RELEVANT DIGITAL

TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Tiivistelmä

Relevant Digital Oy (“Relevant”) on suomalainen yritys, joka pyrkii kehittämään digitaalista mainontaa läpinäkyvällä ja luotettavalla tavalla. Takaamme, että henkilötietojasi suojataan, kun käytät palveluitamme. Tämä tietosuojaseloste kuvaa tarkemmin, mitä tietoja keräämme, miten tietoja käytämme ja millaisia valinnanmahdollisuuksia sinulla on.

Tarjoamme kumppaneille, kuten mainostajille taikka verkkosivustojen tai sovellusten julkaisijoille, teknologioita, joiden avulla he voivat näyttää verkkosivustoja, mobiilisovelluksia tai muuta verkkosisältöä käyttäville kuluttajille heitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla voimme automaattisesti kerätä tietoa verkkokäyttäytymisestä ja käyttää tietoa kohderyhmien luomiseksi. Kohderyhmät koostuvat tiedoista, jotka koskevat joukkoa, jonka ennakoidaan käyttäytyvän samankaltaisesti tai omaavan samankaltaisia piirteitä, kuten urheilusta kiinnostuneet (arvioituun kiinnostuksenkohteeseen perustuva kohderyhmä), todennäköisesti auton tai uuden asunnon ostavat (arvioituun aikomukseen perustuva kohderyhmä), pääkaupunkiseudulla asuvat (arvioituun maantieteelliseen sijaintiin perustuva kohderyhmä) tai 20-30-vuotiaat (arvioituun ikään perustuva kohderyhmä). Kohderyhmään liittyvä tieto voidaan yhdistää numeeriseen tunnisteeseen, kuten eväste- tai mobiilitunnisteeseen, mutta sitä ei voida yhdistä sinuun henkilökohtaisesti, sillä emme tiedä nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai henkilötunnustasi. Kohderyhmiä voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota sinulle mainontaa, jonka arvioidaan olevan todennäköisesti sinua kiinnostavaa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan lainsäädäntöä sekä alaa koskevia itsesääntelyohjeistuksia, kuten kohdennetusta verkkomainonnasta annettua itsesääntelyohjeistusta. Ohjeistuksen mukaisesti emme esimerkiksi luo kohderyhmiä arkaluonteisista tiedoista taikka lapsista.

Jos et halua, että keräämme tietoja kumppaneidemme verkkopalveluiden tai mobiilisovellusten käytöstä luodaksemme kohderyhmiä ja jakaaksemme kohderyhmiä kolmansille osapuolille sinua todennäköisesti kiinnostavan mainonnan esittämiseksi, voit kieltäytyä täällä. Jos haluat kieltäytyä yleisesti kolmansien osapuolien kohdentamasta mainonnasta, voi vierailla sivuilla: www.youronlinechoices.eu.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa tarkemmin, mm.:

Mitä tietoa keräämme
Miten käytämme tietoa
Miten kauan säilytämme tietoa
Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
Miten jaamme tietoa
Millaisia tietoturvakäytäntöjä noudatamme
Miten käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita
Miten voit ottaa meihin yhteyttä

 

Käsittelemämme tieto

Voimme käsitellä seuraavia tietoja:


1) Henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot palveluitamme käyttäessä
• Tarjotessamme palveluita kumppaneillemme, tallennamme mm. yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, laskutustiedot sekä yhteydenotot. Ilman näitä tietoja emme voi toimittaa tai laskuttaa palvelua sovitun mukaisesti.
• Henkilöt voivat myös valita, antavatko he meille tietoja esimerkiksi sähköpostin kautta taikka täyttämällä palvelussamme lomakkeen saadakseen lisätietoja palveluistamme.
• Voimme henkilön suostumuksella kerätä myös muita henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja, kuten suositteluja taikka vastauksia markkinatutkimuksiin.

2) Tiedot, joita keräämme automaattisesti evästeiden ja muiden teknologioiden avulla. Keräämme tietoja automaattisesti evästekäytännöissämme kuvatuin tavoin. Nämä automaattisesti kerätyt tiedot pitävät sisällään mm.:
• päätelaitteen IP-osoitteen;
• osoite, josta siirryt palveluun;
• palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut tietyllä sivulla, kommentin postaaminen taikka haun suorittaminen;
• vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto;
• selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä;
• laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite sekä niiden laitetunniste;
• sijainti, kuten IP-osoite tai leveys- ja pituuskoordinaatit;
• vuorovaikutus viestinnän kanssa, kuten se, oletko klikannut sinulle lähetettyä sähköpostia

Näitä tietoja kerätään automaattisesti, kun vierailet meidän tai kumppaniemme palveluissa.

3) Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot. Me voimme täydentää tietoja, jotka annat meille tai joita keräämme automaattisesti, tiedoilla, joita saamme kolmansilta osapuolilta. Nämä tiedot ovat tyypillisesti kohderyhmätietoja, joiden avulla voimme päätellä tarkemmin, mihin kohderyhmään kuulut.

4) Johdetut tiedot. Voimme johtaa tai päätellä yllä mainituista tiedoista algoritmien ja data-analytiikan avulla kiinnostuksenkohteitasi ja sijoittaa sinut tiettyyn kohderyhmään. Näiden tietojen perusteella sinulle saatetaan näyttää mainontaa, joka todennäköisesti kiinnostaa kohderyhmää, johon kuulut.

 

Tietojen käsittelytarkoitukset

Käytämme henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja sekä omista palveluistamme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakkuuden ylläpitämiseksi sekä palveluin pääsyn mahdollistamiseksi;
• Tilausten käsittelemiseksi ja maksujen keräämiseksi;
• Kommentteihin tai kyselyihin vastaamiseksi;
• Teknisen tuen tarjoamiseksi;
• Markkinointiviestien, uutiskirjeiden ja palvelupäivityksistä kertovien viestin lähettämiseksi;
• Sopimusehtojen tai lainsäädännön vastaiseen käyttäytymiseen puuttumiseksi;
• Palvelun kehittämiseksi ja kustomoimiseksi;
• Tilastolliseen analyysiin ja raportointiin;
• Teknisten toiminnallisuuksien toteuttamiseksi sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi;
• Käyttökokemuksen kehittämiseksi ja personoinniksi, ml. kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi

Käytämme kumppaneidemme sivuilta evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla automaattisesti kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• Käyttökokemuksen kehittämiseksi ja personoinniksi, ml. kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi;
• Palveluiden kehittämiseksi ja kustomoimiseksi;
• Sijoittaaksemme sinut kohderyhmään, joka todennäköisesti on kiinnostunut tietystä mainonnasta;
• Välittääksemme kohderyhmätiedon kolmansille osapuolille mainonnan ostamista ja optimointia varten;
• Kutsuaksemme sinut osallistumaan markkinatutkimuksiin.

Käsittelemme tietoa kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, pääasiallisesti perustuen:

• sopimus (tai muu asiallinen yhteys) välillämme, kuten palveluiden käyttäminen;
• oikeutettu etu, kuten markkinointi tai palveluidemme kehittäminen;
• meidän tai kumppaniemme hankkima suostumus, esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin tai evästeiden asettamiseen kohdennettua mainontaa varten; ja
• lakisääteinen velvoite, kuten kirjanpitoaineiston säilyttäminen.

Jos aiomme käsitellä tietoa toisiin tarkoituksiin, kuin mihin tieto alun perin kerättiin, niin informoimme tästä sinua erikseen ja pyydämme tarvittaessa suostumukseksi jatkokäsittelyyn.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoa vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, esimerkiksi:

• kumppaniemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään tyypillisesti niin pitkään kuin asiakassuhde taikka uutiskirjeen tilaus on voimassa, ja sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi;
• nimi ja sähköpostiosoite säilytetään markkinointitarkoituksiin henkilön antaman suostumuksen mukaisesti tai niin kauan, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa;
• tietoja, jotka kerätään automaattisesti, säilytetään tyypillisesti 90 päivän ajan niiden keräämisestä.

Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

 

Vaikutusmahdollisuudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, siirtäminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä tämän tietosuojaselosteen lopussa olevaan osoitteeseen. Huomaathan, että jos käsittelemme ainoastaan automaattisesti evästeiden ja muiden teknologioiden avulla kerättyä tietoa, emme voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti, emmekä voi täyttää yllä kuvattuja oikeuksia ilman, että annat meille lisätietoja, joka mahdollistaa tunnistamisen.
Suoramarkkinointi ja uutiskirjeet: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn ja luovuttamisen suoramarkkinointia varten taikka lopettaa uutiskirjeen tilaamisen varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä.
Evästeet: Voit estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
Mobiilitunniste: Voit nollata mainontaan käytettävän mobiilitunnisteen sekä estää kohdennetun mainonnan laitteesi tietosuoja-asetusten kautta.
Profilointi: Voit hallita mainonnan kohdentamiseen liittyviä valintojasi täällä. Voit kieltäytyä kohdennetusta suoramarkkinoinnista painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä.
Suostumuksen peruuttaminen: Voi peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin tai suostumuksen pyytäneeseen kumppaniimme.
Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

 

Tietojen jakaminen

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

• Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
• Kohderyhmät: Voimme jakaa kohderyhmiä kolmansille osapuolille, jotta ne voivat näyttää kohderyhmälle mainontaa, joka olisi sitä todennäköisesti kiinnostavaa. Tämä tieto ei pidä sisällään mitään sellaista, josta voisi tunnistaa sinut henkilökohtaisesti.
• Ulkoinen käsittely: Voimme käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita alla tarkemmin kuvatuin tavoin.
• Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, voimme luovuttaa henkilötietojasi ostajille ja näiden neuvonantajille.
• Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
Sosiaalinen media: Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Yhteisöliitännäisten sisältö tulee suoraan sosiaalisen median palvelusta, ja tällöin sosiaalisen median palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.
• Oikeutettu etu tai lakisääteinen velvoite: Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisten yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, jos uskomme, että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka muiden käyttäjiemme tai laillisten oikeuksiemme suojelemiseksi.

 

Tietoturva

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa:

– palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö,
– asianmukainen kulunvalvonta,
– hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta,
– henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Kuten useimmat verkkosivustot, käytämme evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, kuten mobiilitunnisteita tai selaimen paikallista tietovarastoa, kerätäksemme tietoa palveluidemme käytöstä. Voimme asettaa evästeitä päätelaitteellesi myös vieraillessasi kumppaniemme sivustoilla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Käytämme sekä istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kunnes suljet verkkoselaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne.

Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea palveluissa vierailevat selaimet. Emme voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti yksinomaan evästeiden tai muiden vastaavien teknologioiden avulla, eikä sivustomme voi tietää sähköpostiosoitettasi tai muita henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja, ellet ole antanut niitä meille erikseen.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi sivustolla: http://www.allaboutcookies.org/cookies.

Evästeet omassa palvelussamme
Käytämme evästeitä personoidaksemme palvelumme, analysoidaksemme palveluidemme käyttöä, kohdentaaksemme mainontaa sekä säilyttääksemme identiteettisi vierailusi ajan. Voit estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla. Huomaathan, että tällä saattaa vaikuttaa siihen, miten palvelumme toimivat.

Palveluissamme saattaa olla myös kumppaniemme evästeitä. Näillä kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Voimme heidän avullaan kehittää palveluitamme yhä paremmiksi sekä tilastoida sivuston kävijämääriä. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.:

• Google, tietosuokäytännöt, opt-out -sivu
• Piano, tietosuojakäytännöt ja opt-out -sivu
• Adform, tietosuojakäytännöt ja opt out sivu

Käytämme lisäksi sosiaalisen median sivustoja lisätäksemme sivustomme tunnettuutta ja mahdollistaaksemme sisällön jakamisen sosiaalisen median sivustojen kautta. Palvelumme hyödyntävät mm. Facebookin jaa ja tykkää -painikkeita sisällön jakamiseksi. Jos klikkaa tykkää -painiketta, Facebook asettaa evästeen päätelaitteellesi. Suosittelemme tutustumaan tarkemmin kunkin palvelun ehtoihin:

 Facebookin tietosuojakäytännöt
 Twitterin tietosuojakäytännöt
 LinkedInin tietosuojakäytännöt

Evästeet kumppaniemme palveluissa
Voimme käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita kumppaniemme palveluissa analysoidaksemme sitä, miten käytät palvelua ja sijoittaaksesi sinut kohderyhmään, joka todennäköisesti on kiinnostunut tietynlaisesta mainonnasta. Koska useat palvelut ovat mainosrahoitteisia, voimme näin auttaa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kehittäjiä palveluiden tarjoamisessa sekä toisaalta tarjota palveluiden käyttäjille relevanttia mainontaa täysin sattumanvaraisesti valikoidun mainonnan sijaan.

Jos et halua, että keräämme tietoja kumppaneidemme verkkopalveluiden tai mobiilisovellusten käytöstä luodaksemme kohderyhmiä ja jakaaksemme kohderyhmiä kolmansille osapuolille sinua todennäköisesti kiinnostavan mainonnan esittämiseksi, voit kieltäytyä täällä. Jos haluat kieltäytyä yleisesti kolmansien osapuolien tekemästä kohdennetusta mainonnasta, voi vierailla sivuilla: www.youronlinechoices.eu.

Lapset
Palvelumme ei ole suunnattu lapsille. Emme tietoisesti kerää alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Jos tietoomme tulee, että käsittelemme alle 13-vuotiaan henkilötietoja, poistamme tiedot välittömästi. Jos sinulla on syytä uskoa, että käsittelemme tällaista tietoa, pyydämme ilmoittamaan asiasta meille viipymättä.

Muutokset
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Linkit muihin sivustoihin
Palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Ymmärräthän, että emme voi kontrolloida näitä sivustoja. Emme siten voi vastata niiden yksityisyydensuojakäytännöistä, eikä tämä tietosuojaseloste koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Käytäthän harkintaa selaillessasi internetiä ja luethan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytännöt erikseen.

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojaselosteeseen liittyen, ota yhteyttä:
Relevant Digital Oy
Petri Kokkonen
Keilaranta 1, 02150 ESPOO, Finland
petri.kokkonen(a)relevant.fi
+358 40 833 5077

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

OPT-OUT SIVU