät kasvumahdollisuuksia uusilla alueilla, kuten digitaalisessa audiossa ja tilauksissa, jotka ovat keskeisiä julkaisijoiden selviytymiselle mainostulojen laskussa ja markkinan muuttuvissa vaatimuksissa. Lue koko artikkeli >> 

Mainosala siirtyy Googlen Privacy Sandbox -kokeilun ratkaisevaan vaiheeseen

Google'n Privacy Sandbox siirtyy kriittiseen testivaiheeseen, johon osallistuvat suuret mainostekniikan yritykset kuten Adform, Criteo ja Magnite, arvioidakseen vaihtoehtoja kolmannen osapuolen evästeille. Painopisteinä ovat Protected Audiences API, Topics API ja Attribution Reporting API. Testaus on osa Yhdistyneen kuningaskunnan CMA:n vaatimuksia, ja sen tarkoituksena on tarjota mainostajille ja julkaisijoille arvokkaita näkemyksiä mainosten tehokkuudesta ja hinnoitteludynamiikasta ilman kolmannen osapuolen evästeitä.

Testit, jotka koskevat vain pientä osaa mainosliikenteestä, pyrkivät mittaamaan mahdollista vaikutusta mainosten hintoihin ja kysyntään, ja yritykset ovat sitoutuneet ylläpitämään vakautettua testiympäristöä varmistaakseen luotettavan datan. Vaikka testaus on rajallista, tätä ajanjaksoa pidetään ratkaisevana askeleena ymmärtääksemme, miten Privacy Sandbox voi tasapainottaa mainostajan ROI:n ja julkaisijan CPM:n kolmannen osapuolen evästeiden jälkeisessä maisemassa.

Tulosten näistä testeistä ei odoteta olevan lopullisia, mutta ne ohjaavat keskustelua ja kehitystä vaihtoehtoisten seurantamekanismien ympärillä. Privacy Sandbox tutkimus heijastelee laajempaa pyrkimystä löytää ratkaisuja kolmannen osapuolen evästeiden vaiheittaiseen poistamiseen liittyviin haasteisiin. Lue koko artikkeli >> 


Disney hallinnoi suoria toimitusreittejä säilyttäen SSP-kumppanien aseman

Disney aikoo automatisoida mainosmyyntinsä vuoden loppuun mennessä tuomalla markkinoille DRAX Directin. Tämä uusi järjestelmä helpottaa mainostajien suoraa pääsyä Disney+ ja Hulun mainosinventaariin The Trade Deskin ja Googlen DV360:n kautta. Tavoitteena on tarjota mainostajille enemmän avoimuutta ja parempia kohdennustarkkuuksia kiertämällä perinteisiä tarjontapuolen alustoja, mikä voi tehostaa mainosten ostamista.

DRAX Direct mahdollistaa ensimmäisen osapuolen tietojen yhdistämisen Disneylle ominaisen yleisön kanssa. Tämä parantaa hieman alhaisempia yleisön kohdennustarkkuuksia, joita on nähty perinteisten tarjontapuolen alustojen käytössä. On kuitenkin tärkeää huomata, että Disneyn tavoitteena ei ole poistaa tarjontapuolen alustoja, kuten Magnitea, vaan tarjota mainostajille enemmän vaihtoehtoja mainosinventaarin tavoittamiseksi.

Strategia vastaa kasvavaan kysyntään suorista reiteistä inventaariin. Vaikka Disney ylläpitää yli 30 kumppanuutta DSP:iden kanssa, sen tavoitteena on palvella laajaa mainostajakuntaa pienistä keskisuuriin. DRAX Directin käyttöönoton ei odoteta vähentävän kysyntää tarjontapuolen alustojen kautta, vaan sen tarkoituksena on yksinkertaistaa teknologiaprosessia mainostajille, jotka haluavat suoran pääsyn sen inventaariin.
Lue koko artikkeli >> 


Retail muodostaa tänä vuonna viidenneksen Yhdysvaltain mainosmenoista 

Yhdysvalloissa retail mainonnan odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden 2024 aikana mennessä, muodostaen tuolloin noin viidenneksen maan mainosmenoista. Vuoteen 2025 mennessä osuus saattaa nousta jopa lähes neljännekseen, ennustaa Advertiser Perceptions. Vahva kasvu pohjautuu pääasiassa verkkokaupan ohjelmalliseen mainontaan, jonka odotetaan ylittävän 20 miljardin dollarin rajan tänä vuonna.

Vaikka retailin kasvu onkin vaikuttavaa, mobiilin ja desktopin ohjelmallisten mainosten kulutuksen odotetaan pysyvän suhteellisen ennallaan tai saavuttavan jopa pientä kasvua. Tämä asettaa haasteita julkaisijoille. Toisaalta digitaalinen mainoskulutus jatkaa kasvuaan, erityisesti sosiaalisen median lyhyiden videoiden suosion ja Connected TV:n odotettujen panostusten ansiosta vaalien ja olympialaisten vuoksi. Ilmiö korostaa digitaalisen mainonnan kentän jatkuvaa muutosta. Lue koko artikkeli >> 

Viikko 11

Adalytics-raportti arvostelee adtech-alaa MFA-estojen korostamisesta samalla, kun se hyödyntää MFA-tarjontaa

Mainosala kohtaa haasteita made-for-advertising (MFA) sivustojen yleisyyden kanssa, vaikka tällaista inventaaria  on väitetty pyrittävän vähentämään. Adalytics-raportti tuo esiin tämän ongelman, osoittaen, että suuret SSP:t ja DSP:t jatkavat yhteistyötä MFA-sivustojen kanssa.

Tilanne korostaa monimutkaista ekosysteemiä, jossa kannustimet ovat ristiriidassa: SSP:t, jotka välttävät MFA-sivustoja, saattavat kohdata heikentyneen tavoittavuuden ja korkeammat CPM-hinnat, kun taas DSP:t, joita ohjaa asiakkaiden kysyntä suuresta tavoittavuudesta ja matalista kustannuksista, jatkavat MFA-sivustojen hyödyntämistä.

Raportti kiittää myös Trade Deskin kaltaisia yrityksiä MFA:n tehokkaasta suodattamisesta. Sen viesti on, että jatkuva ylläpito ja sidosryhmien välinen yhteensovittaminen ovat avainasemassa MFA-ongelman tehokkaassa hallinnassa. Lue koko artikkeli >> 

 

Criteo kehittää ratkaisuja Privacy Sandboxille

Adtech-toimijat, jotka ovat huolissaan Google'n siirtymästä pois evästeiden käytöstä aiheutuvista monimutkaisuuksista ja kustannuksista, saattavat löytää ratkaisun Criteon teknologiasta. Criteo, joka on ostanut IPONWEBin – merkittävän toimijan adtech-infrastruktuurissa – käy keskustelua Google'n Privacy Sandbox -tiimin kanssa. Heidän tavoitteenaan on tarjota palveluita, jotka helpottaisivat siirtymävaihetta pienemmille SSP:ille ja DSP:ille, joilta puuttuvat tarvittavat resurssit  muutoksen hallintaan.

Strategia hyödyntää IPONWEBin perintöä yhdistämällä toimijoita ohjelmallisen mainonnan ekosysteemissä ja tarjoamalla sandbox-ratkaisuja teollisuuden siirtyessä kohti evästeetöntä ympäristöä. Yhteensopivan teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen Privacy Sandbox -vaihtoehtojen kanssa voi maksaa yrityksille noin 7 miljoonaa dollaria, mikä korostaa Criteon ehdotuksen taloudellista hyötyä.

Vaikka Criteo on valmis ja markkinoilla on tarve, on epävarmaa, tuleeko laajempi markkina hyväksymään Criteon tarjoamat palvelut. Tämä johtuu kilpailudynamiikasta ja merkittävistä resursseista, joita käynnissä olevaan siirtymään vaaditaan. Alaa painaa kiireellinen aikataulu, Sillä Google aikoo poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä. Se herättää myös kysymyksiä Privacy Sandbox API:en valmiudesta. Lue koko artikkeli >> 

 

Privacy Sandbox: Mikä on vialla videossa?

Tekninen epäsopivuus VAST-standardin ja Googlen Protected Audiences API:n (PAAPI) välillä vaikeuttaa videomainonnan jakelua, alan siirtyessä pois kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä. Integraatiohaasteet vaativat merkittäviä muutoksia ekosysteemiin, jotta julkaisijoiden tuloja ja täyttöasteita voidaan ylläpitää.

Julkaisijoita ja adtech-kumppaneita kehotetaan lisäämään Privacy Sandboxin testausta sopeutuakseen muutoksiin ja etsimään teknisiä kompromisseja varmistaakseen saumattomat videomainonnan jakelun. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europen opas yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiiviin (CSRD)

Euroopan Green Dealin lanseerauksen jälkeen vuonna 2020, EU on esitellyt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -direktiivin, jonka tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta yritysraportoinnissa. IAB Europen kestävän kehityksen työryhmä on koonnut oppaan yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiiviin (CSRD) liityen. Opas toimii koulutusresurssina, tarjoten arvokkaita näkemyksiä ja ohjeita CSRD:stä. Linkki oppaaseen >>

 

Julkaisijat priorisoivat vuoden tuloja, suoramyynnit kärjessä

Kun vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on päättymässä, Digiday+ Researchin yli 150 julkaisualan ammattilaista koskevat kyselyt valottavat strategista käännöstä tulolähteiden priorisoinnissa vuoden 2023 haasteiden jälkeen. Julkaisijoiden keskeiseksi tulolähteeksi on noussut suoramyytymainonta, ohittaen muut tulovirrat, kuten tilaukset ja kumppanuusmarkkinoinnin.

Tutkimus tuo esiin selkeän järjestyksen tulonlähteissä: suoramyyty mainonta, ohjelmallinen mainonta, brändisisältö ja videomainonta ovat eturintamassa. Brändisisällön ja muiden segmenttien painotuksessa on havaittavissa merkittävää laskua edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti brändisisällöstä hyötyvien julkaisijoiden määrä on vähentynyt 80 prosentista vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 72 prosenttiin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ja samankaltaista laskua on nähtävissä myös halukkuudessa keskittyä tähän alueeseen.

Tilausmaksujen, tapahtumien ja kumppanuusmarkkinoinnin tulot ovat myös laskeneet, mikä korostaa julkaisijoiden tulomallien monipuolistamisen vähenemistä. Siitä huolimatta kyselyt osoittavat merkittävää kasvua julkaisijoiden halukkuudessa panostaa suoramyytyyn mainontaan, ohjelmalliseen mainontaan, brändisisältöön ja videomainontaan tulevaisuudessa, mikä viittaa pyrkimykseen vahvistaa näitä alueita vuonna 2024 entisestään. Lue koko artikkeli >>

 

Prebidin evästeetöntä tulevaisuutta käsittelevän webinaarin yhteenveto

Mikäli Prebidin "The State of Cookie Deprecation" -webinaari 5. maaliskuuta meni sinulta ohi, suosittelemme tutustumaan sen yhteenvetoon, josta voit löytää uusia näkökulmia ja keskeisiä havaintoja. Lue koko artikkeli >>

Viikko 10

Datayhteistyön evoluutio ja Aidatut puutarhat

Datanhallinnan ja yksityisyydensuojan maiseman muutos on luonut uuden suuntauksen nimeltä "Aidatut puutarhat" (Hedged gardens), joka korostaa tasapainoista datayhteistyötä. Muutoksen taustalla ovat data clean roomien ja teknologioiden edistysaskeleet, tavoitteenaan luoda turvallinen ja yhteistyöhön perustuva dataympäristö.

"Aidatut puutarhat" mahdollistavat hallitun datayhteistyön yksityisyyden suojakeinoja noudattaen. Kehityskulku on vastaus perinteisten "Suojattujen puutarhojen" (Walled Gardens) asettamiin rajoituksiin, mahdollistaen turvallisen datan jakamisen ja analysoinnin ja avaten ovia kohti yhteentoimivampaa ja yksityisyyttä kunnioittavaa dataekosysteemiä. Lue koko artikkeli >> 


Privacy Sandboxin viiveongelmat aiheuttavat kustannuksia julkaisijoille

Mainosala sopeutuu Googlen Privacy Sandboxiin ja kolmansien osapuolten evästeiden asteittaiseen poistoon, mikä merkitsee siirtymää kohti yksityisyyteen keskittyvää mainontaa. Privacy Sandboxin Protected Audiences API:n (PAAPI) ensimmäiset testit ovat tuoneet esiin ongelmia, kuten viiveen lisääntymisen, joka vaikuttaa mainosten näkyvyyteen ja tuottavuuteen. Ongelmien vuoksi mittavat testit voivat olla riski.

Haasteista huolimatta, on äärimmäisen tärkeää, että sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti Sandboxin testaukseen. Googlen saama palaute on keskeistä PAAPI:n kehittämisen kannalta, erityisesti julkaisijoiden kontrollin ja raportoinnin näkökulmasta Sandboxin sisällä. Yhteistyö testauksessa ja palautteen antamisessa on välttämätöntä, jotta voidaan kehittää yksityisyyttä suojaavia ja samalla tehokkaita ratkaisuja. Lue koko artikkeli >> 


Reach 2023: Tulot laskivat 5 %, printti suoriutui digitaalista paremmin

Reach, joka on brittiläisen mediakentän merkittävä toimija, omistaen julkaisut kuten Mirror ja Express sekä yli sata paikallista uutisbrändiä, koki vuonna 2023 viiden prosentin laskun liikevaihdossaan, pudoten 568,6 miljoonaan puntaan. Digitaalisten tulojen osalta koettiin 15 prosentin pudotus, jolloin summa asettui 127,4 miljoonaan puntaan, kun taas painettujen julkaisujen tulot laskivat vain kaksi prosenttia, yltäen 438,8 miljoonaan puntaan. Laskua saatiin kuitenkin kompensoitua pienentyneiden painopaperikustannusten ja lehtien hintojen korotusten myötä.

Huolimatta kokonaistulojen laskusta, painettu media säilytti asemansa Reachin suurimpana tulonlähteenä, kattaen 75 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Samaan aikaan, kun yhtiö pyrkii aktiivisesti siirtymään kohti digitaalisempaa ja dataan perustuvaa liiketoimintamallia. Lue koko artikkeli >> 


Privacy-Preserving Ads API julkaistaan Microsoft Edgeen

Microsoft Edge tehostaa käyttäjänsuojaa seurantaa vastaan, esittelemällä Ad Selection API:n, jonka tavoitteena on mahdollistaa kohdennettu mainonta ilman kolmansien osapuolien evästeitä, samalla kun otetaan käyttöön tiukat yksityisyyttä suojaavat toimenpiteet. API käyttää hyväkseen Trusted Execution Environments -teknologiaa tietoturvan varmistamiseksi ja se on osa Microsoftin suunnitelmaa poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä hallitusti, aloittaen pienimuotoisella kokeiluilla.

Microsoft kannustaa alan toimijoita aktiivisesti testaamaan ja antamaan palautetta Ad Selection API:sta, jotta yhdessä voidaan edistää yksityisyyttä kunnioittavaa mainontaa.

Kolmannen osapuolen evästeiden poistamisen testaaminen Microsoft Edgessä on mahdollista seuraavasti:

Google Euroopassa: Digital Markets Act:in (DMA) noudattaminen

Euroopan unionin Digital Markets Act (DMA) on tullut voimaan, asettaen uusia säädöksiä kohdistuen tiettyihin yrityksiin. Google on ilmoittanut erilaisista toimenpiteistä DMA:n vaatimusten täyttämiseksi, sisältäen hakutulosten muutokset, valintaruutujen lisäämisen Android-laitteisiin sekä uudet käyttäjän suostumusta koskevat vaatimukset Google-palveluiden linkityksessä.

Nämä muutokset on tarkoitettu lisäämään läpinäkyvyyttä ja antamaan käyttäjille suurempi määräysvalta, vaikkakin ne tuovat mukanaan kompromisseja, jotka vaikuttavat sekä käyttäjiin että yrityksiin. Google pyrkii löytämään tasapainon innovoinnin, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden välillä, selvitellen samalla monimutkaisia kysymyksiä tehden yteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhtiön pyrkimykset noudattaa säädöksiä sisältävät datan siirrettävyyden parantamisen, kolmansien osapuolien sovellusten käytön mahdollistamisen ja vaihtoehtoiset laskutusjärjestelmät sekä panostuksen datan jakamiseen ja läpinäkyvyyteen. Lue koko artikkeli >>  


ICO pyytää näkemyksiä siitä, tulisiko UK:n julkaisijoiden antaa lukijoille mahdollisuus valita "suostumus tai maksu" -malli

Iso-Britannian Tietosuojavaltuutetun toimisto (Information Commissioner's Office, ICO) tutkii sääntelylähestymistä "suostu tai maksa" -mallien osalta, jotka koskevat kohdennettua mainontaa. Mallit antavat käyttäjille mahdollisuuden valita joko henkilötietojensa jakamisen mainontaa varten tai maksun datansa yksityisenä pitämisestä. Tämä strategia pyrkii vastaamaan haasteeseen, joka liittyy ei-personoitujen mainosten tuottaman tulon vähenemiseen julkaisijoille.

ICO painottaa oikeudenmukaisen valinnanvapauden merkitystä käyttäjille suostumusmekanismeissa, jotka liittyvät mainonnan ei-välttämättömiin evästeisiin. Se myös tunnustaa, että julkaisijat ovat kiinnostuneita "suostu tai maksa" -malleista ja etsivät selkeää ymmärrystä sääntelylinjauksista tehdäkseen tietoon perustuvia investointipäätöksiä. Lue koko artikkeli >> 


EU:n tuomioistuimen päätös määrittelee IAB Europen roolin TCF:ssä

Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) teki ratkaisunsa IAB Europen tekemässä valituksessa Belgian tietosuojaviranomaisen Transparency & Consent Framework -päätökseen liittyen. Tuomioistuin tarkensi henkilötietojen ja yhteisrekisterinpitäjyyden määritelmiä, katsoen, että käyttäjän mieltymyksiä ilmaisevat digitaaliset merkit (TC Strings) ovat henkilötietoja. Sen myötä IAB Europe voidaan nähdä yhteisrekisterinpitäjänä näiden tietojen luonnissa ja käytössä.

Sen sijaan IAB Europen ei nähty olevan yhteisrekisterinpitäjä TCF:ään osallistuvien tahojen myöhemmässä tietojenkäsittelyssä, joka liittyy digitaaliseen mainontaan ja sen liitännäistoimintoihin. Tämä tuomioistuimen päätös selventää kyseisiä kohtia, mahdollistaen oikeusprosessin etenemisen. Päätöksen seurauksena Belgian markkinaoikeuden tulee vielä tarkemmin tutkia asiaa, minkä vuoksi viranomaispäätöksen toimeenpanon keskeytys jatkuu. Päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia digitaalisia toimintoja harjoittaville organisaatioille. Lue koko artikkeli >>  


IAB Europe esittelee tuoreimman oppaansa, joka valottaa toimitusketjun läpinäkyvyyttä kestävyyden näkökulmasta

IAB Europen Programmatic Trading -työryhmä on julkaissut uuden version Supply Chain -läpinäkyvyysoppaasta, joka heijastaa alan sitoutumista läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen. Opas tarjoaa avainkysymyksiä ja ohjeistuksia sidosryhmille, jotka auttavat tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja edistävät digitaalisen mainonnan toimitusketjun vastuullisuutta. Linkki oppaaseen >> 

 

Digiday-raportti: Mitä tilaajat haluavat tilauksistaan vuonna 2024

Tilaajien kasvava halu joustavuuteen ja läpinäkyvyyteen tilauksissaan korostuu erityisesti video-streamingin ja vähittäiskaupan tilauspalveluissa, jotka ovat nousseet suosituimpien joukkoon nousevien kustannusten myötä. Huolimatta näiden palveluiden suuresta suosiosta, jopa 57 % tilaajista on irtisanonut tilauksensa ennakoiden hintojen nousua, mikä osoittaa selkeän toiveen kustannusten ja sisällön hallinnasta.

Menestyneet julkaisijat ja brändit streaming- ja vähittäiskaupan sektoreilla saavuttavat kasvua mukautumalla käyttäjämieltymyksiin. Syvällisempää tietoa aiheesta saat lataamalla koko kyselytutkimuksen, jonka on toteuttanut Bango ja johon osallistui 5 000 tilaajaa Yhdysvalloista. Lataa koko raportti >> 

 


Prebid tapahtuma: ASCENT London 1. Toukokuuta

Alan edelläkävijät kokoontuvat Prebidin ASCENT tapahtumaan keskustelemaan yksityisyyteen keskittyvien, mainostuettujen digitaalisten ekosysteemien tulevaisuudesta, keskittyen kanaviin kuten CTV (Connected TV) ja sovelluksen sisäinen mainonta (IN-APP). Tapahtuma esittelee myös Prebidin avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jotka on suunniteltu parantamaan ohjelmallisen mainonnan tuloja ja rohkaisemaan yhteistyötä julkaisijoiden, ad-tech-yritysten ja ostajien kesken. Lue lisää ja liput >> 

Viikko 9

Googlea vastaan nostettu 2,3 miljardin dollarin kanne Axel Springerin ja muiden mediaryhmien toimesta

Googlea vastaan on nostettu 2,3 miljardin dollarin kanne 32 mediayhtiön, mukaan lukien Axel Springerin ja Schibstedin, toimesta. Kanteen mukaan yhtiöt ovat kärsineet tappioita Googlen digitaalisen mainonnan käytäntöjen vuoksi. Ryhmä syyttää Googlea kilpailun rajottamisesta ja väittää, että ilman Googlen hallitsevan aseman väärinkäyttöä mediayhtiöt olisivat saaneet merkittävästi suurempia mainostuloja ja maksaneet vähemmän mainosteknologiapalveluista. Lue koko artikkeli >>

 

Mainosteknologiden varhaiset reaktiot Googlen kolmannen osapuolen evästeiden tuen päättymiseen

Vaikka kolmannen osapuolen evästeiden loppu oli odotettu katastrofi mainosteknologioille, on se osoittautunut voitoksi monille toimijoille.

Esimerkiksi The Trade Desk on onnistunut tähän asti selviämään haasteesta hyvin, ja sen vaihtoehtoinen Unified ID 2.0 on nostanut kustannustehokkuutta ja hintoja. Magnite ja PubMatic ovat vastanneet haasteeseen eri tavoin: Magnite tukee Privacy Sandboxia, kun taas PubMatic on keskittynyt kasvaviin alueisiin, joilla evästeitä ei tarvita.

Criteo odottaa haastavaa vuotta, kun taas LiveRamp on valmis evästeiden poistumiseen ja on vahvasti mukana uusissa kohdennusmahdollisuuksissa. Integral Ad Science taas keskittyy täyttämään evästeiden jättämän tyhjiön kontekstuaalisella datalla ja huomion mittareilla. Lue koko artikkeli >>

 

Julkasijoiden Q4 2023: Mainostulojen haasteet ja tilausmaksujen nousu

Selvitys Q4 2023 tuloksista osoitti viitteitä mainostulojen mahdollisesta elpymisestä.

Julkaisijat kuten Gannett, IAC, News Corp ja The New York Times julkaisivat jo koko 2023 vuoden tuloksensa, jotka osoittivat mainostulojen pudotuksen, mutta samalla tilausmaksujen tärkeyden vakauttavana tekijänä. The New York Timesin digitaaliset tilaukset kasvoivat 9,9% vuoden aikana, kun taas Gannett raportoi digitaalisten tilausten noususta viimeisellä neljänneksellä.

Katseet suunnattuna vuoteen 2024, julkaisijat odottavat positiivisia käänteitä, esimerkiksi BuzzFeed ennakoi taloudellista hyötyä Complexin myynnistä. Lue koko artikkeli >>

 

DoubleVerify ja Roku paljastavat 7,5 miljoonan dollarin CTV-mainoshuijauksen

DoubleVerify ja Roku paljastivat vuoden 2023 alussa suuren CTV-mainoshuijauksen nimeltä "CycloneBot", joka on imenyt arviolta 7,5 miljoonaa dollaria kuukaudessa mainostajilta. Huijaus hyödynsi perinteistä verkkotunnuksen väärentämistä uudella tavalla, luoden pitkäkestoisia CTV-katselusessioita jäljitteleviä vaikutelmia.

Roku käytti omaa Advertising Watermark -tekniikkaansa huijauksen paljastamiseen, korostaen CTV-mainoshuijauksien kasvavaa kehittyneisyyttä. Tämä herättää huolta mainostajissa, koska huijaukset ovat mahdollisia kaikilla ostopoluilla. Roku harkitsee Advertising Watermarkin muuttamista alan standardiksi, mikä voisi auttaa torjumaan tulevia CTV-mainoshuijauksia. Lue koko artikkeli >>

 

IAB TECH LAB: Esittelyssä alustava OpenRTB-tuki Protected Audience API:lle

Google's Privacy Sandbox tuo uudistuksia mainonnan ostoon ja myyntiin useiden API:en kautta. OpenRTB valmistautuu vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, erityisesti Protected Audience API:n osalta, joka edellyttää selkeämpää tukirakennetta. Tämän kehityksen myötä mainosteknologia-alan standardit, kuten OpenRTB, sopeutuvat tukeakseen selaimessa tapahtuvaa reaaliaikaista huutokauppaa, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ohjelmalliselle mainonnalle. Lue koko artikkeli >>

 

Magniten CTV-mainonnan kulutus kasvoi 20 % vuoden 2023 aikana

Magniten liikevaihto Q4:llä nousi 187 miljoonaan dollariin, ja vaikka CTV-osuus kasvoi, CTV:n liikevaihto oli hieman pienempi kuin edellisvuonna. Toimitusjohtaja Michael Barrett korosti CTV:n kasvua kumppanuuksien ja uusien markkinamahdollisuuksien avulla, kun taas kolmansien osapuolten evästeiden loppumiseen valmistaudutaan integraatioiden ja Privacy Sandboxin tukemisen kautta. Lue koko artikkeli >>

 

FreeWheel lanseeraa ohjelmallisen mainonnan Allocation Module -ratkaisun

FreeWheel on julkaissut Allocation Module -nimisen ratkaisun, joka tarjoaa markkinoijille mahdollisuuden hallita mainossitoumuksiaan kattavasti ja tutkia uusia mahdollisuuksia tarjouspohjaisessa TV-mainonnassa.

Alusta mahdollistaa mainostajille ja julkaisijoille entistä paremmat välineet videomainonnan upfront-sitoumusten hallintaan läpi eri kauppatyyppien, mukaan lukien suorakampanjat, programmatic guaranteed ja ensimmäistä kertaa myös tarjouspohjaiset ohjelmallisen diilit. Allocation Module parantaa läpinäkyvyyttä ja optimoi prosessia, jolla mainostajat toteuttavat upfront-sitoumuksensa eri mainoskanavissa, tarjoten parempaa hallintaa ja  tehokkuutta. Lue koko artikkeli >>


Doordashille 375 000 dollarin sakko CCPA-säännösten rikkomisesta 

Kalifornian kuluttajansuojalain (CCPA) muutokset tulivat voimaan helmikuussa. DoorDash on määrätty maksamaan 375 000 dollarin sakko CCPA:n ja CalOPPA:n rikkomisesta, mikä toimii varoituksena alalle tietosuojakäytäntöjen noudttamisen tärkeydestä. Kalifornian tuomioistuime päätös vahvistaa CCPA:n muutettujen säännösten täytäntöönpanon, mikä merkitsee uutta vaihetta yksityisyydensuojan valvonnassa.  Lue koko artikkeli >>

 

Google kohtaa laajemman kilpailuoikeudellisen tutkinnan Kanadassa
Kanadan kilpailuvirasto laajentaa tutkintaansa Googlea vastaan, tarkastellen yhtiön valta-asemaa mainosmarkkinoilla. Vuonna 2020 alkaneessa tutkinnassa keskitytään nyt Googlen rooliin onlinemainonnan teknologiamarkkinassa, tutkien, kuinka yhtiön toimet voivat rajoittaa valinnanvaraa ja innovaatiota. Yhtiö väittää, että sen tuotteet valitaan niiden tehokkuuden vuoksi, mutta lupaa jatkaa yhteistyötä kilpailuviraston kanssa, korostaen alansa kilpailukykyä. Lue koko artikkeli >>
 
 
Post-Third-Party Cookie Countdown -webinaarisarja
Osallistu IAB Europen Post-Third-Party Cookie Countdown -webinaariin osa 2, joka järjestetään 7. maaliskuuta klo 15:00 CET. Webinaarisarja tarjoaa tietoa ja valmistautumisvinkkejä evästeiden poistumiseen. Kooten yhteen alan toimijoita keskustelemaan vaihtoehdoista ja jakamaan kokemuksiaan, sekä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Rekisteröidy mukaan tällä >>

Viikko 8

Julkaisijat sanovat, että Q1 on "lähtenyt kuin raketti" vaikean 2023 jälkeen

Vuoden 2024 Q1 mainostulot vaikuttavat hyvältä verrattuna edellisvuoteen, mikä merkitsee merkittävää elpymistä digitaalisen median alalla. Apartment Therapy Media on raportoinut vaikuttavaa 20 prosentin kasvua mainosvolyymissa ja 40 prosentin kasvua vuosittaisissa varauksissa verrattuna edelliseen vuoteen.

Edellisen vuoden haasteista huolimatta myös, BDG ja Vox Media, raportoivat 10 prosentin kasvusta mainosmyynnissään. Alalla havaittu suurempia budjetteja, korkeampia voittoprosentteja sek kasvua sopimusten uusimisissa, mikä enteilee vahvempaa mainosmarkkinaa vuonna 2024. Lue koko artikkeli >>

 

CTV-palveluntarjoajat havittelevat PK-yritysten mainosbudjetteja

Roku uudistaa lähestymistapaansa mainosmarkkinoilla siirtämällä painopistettään Roku Ads Manager -alustaan, joka on erityisesti suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Strateginen muutos merkitsee OneView-mainosalustan, asteittaista hylkäämistä. Tavoitteena on ohjata resursseja Roku Ads Manageriin, mikä tarjoaa käyttäjäystävällisemmän pääsyn inventaariin 500 dollarin minimikampanjabudjetilla.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä Rokun laajasta sisältökirjastosta, joka viime vuonna keräsi yli 100 miljardia suoratoistotuntia 80 miljoonan aktiivisen käyttäjätilin kautta, helpommin lähestyttävä pienille ja keskisuurille mainostajille. Peliliike on osa suurempaa suuntausta CTV-alalla, jossa palveluntarjoajat kuten Disney’s Hulu ja NBCUniversal etsivät uusia yleisöjä suurten mainostajien ohella, tällä kertaa keskittyen erityisesti PK-sektorin tarpeisiin. Lue koko artikkeli >>

 

Criteo navigoi Googlen Privacy Sandbox -ympäristössä

Criteo ennakoi merkittävää tulotappiota, arvioiden 30-40 miljoonan dollarin menetykset vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Googlen kolmansien osapuolien evästeiden vaiheittaisen poistamisen seurauksena. Vaikka yritys on historiallisesti luottanut evästeisiin mainosten kohdentamisessa, Criteo sopeutuu investoimalla Googlen Privacy Sandboxiin vaihtoehtona, ja on omistautunut tiimi testaamassa näitä työkaluja. Yrityksen laaja osallistuminen mainosteknologian tarjonta- ja kysyntäpuolelle mahdollistaa sen arvioida siirtymän laajempia vaikutuksia. Lue koko artikkeli >>

 

CTV, kohdentaminen ja kestävyys - Eurooppa 2023–2024

Kolmannen osapuolen evästeiden käytön vähentyessä CTV:n kautta toteutettavien kampanjoiden osuus Euroopassa on kasvamassa merkittävästi, kun taas brändit ja toimistot suuntaavat yhä enemmän kohti kuratoituja mediaostoja. Markkinat tunnistavat kestävyyden tärkeyden ja sijoittavat voimakkaasti käytännön toimiin hiilipäästöjen vähentämiseksi, kertoo ExchangeWiren ja OpenX:n julkaisema tutkimusraportti "CTV, Targeting, and Sustainability - Europe 2023-2024".

Markkinoijat ovat huomanneet CTV:n tarjoaman lisääntyneen huomion ja premium-tason inventaarin, ja 90% ennustaa, että suuri osa heidän kampanjoistaan tulee pyörimään CTV:n kautta seuraavien kahden vuoden aikana. Samalla rippuvuus kolmannen osapuolen evästeistä vähenee ja probabilistiset identiteettimallit ovat nousussa.

Lataa koko raportti täältä >>

 

Lyhyiden videoiden katsotaan olevan julkaisijoille "ambivalentti sijoitus"

Lyhyiden videoiden suosion kasvaessa monet julkaisijat ovat kohdanneet haasteita niiden tehokkaassa kaupallistamisessa samalla kun pidempien videoiden suosio on laskenut. TikTokin ja YouTube Shorts -alustojen nousu on vähentänyt kiinnostusta perinteisiä pitkiä videoita kohtaan. Vaikka monet julkaisijat ovat investoineet lyhyempiin videoihin, niiden taloudellinen menestys ei ole täyttänyt odotuksia, mikä asettaa painetta videon strategioiden uudelleenarvioinnille. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe tutki alan valmiutta evästeettömään aikaan

Alle vuoden päästä Chrome lopettaa kolmansien osapuolien evästeiden tukemisen, mikä muuttaa digitaalisen mainonnan alaa merkittävästi. IAB Europen kysely, johon osallistui yli 160 eurooppalaista mainonnan ammattilaista, paljasti, että vaikka enemmistö on valmis muutokseen, suuri osa alasta tarvitsee vielä tukea siirtyäkseen evästeettömään aikaan.

Kysely korosti myös ensimmäisen osapuolen datan strategioiden, alan yhteistyön ja innovaation merkitystä sekä jakautuneita mielipiteitä Privacy Sandboxin testaamisesta ja yksityisyydensuojan vahvistamisen tarvetta. Lataa raportti täältä >>

 

Tutkimus: läpinäkyvyys on merkittävin haaste CTV:ssä

DoubleVerifyn ja IAB Europen raportti valottaa haasteita, joita liittyy CTV-mainosten läpinäkyvyyteen ja laadun varmistukseen UK:ssa ja Euroopassa. Se paljastaa, että vain 30 prosenttia mainostajista ja julkaisijoista nauttii täydestä läpinäkyvyydestä mainospaikkojen suhteen, ja kolmasosa näytöistä tapahtuu silloin, kun televisiot ovat sammutettuina.

Näistä ongelmista huolimatta usko CTV:n potentiaaliin säilyy, sillä se pystyy tarjoamaan huippuohjelmia. Tutkimus vaatii parannettuja varmennustoimenpiteitä CTV:n täyden hyödyn saavuttamiseksi ja korostaa läpinäkyvyyden sekä laadunvalvonnan merkitystä kasvun kannalta. Lataa koko raportti täältä>>

Viikko 7

IAB Tech Labin raportti esittelee Privacy Sandboxin haasteita; Google vastaa kritiikkiin

Google kohtaa vastarintaa Privacy Sandbox -aloitteensa ja kolmansien osapuolten evästeiden käytöstäpoiston suhteen, mikä saattaa lykätä toimenpiteiden implementointia Chromeen. Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomaisen (CMA) esille tuomat huolenaiheet sekä IAB Tech Labin raportissa esiin tuodut haasteet edellyttävät Googlelta ratkaisuja liittyen kilpailullisiin ja teknisiin ongelmiin. Mahdollisista viivästyksistä huolimatta Google jatkaa pyrkimyksiään poistaa kolmannen osapuolen evästeet, tehden yhteistyötä sekä digitaalisen mainonnan ekosysteemin että sääntelyviranomaisten kanssa kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Lue koko artikkeli >>

 

Trade Deskin laatuun keskittyvä tuote, SP500+, asettaa julkaisijat keskiöön

The Trade Desk on käynnistänyt SP500+ -nimisen uuden tuotteen pilotoinnin, tarjoten ostajille ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdentaa mainontaa laajalle valikoimalle premium-luokan julkaisijoita, kuten The New York Times, Disney+, Hulu, ABC ja The Wall Street Journal. Tällä hetkellä Spotify ja muut audiosisällön tarjoajat eivät ole saatavilla SP500+:ssa, mutta The Trade Desk suunnittelee laajentavansa palveluaan sisällyttämään myös Spotifyn.

Tuote on parhaillaan beta-testauksessa, ja sen täydellisen julkaisun aikataulu on vielä avoin. SP500+ kuuluu osana The Trade Deskin Kokai-nimiseen, laajempaan tuotepakettiin, joka on suunniteltu helpottamaan mainostajien ja kolmannen osapuolen toimittajien välistä yhteistyötä. Lue koko artikkeli >>

 

MediaMathin uusi omistaja pyrkii yhtistyöhön entisten kumppaneiden kanssa

Infillion, joka on MediaMathin tuore omistaja, ja AdLib, ohjelmallista mediaostoa tarjoava alusta erityisesti pienille ja keskisuurille mainostajille, ovat julkistaneet yhteistyön, joka merkitsee enemmän kuin vain perinteistä integraatiota – kyseessä on itse asiassa uudelleenintegrointi. AdLib oli tiiviisti liitetty MediaMathiin yli kuuden vuoden ajan, kunnes MediaMath äkillisesti hakeutui konkurssiin, jättäen AdLibin ja monet muut toimijat tyhjän päälle. 

Konkurssiuutinen koetteli AdLibiä voimakkaasti, pakottaen nopeisiin toimiin kampanjoiden siirtämiseksi muihin järjestelmiin. Koettelemuksen myötä AdLib laajensi toimintaansa luomalla uusia kumppanuuksia DSP-markkinoilla. MediaMathin kaatumisen jälkeen Infillionin hankittua yhtiön, AdLib on nyt jälleen integroitu MediaMathin ekosysteemiin, nyt uudistetun MediaMath by Infillion -brändin alla, mikä tuo Infillionille pääsyn laajempiin asiakassegmentteihin. Lue koko artikkeli >>

 

The Trade Desk laajentaa OpenPathia CTV:lle

The Trade Desk laajentaa OpenPathiaan CTV-mediaympäristöön. Kaksi vuotta sitten se herätti keskustelua leikatessaan pois SSP:t suoralla julkaisijamallillaan, ja nyt se avaa saman mahdollisuuden CTV-inventaarille. Ensimmäisenä mukana ovat Cox Media Group ja Vizio. Alun hämmennyksen jälkeen tilanne on tasaantunut, ja The Trade Desk pyrkii käsittelemään suhdettaan SSP:ihin diplomaattisesti. Lue koko artikkeli >>

 

Useimmat julkaisijat kasvattivat mainostarjontaansa viime vuonna, keskittyen erityisesti brändättyyn sisältöön

Vuoden 2023 haasteista huolimatta useat julkaisijat eivät ainoastaan onnistuneet ylläpitämään henkilökuntaansa, vaan myös laajentamaan mainostarjontaansa. Digiday+ Researchin mukaan, 56% julkaisijoista keskittyi erityisesti brändätyn sisällön kehittämiseen, mikä osoittaa mainostuotteiden monipuolistamisen merkityksen. Julkaisijoiden investoinnit ohjelmallisiin mainoksiin, tapahtumasponsorointeihin ja suoraan myytäviin mainoksiin heijastavat strategista pyrkimystä luoda uusia tulovirtoja ja vastata mainostajien moninaisiin tarpeisiin. Lue koko artikkeli >>

 

Webinaari evästeiden käytön vähentämisen nykytilasta

Osallistu Prebidin webinaariin 5. maaliskuuta 2024 kello 11:00 EST, joka käsittelee vuoden kuuminta aihetta: Evästeetöntä tulevaisuutta. 

Liity keskusteluun, kun Jeffrey Wieland, Matthew Whaley, David Dabbs ja Patrick McCann jakavat arvokkaita oivalluksia ja käyvät läpi evästeiden käytön vähentämisen ajankohtaista tilannetta eri näkökulmista: globaalisti, ostajien ja julkaisijoiden silmin. Älä myöskään missaa tilaisuutta kuulla IAB Tech Labin erityisvieraita, Hillary Slatteryä ja Miguel Moralesia. Rekisteröidy täältä >>

 

Digitaalisen mainonnan kestävyysvalmiusraportti 2024

Tutustu kestävän digitaalisen mainonnan viimeisimpiin kehitysaskeleisiin IAB Europen Kestävyysstandardien komitean laatimassa 2024 Kestävyysvalmiusraportissa. Tämä toistamiseen julkaistava raportti analysoi 186 vastausta 29 eurooppalaiselta markkinalta, tarjoten kattavan näkemyksen digitaalisen mainonnan sektorin kestävyystavoitteiden edistymisestä.  Lue koko raportti >>

Viikko 6

IAB Tech Lab: Chromen Privacy Sandbox on aikapommi, joka rikkoo reaaliaikaisen tarjouskilpailun

IAB Tech Labin analyysin mukaan online-mainosalalla on haasteita Google Chromen Privacy Sandboxin kanssa. Vain osa 44 tutkitusta käyttötapauksesta ovat elinkelpoisia uusien API:en kanssa, mikä luultavasti tulee haittaamaan reaaliaikaista tarjouskilpailua. Huolimatta pyrkimyksistä esitellä yksityisyyttä suojaavia ominaisuuksia, huoli rajapintojen vaikutuksesta mainoskäytäntöihin jatkuu.

Tech Labin raportti herättää kysymyksiä digitaalisen mainonnan tulevaisuudesta ja kehottaa yhteistyöhön alanlaajuisten huolien ratkaisemiseksi. Tech Lab kerää palautetta Privacy Sandbox -raportistaan ja sen havannoimmista puutteista 45 päivän julkisen kommentointijakson aikana, joka päättyy 22. maaliskuuta. Lue koko artikkeli >>

 

Criteon tulokset kääntyivät nousuun, mutta edessä on vaikea vuosi

Criteo on raportoinut vahvasta tuloskasvusta ja strategisista kumppanuuksista, merkaten käännettä aiempaan keskittymiseensä verrattuna. Yhtiön tulot ja osakkeen arvo ovat kasvaneet, vahvistaen sen markkina-asemaa. Criteo kehittää innovatiivisia kohdentamistekniikoita vastatakseen muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin, kuten Chrome-selaimen päivitysten ennakoituihin vaikutuksiin. Lue koko artikkeli >> 

 

"Vakautta muutoksen pyörteissä": Näkemyksiä vuoden 2024 mainonnan myllertävästä maisemasta

Alkuvuosi 2024 on tuonut mukanaan kiirettä ja epävarmuutta. Mainostajien budjetit pysyvät vahvoina, mutta kasvun tahti näyttää hiipuvan. Mainostajat sopeutuvat tilanteeseen strategisesti, pitäen investoinnit käynnissä. Julkaisijat suhtautuvat tulevaisuuteen varovaisen toiveikkaasti, panostaen tapahtumiin, tutkimustoimintaan ja videosisältöön vauhdittaakseen suoria mainosmyyntejä. Samalla kun mainostajat ja digitaaliset alustat etsivät ratkaisuja evästeiden käytön vähentämiseen ja kohtaavat henkilöstövähennyksiä, markkinoilla on havaittavissa lisääntyvää aktiivisuutta yritysostojen ja fuusioiden saralla. Lue koko artikkeli >> 


Julkaisijat puntaroivat Amazonin asemaa evästeiden jälkeisessä mainosbisneksessään

Amazon on syventämässä yhteistyötään julkaisijoiden kanssa tarjoten heille mahdollisuuden integroida omat kontekstuaalisen datansa Amazonin ostotietojen kanssa. Tämä mahdollistaa tarkemman mainonnan kohdentamisen aikana, jolloin kolmannen osapuolen evästeet ovat väistymässä. Dotdash Meredith ja Reach plc ovat esimerkkeinä yhtiöistä, jotka ovat jo kokeilleet tätä yhteistyömallia. Kyseinen strategia tarjoaa erityisesti etuja niille julkaisijoille, joilla on ensimmäisen osapuolen dataa.

Amazonin toimet online-mainosmarkkinoilla, mukaan lukien yhteistyö The Trade Deskin kanssa ja Amazon Publisher Cloudin käyttöönotto, korostavat sen pyrkimyksiä vahvistaa asemaansa mainosmaisemassa. Lue koko artikkeli >>


Ostajat sanovat MFA-paniikin olevan ohi – mutta ei unohdettu

Mainonnan asiantuntijoiden mukaan MFA-sivustot eivät enää ole yhtä akuutti huolenaihe vuonna 2024, saaden prioriteetiksi asteikolla 4/10. Erilaiset toimet, kuten kattavat hyväksyttyjen sivustojen listat, ovat vahvistaneet luottamusta mainosten turvallisuuteen. Todelliset haasteet erottautumisessa MFA-sivustoista, joissa käytetään tekoälyllä generoitua sisältöä, kannustavat alan aktiiviseen suojakeinojen kehittämiseen.Tällä hetkellä suurempaa huomiota saavat muut haasteet, kuten kolmansien osapuolten evästeiden käytön loppuminen, jotka nousevat etusijalle. Lue koko artikkeli >>


Uusi urheilun suoratoistopalvelu muuttaa voimasuhteita televisiossa, sanovat mediaostajat

Fox, Warner Bros. Discovery ja Disney ovat ilmoittaneet yhteistyössä perustavansa uuden yrityksen, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille kevennetty urheilusisältöpaketti jo tulevana syksynä. Tämä uudistus pyrkii ravistelemaan perinteisen television kenttää aikana, jolloin taloudelliset haasteet painavat alaa ja Netflix on ostanut oikeudet WWE:n sisältöön. Hanke nähdään strategisena liikkeenä vastauksena digitaalisten suurtoimijoiden, kuten Applen ja Amazonin, tunkeutumiselle urheiluoikeuksien markkinoille.

Tämä vielä nimeämätön ja hinnoittelematon hanke merkitsee strategista käännekohtaa, jonka tavoitteena on turvata ja vahvistaa perinteisen median jalansijaa markkinassa, jossa suoratoistopalvelut ovat etualalla. Se avaa mahdollisuuden jopa kaksinkertaistaa NBA:n nykyisen, 24 miljardin dollarin suuruisen oikeussopimuksen arvon. Tämä kehityskulku ennakoi uudenlaista aikaa urheilulähetyksissä, jossa perinteisiä toimintamalleja ja kuluttajien odotuksia haastetaan muuttuvassa mediaympäristössä.

Lue koko artikkeli >>

 

IAB Euroopan päivitetty mainonnan laadun opas 2024

IAB Europe on julkaissut vuoden 2024 päivitetyn laatuoppaan, joka on suunniteltu parantamaan avoimuutta ja vastuullisuutta digitaalisen mainonnan ekosysteemissä. Opas sisältää kattavia näkemyksiä ja parhaiden käytäntöjen suosituksia tärkeillä alueilla, mukaan lukien mainoshuijausten torjunta, brändin turvallisuus, luovan suunnittelun toteutus, käyttäjäkokemus sekä mainosten näkyvyys. Lataamalla oppaan voit syventää ymmärrystäsi ja saada arvokkaita oivalluksia näiden keskeisten teemojen parissa.

Lataa opas täältä >>

Viikko 5

IAB Tech Lab toimitti Googlelle Privacy Sandbox -analyysin

IAB Tech Lab ja Google ovat keskustelleet Privacy Sandboxin mahdollisuuksista ja rajoitteista. Tässä yhteydessä IAB Tech Lab toteutti perusteellisen analyysin, joka paljasti, että Privacy Sandbox ei vastaa kaikkiin välttämättömiin käyttötarpeisiin. Analyysi käsitteli yli 40 markkinointiin liittyvää käyttötapauksia, ja havaitsi, että Privacy Sandbox ei nykyisellään tue noin 30:tä näistä tapauksista.

Privacy Sandbox -rajapintojen viivästynyt implementointi luo haasteita mainosteknologia-alan yrityksille, kun ne pyrkivät kohdentamaan resurssejaan tehokkaasti. Keskustelun päätarkoituksena oli tarttua puutteisiin ja edistää Privacy Sandbox -aloitteiden kehittämistä, jotta ne paremmin täyttäisivät toimialan vaatimukset. Toiveena on, että tulevat versiot ratkaisisivat ongelmat.

Lue koko artikkeli >>

 

Melko kömpelöä: Julkaisijoiden huolia Privacy Sandboxin Protected Audiences API:sta

Julkaisijoiden keskuudessa vallitsee huoli Chromen kolmannen osapuolen evästeiden poistumisesta ja Privacy Sandboxin rajoituksista. Julkaisijoiden huomio kohdistuu erityisesti Protected Audiences API:iin, joka on kriittinen tekijä evästeettömän uudelleenmarkkinoinnin kannalta. Kuitenkin tämän API:n puutteellinen läpinäkyvyys ja raportointimahdollisuudet tuottavat haasteita julkaisijoille. Privacy Sandboxin testausvaiheen läpikäyneet julkaisijat ovat huolestuneita siitä, etteivät saa käyttöönsä kaikkia tarpeellisia tietoja ja raportteja.

Mainosteknologian toimittajien kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa toimintaa, mutta Privacy Sandboxin asettamat rajoitteet tuovat mukanaan haasteita. Julkaisijat odottavat innokkaasti Privacy Sandboxin toiminnallisuuksien ja raportointiominaisuuksien kehittymistä, jotta he voisivat saada tarkemman kuvan sen vaikutuksista liiketoimintaansa. Tällä hetkellä tilanne näyttää pysyvän ennallaan, mikä pakottaa julkaisijat mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin samalla kun he odottavat tulevia päivityksiä. Lue koko artikkeli >> 


UK:n julkaisijat ja ICO taistelevat edelleen 'hylkää kaikki' -evästevaihtoehdon tarjoamisesta

Marraskuussa Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen (ICO) varoitti johtavia julkaisijoita evästeisiin liittyvistä suostumusikkunoista, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia, ja vaati "hylkää kaikki" -vaihtoehdon lisäämistä yksityisyyssäädösten mukaisesti. Julkaisijoiden mukaan tämä muutos aiheuttaa taloudellisia haasteita, ja kokeilut viittaavat mahdollisesti jopa 50 prosentin suostumusvähennyksiin. ICO korostaa sääntöjen noudattamisen tärkeyttä samalla, kun julkaisijat tutkivat vaihtoehtoisia tulonlähteitä.

Vaikka näköpiirissä on haasteita, on tärkeää jatkaa työskentelyä vaikutusten selvittämiseksi ja neuvotteluita noudattamisvelvoitteiden aikatauluista. Pyrkimyksenä on löytää kompromissi yksityisyyden ja taloudellisen kestävyyden välillä.

Lue koko artikkeli >>

Kuinka julkaisijat pyrkivät houkuttelemaan käyttäjiä kirjautumaan 

Vuonna 2024 julkaisijat asettavat etusijalle yleisön todentamisen hyödyntämällä uniikkeja tunnisteita, kuten IP-osoitteita ja laitetunnisteita, kolmansien osapuolien evästeiden vähentyessä. Yksivaiheiset kirjautumiset suurten alustojen kautta ovat strateginen askel käyttäjien osallistamisen ja sitoutumisen parantamiseksi samalla kun pyritään säilyttämään tasapaino saumattoman käyttäjäkokemuksen ja tehokkaan käyttäjän tunnistamisen välillä.

Julkaisijoille haasteeksi nousee teknologisten rajoitteiden ja yksityisyyssääntöjen tasapainottaminen samalla, kun tavoitellaan todennettujen istuntojen mahdollisimman suurta hyötyä. Tämä lähestymistapa korostaa innovatiivisten todennusmenetelmien tärkeyttä, jotka suojelevat käyttäjän yksityisyyttä ja luottamusta. Näiden menetelmien avulla julkaisijat voivat myös saada arvokasta tietoa siitä, miten sopeutua muuttuvaan digitaaliseen maisemaan. Lue koko artikkeli >>

90% Yhdysvaltojen julkaisijoista ei noudata datan hallinnan vaatimuksia

Compliancen viimeisin tutkimus valottaa huolestuttavaa kehityssuuntaa Yhdysvaltain julkaisijoiden parissa, joista monet laiminlyövät kuluttajien tietosuojaa, mikä uhkaa kuluttajien luottamusta. Toisin kuin eurooppalaiset kollegansa, jotka noudattavat tiukkoja tietosuojastandardeja, Yhdysvaltain julkaisijat ovat jääneet jälkeen, sillä vain 20 prosentilla heistä on käytössään Consent Management Platform (CMP). Kiireelliset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta varmistetaan tietosuojastandardien noudattaminen ja suojataan kuluttajien tietoja sekä mainostajien mainetta.

Lue koko artikkeli >>

 

Premion ostaa CTV-keksittyneen DSP:n Octillionin

TEGNA:n omistama CTV-mainosalusta Premion on hankkinut paikallisiin CTV-mainostajiin erikoistuneen Octillion Median. Tämä yritysosto tuo Premionille in-house DSP-teknologian, mikä parantaa sen mahdollisuuksia päästä käsiksi CTV-inventaariin ja lisätä mainonnan ostamisen hallintaa. Lisäksi yhdistyminen laajentaa Premionin tarjontaa uusilla työkaluilla ja asiakassegmenteillä. Tämä strateginen liike vahvistaa Premionin asemaa paikallisessa CTV-mainonnan markkinassa. Lue koko artikkeli >>

 

IAS:n raportti bränditurvallisuuden tilasta UK:ssa

Bränditurvallisuus on keskeinen huolenaihe markkinoijille ympäri maailmaa. Muuttuvassa mediaympäristössä ja sisällön runsaudessa he pyrkivät suojelemaan brändiään ja suosimaan brändiystävällistä sisältöä. Integral Ad Science on tutkinut Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien käsityksiä bränditurvallisesta sisällöstä ja sen vaikutuksesta brändiin. Lataa raportti ja tutustu tarkemmin. Lue koko raportti >>

Viikko 4

Ostajat eivät pysty testaamaan Privacy Sandboxin rajapintoja DV360:ssä

Googlen DV360 ei tarjoa käyttöliittymää Privacy Sandboxin rajapintojen testaamiseen, mikä hankaloittaa evästevaihtoehtojen omaksumista mainostajille. Adweek raportoi, että mainonnan ostajat, ovat korostaneet suorien testausmahdollisuuksien puutetta ja Googlelta saatuja epäselviä viestejä.

Tämä ongelma liittyy Googlen laajempaan suunnitelmaan evästeiden poistamisesta, joka odottaa sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Vaikka Privacy Sandboxin testaamiseen on myönnetty avustuksia, DV360:n vaikeudet osoittavat, että digitaalisessa mainonnassa tapahtuva siirtymä on monimutkainen. Tämä herättää alan asiantuntijoissa epäilyksiä työkalun tehokkuudesta. Lue koko artikkeli >>

 

Prebidin vuoden päätöskatsaus ja vuoden '24 ennakkonäkymien yhteenveto

Prebidin merkittävä kasvu, joka korostaa sen asemaa yhteisön kehittämänä standardina, on vaikuttavaa. Yli 400 000 Prebid.JS:n ja yli 300 000 Prebid Serverin asennusta vahvistavat Prebidin asemaa ohjelmallisen teknologian johtavana tarjoajana. Vuoden 2023 yhteenveto esittelee tilastoja, yhteistyöponnisteluja ja prioriteetteja.

Prebidin keskittyminen yhteentoimivuuteen ja nousevien markkinadynamiikkojen hyödyntämiseen on vahvaa, kattaen alustat kuten CTV, mobiili ja audio. Tutustu vuoden 2024 toimintasuunnitelmiin ja siihen, miten Prebid aikoo navigoida alan haasteissa laajentamalla jäsenyyttään ja teknisiä kykyjään. Lue koko artikkeli >> 


Mainostajien mukaan on liian varhaista sanoa, mitkä "alternative ID:t" asettuvat etusijalle

Alan asiantuntijoiden mukaan julkaisijat tutkivat erilaisia vaihtoehtoisia tunnisteita korvaamaan kolmannen osapuolen evästeet, mutta on vielä liian aikaista määrittää selvää suosikkia. Vaikka jotkut tunnisteet, kuten LiveRampin RampID, ovatkin saavuttaneet suosiota tietyillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, globaali käyttöönotto ja laajuus ovat välttämättömiä ennen kuin mitään ratkaisua priorisoidaan koko toimistojen laajuisesti.

Mainostajat omaksuvat myös kokonaisvaltaisen lähestymistavan, yhdistäen julkaisijoiden ensimmäisen osapuolen evästeratkaisut autentikoituihin/määräytyviin tunnisteisiin, tunnustaen, että nämä tunnisteet täydentävät pikemminkin kuin korvaavat muita tietolähteitä. Vaihtoehtoisten tunnisteiden yhdistäminen ostajapuolella todennäköisesti tapahtuu, kun yleinen omaksuminen on vakiintunut.

Lue koko artikkeli >>

 


Prime Videon esittelymateriaali sisältää kiinteitä CPM-hintoja ja tarkkaa kohdentamista
Amazon tuo markkinoille mainostuetun suoratoistotason Prime Video -palvelussa 29. tammikuuta. Mainostajille tarjotaan kolme vaihtoehtoa: Ensisijainen diili, Guaranteed osto ja Premium-sponsoroinnit. Ensisijainen diili on kustannustehokkain, kun taas kaksi muuta vaihtoehtoa mahdollistavat monimutkaisemman kohdentamisen ja ohjelmasponsoroinnit.

Tämä uusi mainosmalli edustaa merkittävää muutosta suoratoistomarkkinoilla, yhdistäen huippusisällön kohdennettuun mainontaan, ja sillä on potentiaalia haastaa kilpailijoita kuten Netflix mainostuettujen palveluiden sektorilla. Lue koko artikkeli >>

Kun avoin verkkoympäristö horjuu, Index Exchange panostaa diileihin

Index Exchange esittelee Index Marketplaces -ratkaisun mainoskuraation virtaviivaistamiseksi. Uusi lähestymistapa yhdistää markkinoijien ja julkaisijoiden tiedot yksityisiin markkinapaikkoihin (PMP), ohittaen tarpeen uusille integraatiolle. Index Exchangen strategia pyrkii tarjoamaan kohdennetumpia ja kustannustehokkaampia mainosratkaisuja hyödyntämällä olemassa olevaa verkostoa ja infrastruktuuria.

Lue koko artikkeli >>

 

Google myöntää, että Chromen incognito-tila ei todellisuudessa suojaa käyttäjien tietoja

Google päivitti Chromen Incognito-tilan varoitusta vastauksena 5 miljardin dollarin oikeusjuttuun, jossa väitetään käyttäjien seurannasta ilman selkeää suostumusta. Päivitys tehtiin vastauksena syytökseen siitä, että Google olisi seurannut Incognito-tilassa tapahtuvaa toimintaa. Päivityksen myötä korostuu yksityisyyden paradoksi: vaikka Google pyrkii edistämään yksityisyyden parantamista esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeiden poistamisella käytöstä, sen käytäntöjä arvioidaan kriittisesti. Tilanne herättää epäilyksiä Googlen roolista yksityisyyden puolestapuhujana teknologiateollisuudessa.

Lue koko artikkeli >>

 

Vuosi 2024, ja retail-median vallankumous on täällä

Vuonna 2024 data ohjaa retail-median vallankumousta, muokaten personoituja kokemuksia ja markkinointistrategioita. Kun ala sopeutuu evästeettömään maailmaan ja markkinapaikkojen nousuun, se uudistaa myymäläkokemuksia ja hyödyntää tekoälyä ennakoivassa shoppailussa. Data clean roomit muokkaavat yksityisyyskeskeisiä strategioita, merkiten muutosta retail-median maisemassa, yhdistäen digitaalisen ja fyysisen maailman entistä personoidummaksi universumiksi. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe toimittaa havaintonsa Euroopan komission GDPR:n monitoimija-asiantuntijaryhmälle

IAB Europe on toimittanut havaintonsa Euroopan komissiolle GDPR:n soveltamisesta, korostaen tarvetta tietosuojalakien yhdenmukaisemman täytäntöönpanon ja GDPR:n ymmärtämisen lisäämiseen. He ehdottavat kansallisten sääntöjen yhteensovittamista ja menettelyjen harmonisointia jäsenvaltioiden kesken sekä lisäohjeistuksen tarjoamista GDPR-käsitteiden selventämiseksi.

IAB Europe korostaa myös tietosuojavaltuutettujen toiminnan tehostamisen tärkeyttä ja kannattaa GDPR:n parempaa integrointia muiden lakien, kuten tekoälylaki (AI Act), kanssa. Lue koko artikkeli >>

Viikko 3

Globaali mainosmenojen kasvu kiihtyy kaikilla aloilla vuonna 2024

Vuonna 2024 digitaalisen, perinteisen ja kaikkien medioiden mainosmenot kasvavat globaalisti nopeammin kuin vuonna 2023, lähes 10%:lla. Digitaalinen mainonta kukoistaa, muodostaen melkein 70% maailmanlaajuisista mainosmenoista

Myös perinteisen median mainosmenot toipuvat osittain suurten urheilutapahtumien ja poliittisen mainonnan ansiosta. Mainosmenot kasvavat globaalisti, joskin jotkin alueet kokevat hitaampaa kasvua. Lue koko artikkeli >>

 

Varhaiset testit evästeettömistä Chrome-mainoksista ovat lupaavia, mutta älä innostu liikaa

Google aloitti kolmannen osapuolen evästeiden vaiheittaisen poistamisen 1%:lle Chrome-käyttäjistä kaksi viikkoa sitten. On kuitenkin vielä liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä sen vaikutuksesta mainontaan. Raptive:n alustavat tulokset osoittivat, että kolmannen osapuolen evästeettömille yleisöille CPM-hinnat ovat laskeneet 30% verrattuna evästeillä varustettuihin. On mahdollista, että tilanne muuttuu, kun otanta laajenee. Alan yhteisymmärrys on, että varhaiset tulokset eivät välttämättä ennusta pitkän aikavälin trendejä. Lue koko artikkeli >> 


Ohjelmallisen mainonnan piilotettu ongelma - tarjousten monistuminen

Tarjousduplikaatiot vaivaavat ohjelmallisia huutokauppoja, uhaten koko järjestelmän toimivuutta. Ongelma luo useita kopioita tarjouksista, johtaen tehottomuuteen ja vaikeuttaen kysyntäpuolen alustojen (DSP) kampanjoiden skaalausta. DSP:t ovat yrittäneet taistella tarjousduplikaatiota vastaan liikenteen ohjauksen (traffic shaping) avulla, mutta tämä ei ole täysin ratkaissut ongelmaa ja voi johtaa arvokkaiden tarjouspyyntöjen hylkäämiseen

Tarjousduplikaatioiden käsitteleminen vaatii alan laajuista yhteistyötä, algoritmimuutoksia ja säädöksiä, jotta voidaan varmistaa ohjelmallisen mainonnan tehokkuus ja kestävyys. Lue koko artikkeli >> >>


LiveRamp ostaa Habu:n vastauksena rajoituksiin itsenäisessä datan yhteiskäytössä

Yhdysvaltalainen teknologiayritys LiveRamp on ilmoittanut aikomuksestaan ostaa Habu 200 miljoonalla dollarilla. Habu on erikoistunut clean datan käsittelyyn eri pilvipalvelualustoilla, mukaan lukien Googlen Ads Data Hub ja Amazon Marketing Cloud. LiveRamp puolestaan tarjoaa kattavan kaupallisen dataverkon ja mahdollistaa offline-datan integroinnin digitaaliseen markkinointiekosysteemiin.

Vaikka data clean room -kategoriassa on vähän toimijoita, se on kilpailtu ala, ja tämä yritysosto auttaa molempia yrityksiä kilpailemaan tehokkaammin suurten toimijoiden, kuten Googlen ja Amazonin, kanssa. Lue koko artikkeli >>

Privacy Sandbox -ehdotukset, joita julkaisijat asettavat etusijalle varhaisissa testeissä

Google poistaa kolmannen osapuolen evästeitä Chromesta aloittaen 1%:sta käyttäjistään tässä kuussa. Tämä siirto antaa mainostajille ja median ammattilaisille mahdollisuuden tutkia Privacy Sandboxia yksilöllisen seurannan korvaajana. Julkaisijat priorisoivat Privacy Sandboxin ehdotusten kokeilua, keskittyen keskittyen Protected Audience API:hin ja Topics API:hin.

Kuitenkin huoli evästeettömän mainonnan vaikutuksista tuloihin jatkuu. Mahdollisista haasteista huolimatta julkaisijat näkevät Privacy Sandbox -kokeilut ratkaisevina evästeiden poistumisen edessä, sillä Google edustaa edelleen merkittävää osuutta heidän tuloistaan. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe vastaa EDPB:n julkiseen kuulemiseen heidän luonnosohjeistaan 2/2023

IAB Europe ja kansalliset kauppaliitot, jotka edustavat tuhansia digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan yrityksiä, ovat vastanneet Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) julkiseen kuulemiseen, joka koskee ePrivacy-direktiiviin liittyviä luonnosohjeita. Vaikka tuki uusien teknologioiden vaatimusten selkeyttämiseen ja tietosuojan varmistamiseen on vahva, on olemassa varauksia nykyisen luonnoksen suhteen. Katsotaan, että se voi aiheuttaa tulkintaeroja, erityisesti kun puhutaan ePrivacy-direktiivin soveltamisesta nykyisiin teknologioihin. IAB Europe ja kansalliset kauppaliitot suosittelevat ohjeiden muokkaamista EU:n periaatteiden mukaisiksi ja käytännön huolien huomioimiseksi. Lue koko artikkeli >>

 

IAB Europe vastustaa Euroopan parlamentin luonnosraporttia GDPR:n menettelysääntöjen osalta

IAB Europe on ilmaissut vakavia huolia Euroopan parlamentin jäsenille (MEP) liittyen GDPR-menettelysääntöjen luonnosraporttiin, jonka on laatinut kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE). Jos se toteutetaan nykyisessä muodossaan, luonnosraportti jää kauas alkuperäisistä tavoitteista yhdenmukaistaa menettelysääntöjä, mikä voisi estää yhtenäisen ja oikeudenmukaisen GDPR:n rajat ylittävän valitusprosessin. Lue koko artikkeli >>

▸ Viikko 2

Miltä seuraavat 12 kuukautta näyttävät ohjelmallisen toimitusketjun osalta

Mainosala kohtaa merkittäviä muutoksia vuonna 2024 kolmansien osapuolien evästeiden käytön vähentämisen ja generatiivisen tekoälyn edistysaskeleiden myötä. Vuonna 2023 ohjelmallisen toimitusketjun haasteet kasvoivat, kun MFA-sivustoihin (Made for Advertising) ja avoimen markkinan haavoittuvuuksiin kohdistettiin lisääntyvää tarkastelua. Asiantuntijat ennustavat alan konsolidoitumista, jota ajaa tarve läpinäkyvyydelle ja teknologiselle innovaatiolle.

Alan odotetaan mukautuvan evästeiden käytön vähentämiseen tutkimalla uudenlaisia liiketoimintamalleja ja keskittymällä tarkasti valittuihin markkinapaikkoihin, joissa brändien yhteensopivuus on avainasemassa. Kestävyys nousee myös merkittävään rooliin, kun digitaalisten kampanjoiden hiilijalanjäljen pienentämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vuonna 2024 näemme lisäksi pyrkimyksiä tehostaa toimintoja ja vähentää päästöjä tarjoajien puolella. Lue koko artikkeli >>

 

Journalismin, median ja teknologian trendit ja ennusteet vuodelle 2024

Raportti tuo esille tekoälyn merkittävän vaikutuksen journalismiin vuonna 2024, ottaen huomioon maailmanlaajuisen poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden. Ennusteet viittaavat sisällöntuotannon ja jakelun käänteentekeviin muutoksiin, joissa tekoälyvetoiset työkalut yleistyvät ja perinteisten uutissivustojen kävijämäärät vähenevät. On odotettavissa, että julkaisijat suuntaavat huomionsa yhä enemmän suoraan yleisöön ja ottavat käyttöön strategioita tekijänoikeuksien suojaamiseksi.

Tekoälyn integroimista toimituksiin pidetään hyödyllisenä tehokkuuden kannalta, mutta se herättää huolta sisällöntuotannon ja luottamuksen suhteen. Alustojen rooli uutisten jakelussa on muuttumassa, sosiaalisen median lähetteiden vähetessä ja viestisovellusten sekä uusien alustojen käytön lisääntyessä. 
Yleinen mieliala on varovainen, kun punnitaan tekoälyn tuomia mahdollisuuksia sen aiheuttamien haasteiden kanssa perinteisten journalististen menetelmien ja liiketoimintamallien näkökulmasta.
Lue koko artikkeli >> 


iHeart lanseeraa ohjelmallisen markkinapaikan korkeimmalle tarjoajalle

Viime vuonna iHeartMedia otti käyttöön ohjelmallisen kauppapaikan, joka hyödyntää Magniten SpringServe-teknologiaa, tarjoten monikanavaisia mediaostoja, jotka kattavat lähetys-, suoratoisto- ja podcast-mediat. Tämä alusta, jonka toimintaa ohjaavat reaaliaikaiset data-analyysit ja tarjousmekanismit, on herättänyt merkittävää kiinnostusta ja keskustelua alalla, erityisesti mainosten hinnoittelun ja saatavilla olevan inventaarin näkökulmasta.

iHeartMedia, seuraten NBCUniversalin vastaavaa aloitetta, tähtää ohjelmallisen mainonnan mahdollisuuksien laajentamiseen äänimainonnassa (audio). Tavoitteena on tehostaa kampanjoiden vaikuttavuutta hyödyntämällä reaaliaikaista dataa ja turvallisia ympäristöjä. Magnite työskentelee läheisessä yhteistyössä iHeartMedian kanssa luodakseen räätälöityjä ratkaisuja, jotka edistävät suoraviivaisempia yhteyksiä mainonnan toimitusketjussa.
Lue koko artikkeli >>

Julkaisijoiden tulot jäivät odotuksista vuonna 2023, mutta useimmat odottavat kasvua vuonna 2024

Vuonna 2023 julkaisijoiden tulot jäivät odotuksista, sillä vain kolmannes koki kasvua, vaikka puolet oli ennustanut tulojensa kasvavan. Lisäksi vuosi koitui pettymykseksi, kun tulot laskivat merkittävästi, peräti 38 prosenttia. Huolimatta tästä, optimisimi vuodelle 2024 on korkealla, sillä puolet julkaisijoista odottaa tulojensa kasvavan.

Vuodelle 2024 useimmat julkaisijat odottavat maltillista kasvua 1-10% välillä, kun taas neljännes ennustaa tulojensa pysyvän vakaina ja vain 16% ennakoi laskua. Useimmat suhtautuvat varovaisen optimistisesti maltillisiin kasvunäkymiin sen sijaan, että odottaisivat merkittäviä tulohyppyjä. Lue koko artikkeli >>

Ympäristöstandardit ovat saapumassa digitaaliseen mainontaan

Vuonna 2024 digitaalisen mainonnan alalla keskitytään kestävyysstandardien luomiseen hiilipäästöjen mittaamiseksi. Global Alliance for Responsible Media (GARM) ja Ad Net Zero laativat ohjeistuksia Global Media Sustainability Framework -kehyksen alla, pyrkien läpinäkyvyyteen hiilitietojen raportoinnissa.

Eri yritykset raportoivat tällä hetkellä vaihtelevia päästötasoja samoista mainoksista, korostaen standardoitujen mittareiden ja menetelmien tarvetta. Nämä vapaaehtoiset standardit ohjaavat mainostajia ja mediayhtiöitä hiilijalanjälkien arvioinnissa.

Ympäristöstandardien avulla myös edistetään läpinäkyvyyttä ja edellytetään kolmannen osapuolen tarkastuksia tietojen tarkkuuden varmistamiseksi, mahdollisesti vaikuttaen kampanjakustannuksiin ja kestävien käytäntöjen omaksumiseen. Lue koko artikkeli >>

▸ Viikko 1

Amazon esittää Flashtalkingia ja Smartlya vaihtoehtoina Sizmekille

Amazon lopettaa Sizmek-mainospalvelimen, joka oli aiemmin merkittävä toimija alalla, neljännellä neljänneksellä 2024. Sen sijaan se ohjaa mainospalvelimen asiakkaansa siirtymään kumppaneiden Flashtalkingin ja Smartly.io:n käyttäjiksi. Flashtalking tarjoaa vastaavia toiminnallisuuksia kuin Sizmek, kun taas Smartly.io keskittyy dynaamisen mainosten optimointiin.

Tämä muutos ilmentää laajempaa trendiä alalla, joka siirtyy pois perinteisistä mainospalvelimista kohti ratkaisuja, jotka ovat paremmin sovitettuja luovien hallintaan ja alustakohtaisiin tarpeisiin. Ja heijastaa muutoksia kohdentamisen tehokkuudessa sekä mainoksen luovien elementtien tärkeydessä mainoskampanjoissa. Siirto herättää myös kysymyksiä siitä, onko mainospalvelimen omistaminen tai rakentaminen nykyisessä digitaalisessa mainosmaisemassa elinkelpoista tai strategisesti arvokasta.
Lue koko artikkeli >>

 

TV-teknologia: VAB-raportti tarkastelee 84 miljardin dollarin mainoshuijausmarkkinaa

Vuonna 2023 digitaalisen mainoshuijauksen kustannukset olivat maailmanlaajuisesti 84 miljardia dollaria, ja niiden odotetaan kaksinkertaistuvan viiden vuoden aikana. Video Advertising Bureaun raportti "Piilotetut kustannukset: Digitaalisen mainoshuijauksen kolme keskeistä liiketoimintaan liittyvää vaikutusta" korostaa digitaalisen mainoshuijauksen tuomia taloudellisia, maineeseen liittyviä ja oikeudellisia riskejä.

Mainostajat kohtaavat maineongelmia mainosten näkyessä epäasianmukaisissa ympäristöissä ja oikeudellisia seuraamuksia tietovuotojen vuoksi. Raportti korostaa tarvetta läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen digitaalisen mainonnan alalla näiden riskien torjumiseksi. Lue koko raportti >> 


GROUPM luo aloitteen vahvistaakseen mainoselämyksiä

GroupM lanseerasi Ad Innovation Acceleratorin, ensimmäisen laatuaan olevan ohjelman, joka pyrkii uudistamaan mainosten ja yleisön vuorovaikutusta suoratoistoympäristöissä. Yhteistyössä BrightLine, Disney, KERV, NBCUniversal, Roku, Telly ja YouTube kanssa luodaan skaalautuvia mainosmuotoja, jotka soveltuvat erilaisiin suoratoistoympäristöihin. Ohjelma käynnistyy Pohjois-Amerikassa, ja sen tavoitteena on muuttaa perinteisiä mainosmuotoja vastaamaan CTV-mainonnan kasvuun liittyviä tarpeita.

Lue koko artikkeli >>


Google lopettaa viimein kolmansien osapuolten seurantaevästeiden käytön

Google ottaa käyttöön Tracking Protection -ominaisuuden estääkseen kolmannen osapuolen seurantaevästeet Chromessa, mainostajien sopeutuessa uusiin strategioihin. Monet ovat jo alkaneet kokeilla evästeettömiä ratkaisuja, kuten universaaleja tunnisteita ja tekoälypohjaista kontekstuaalista kohdentamista.

Muutos koskeen alkuun vain 1% Chromen käyttäjistä, mutta alan asiantuntijat näkevät tämän merkittävänä askeleena kohti uutta mainonnan aikakautta, joka keskittyy yksityisyyteen ja innovaatioon. Kuitenkin, jos Googlen tulot kärsivät merkittävästi, on spekulointia siitä, että he saattavat perua täydellisen tuen poistamisen. Liike on positiivinen askel kuluttajien yksityisyyden kannalta, merkki siitä, että mainontakäytännöt muuttuvat yleisöä kunnioittavammiksi. Lue koko artikkeli >>

 

Julkaisijat etsivät vaihtoehtoja tilaustuloille 2024

Vaikka ohjelmallinen mainonta säilyi merkittävänä tulonlähteenä julkaisijoille 2023, alkoivat he tarkastella enemmän myös vaihtoehtoisia tulolähteitä, kuten tapahtumia, kaupankäyntiä ja kumppanuuksia. Tilauksiin liittyvät tulostrendit olivat ristiriitaisia: vaikka useammat julkaisijat saivat tuloja tilauksista, näiden tulojen osuus kokonaistulosta oli pienempi.

Julkaisijoiden keskuudessa havaittiin merkittävä kasvu niiden osuudessa, jotka saivat vain pienen osuuden tuotoista tilauksista, samalla kun niiden, jotka saivat merkittäviä tuloja tilausmaksuista, määrä väheni. Lisäksi kiinnostus tilaustoiminnan laajentamiseen näyttää vähenevän julkaisijoiden keskuudessa, kun entistä harvempi asettaa tämän alueen etusijalle tulevaisuuden kasvua ajatellen. Lue koko artikkeli >>


Yksityisyyden ja tekoälyn käytännöt, joita kannattaa seurata vuonna 2024

Vuonna 2024 jatkuvat keskustelut tekoälyn säätelystä ja merkittävät kehitykset tietosuojassa eri tasoilla. Vuodesta tulee haastava niille, jotka seuraavat uusia tietosuojalakeja ja -määräyksiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, sillä lisähaastetta tuo sääntöjen monimutkaisuus koskien tekoälyä ja kilpailulainsäädäntöä.

Googlen kolmannen osapuolen evästeiden asteittainen poistaminen vaikuttaa merkittävästi myös yksityisyyteen ja verkkomainonnan käytäntöihin. Oikeudellinen maisema monimutkaistuu entisestään eri osavaltioiden tietosuojalakien käyttöönoton myötä Yhdysvalloissa, joista jokaisella on omat hienovaraisuutensa, aiheuttaen uusia noudatettavia haasteita globaaleille yrityksille.

Kansainväliset lait, erityisesti EU:ssa, vaikuttavat entistä enemmän yksityisyyden käytäntöihin. Tämä kehittyvä sääntely-ympäristö edellyttää yrityksiltä nopeaa sopeutumista sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Lue koko artikkeli >>